Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 52 found. Next | Sort by date

1 Estimation of differences and ratios of average age at first occurrence
article 1996    
Author: Boshuizen, H.C. · Greenland, S.
Keywords: Health · Average age at occurrence · Epidemiology · Product-limit estimator · Survival analysis
[Abstract]

2 Haalbaarheidsstudie interventieonderzoek 'screening en training van de quadricepsfunctie'
report 1999    
Author: Boshuizen, H.C. · Westhoff, M.H.
Keywords: Health
[PDF]

3 Multilevel analyse van hiërarchische gegevens: methode en toepassing op buurtverschillen in gezondheid en rookgedrag
article 1999    
Author: Reijneveld, S.A. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Health · SES · Volksgezondheid · Buurtverschillen
[PDF] [Abstract]

4 Back disorders and whole-body vibration at work
dissertation 1990    
Author: Bongers, P.M. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Rugklachten · Hernia · Statistisch onderzoek · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Trillingen · Chauffeurs · Akkerbouw · Tuinbouw · IJzer · Staal · Ferro-legeringen · EGKS · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

5 Back disorders and exposure to whole-body vibration: Thesis summary
article 1992    
Author: Bongers, P.M. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Workplace · Biomechanics · Musculoskeletal Systems · Risk Studies · Occupational Risks · Vibrations-Effects · Epidemiological Studies · Intervertebral Disc Disorders · Occupational Back Disorders · Occupational Vibration Sickness · Whole-Body Vibration Exposure · Occupational Diseases · Backache · Human · Major clinical study · Occupational disease · Occupational exposure · Vibration · Vibration disease
[Abstract]

6 De invloed van weersomstandigheden en lichamelijke activiteiten op de pijnklachten bij patiënten met artrose van de heup of knie
report 1993    
Author: Dekker, H.S. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Health
[PDF]

7 Toward targeted hypertension screening guidelines
article 2006    
Author: Buuren, S. van · Boshuizen, H.C. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Cardiovascular risk · Cost effectiveness analysis · Evidence based medicine · Female · Health care cost · High risk patient · High risk population · Incidence · Major clinical study · Male · Population research · Practice guideline · Primary medical care · Quality adjusted life year · Adult · Aged · Cost-Benefit Analysis · Guideline Adherence · Health Care Costs · Humans · Hypertension · Mass Screening · Middle Aged · Models, Theoretical · Netherlands · Practice Guidelines · Primary Health Care · Quality-Adjusted Life Years · Risk Factors · Risk Reduction Behavior
[Abstract]

8 An international comparison of health expectancies
report 1994    
Author: Boshuizen, H.C. · Water, H.P.A. van de
Keywords: Health · Gezonde levensverwachting
[PDF]

9 Effects of a low-intensity strength-training program on knee-extensor strength and functional ability of frail older people
article 2000    
Author: Westhoff, M.H. · Stemmerik, L. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Health · Aging · Elderly · Exercise · Physical function · Aged · Clinical article · Clinical trial · Controlled clinical trial · Controlled study · Fitness · Functional assessment · Health program · Human · Knee · Muscle strength · Randomized controlled trial
[Abstract]

10 Valongevallen bij 0-4 jarigen; risicoverschillen tussen groepen en de rol van veiligheidsmaatregelen
report 1992    
Author: Boshuizen, H.C. · Schaapveld, K. · Venema, A. · Wortel, E.
Keywords: Health · Ongevallen · Kinderen
[PDF]

11 Multiple imputation of missing blood pressure covariates in survival analysis
article 1999    
Author: Buuren, S. van · Boshuizen, H.C. · Knook, D.L.
Keywords: Health · Blood pressure measurement · Model · Risk assessment · Risk factor · Statistical analysis · Survival · Aged · Aged, 80 and over · Blood Pressure · Cohort Studies · Data Collection · Demography · Female · Humans · Male · Meta-Analysis · Survival Analysis
[Abstract]

12 Gezond oud worden kent geen leeftijd: de invloed van preventie op jonge leeftijd
article 1997    
Author: Boshuizen, H.C. · Zaadstra, B.M. · Visser, A.P.
Keywords: Health · Preventie · Psychosociale interventies · Longitudinaal onderzoek · Barker-hypothese
[PDF]

13 Normen voor het meten en beoordelen van lichaamstrillingen
article 1992    
Author: Bongers, P.M. · Hulshof, C.T.J. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Workplace · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Gezondheid · Trillingen
[PDF] [Abstract]

14 Val-ongevallen en sociaal-economische status bij 0-4jarigen: een case-referent onderzoek
bookPart 1993    
Author: Boshuizen, H.C. · Schaapveld, K. · Wortel, E. · Venema, A.
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbodoc · Nederland · Kinderen · Ongevallen · Uitglijden · Vallen · Sociale lagen · Standen · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen

15 Haalbaarheidsstudie interventieonderzoek Screening en training van de quadricepsfunctie : Verslag van de eerste fase
report 1995    
Author: Boshuizen, H.C. · Miedema, M.C. · Staats, P.G.M.
Keywords: Health
[PDF]

16 The effects of physical therapists' guidance on improvement in a strength-training program for the frail elderly
article 2005    
Author: Boshuizen, H.C. · Stemmerik, L. · Westhoff, M.H. · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Activities of daily living · Aging · Exercise therapy · Gait · Muscle physiology · Muscular-atrophy pathology · Walking · Weight lifting · aged · aging · body position · clinical trial · conference paper · controlled clinical trial · controlled study · daily life activity · female · functional assessment · health program · home care · human · joint mobility · kinesiotherapy · knee · major clinical study · male · muscle exercise · muscle strength · physiotherapist · practice guideline · statistical analysis · torque · training · walking speed · Aged · Aged, 80 and over · Exercise Therapy · Female · Frail Elderly · Humans · Isometric Contraction · Knee · Leg · Male · Muscle, Skeletal · Musculoskeletal Equilibrium · Patient Compliance · Program Evaluation · Walking · Weight Lifting · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

17 Bloeddruk en sterfte bij hoogbejaarden
report 1995    
Author: Boshuizen, H.C. · Izaks, G.J. · Buuren, S. van · Ligthart, G.J.
Keywords: bejaarden · sterfte · bloedduk
[PDF]

18 Sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting
article 1994    
Author: Boshuizen, H.C. · Water, H.P.A. van de · Perenboom, R.J.M.
Keywords: Health · Gezonde levensverwachting · Sociaal-economische gezondheidsverschillen
[PDF]

19 Test-hertest betrouwbaarheid van de OECD vragenlijst voor lichamelijke beperkingen
article 2000    
Author: Boshuizen, H.C. · Chorus, A.M.J. · Deeg, D.J.H.
Keywords: Health · Test-hertest betrouwbaarheid · Langdurige beperkingen · Oecd-indicator · Cohen's kappaInleiding
[PDF] [Abstract]

20 Gezonde levensverwachting vergeleken : sensitiviteitsanalyses
report 2000    
Author: Herten, L.M. van · Perenboom, R.J.M. · Oudshoorn, K. · Boshuizen, H.C.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 52 found. Next | Sort by date