Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Een zelfstandig portret : zelfstandigen aan het woord over hun onderneming
report 1999    
Author: Evers, G.E. · Bouman, M.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Ondernemingen · Bedrijven · Beroepsgroepen · Beroepen · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

2 Integraal ketenbeheer; een verkenning van actuele ontwikkelingen in bedrijven
book 1996    
Author: Wolters, T.J.J.B. · James, P. · Bouman, M.J.
Keywords: Environment · Milieuzorgsystemen

3 Bedrijfsinterne milieuzorg en arbeid : een op casestudies gebaseerde handreiking aan ondernemingsraden die een bijdrage willen leveren aan de stimulering van milieuzorg
report 1994    
Author: Wolters, T.J.J.B. · Bouman, M.J. · Vaas, S. · Peeters, M.H.H. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Milieubeleid · Gezondheidszorg · Nederland · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Case studies · Afvalmanagement · Bedrijfsmaaltijden · Bedrijfskantines · Garagebedrijven · Grafische industrie · Intramurale zorg · Autohandel · Uitgeverijen · Restaurants
[PDF] [Abstract]

4 Bedrijfsinterne milieuzorg en kwaliteit van de arbeid : uitkomsten van een praktijkgericht onderzoek : eindrapport
report 1994    
Author: Wolters, T.J.J.B. · Bouman, M.J. · Vaas, S. · Peeters, M.H.H. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Bedrijfsmilieuzorg · Nederland · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Utiliteitsbouw · Wegenbouw · Autohandel · Drukkerijen · Kantines en catering · Expediteurs · Cargadoors · Bevrachters · Weging en meting
[PDF] [Abstract]

5 De rol van milieukennis in besluitvorming
report 1998    
Author: Slob, A. · Bouman, M.J. · Nijhuis, E. · Staden, M. van · Tukker, A.
Keywords: Environment

6 Kennismanagement in kleine en middelgrote ondernemingen: een korte verkenning van vragen en issues
report 1996    
Author: Kalff, P. · Bouman, M.J. · Holland, C. · Weele, E. van der
[Abstract]

7 Milieugerichte innovatie in dienstverlening aan consumenten: voorbereiding van demonstratieprojecten. Eindrapportage
report 1996    
Author: Weterings, R.A.P.M. · Bouman, M.J. · Vermeulen, W.J.V. · Bruin, P.A.F. de · Siderius, P.J.S.
Keywords: Environment
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date