Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Energie in glastuinbouw, beeld van de toekomst. In 2020 telen zonder fossiele brandstoffen
article 2008    
Author: Brand, R.
Keywords: Energy

2 Het gedrag van elektronische warmtekostenverdeelsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden
report 1990    
Author: Brand, R.A.
Keywords: Energy
[PDF]

3 Perinatale registratie: een proefonderzoek naar koppeling gegevens uit de Landelijke Verloskunde Registratie en de Landelijke Neonatalogie Registratie [Linking Dutch Perinatal Registration Systems]
article 1992    
Author: Verloove-VanHorick, S.P. · Brand, R.
Keywords: Health · Data base · Newborn · Newborn care · Perinatal care · Confidentiality · Epidemiologic Methods · Human · Medical Record Linkage · Neonatology · Netherlands · Obstetrics · Pilot Projects · Registries

4 Block-level Bayesian diagnosis of analogue electronic circuits
article 2010    
Author: Krishnan, S. · Doornbos, K.D. · Brand, R. · Kerkhoff, H.G.
Keywords: Biology · Biomedical Research
[Abstract]

5 De betekenis van de passagere hypothyroxinemie voor mortaliteit en ontwikkeling bij kinderen met zeer korte zwangerschapsduur en/of een zeer laag geboortetegewicht.
report 1989    
Author: Meijer, W.J. · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Brande, J.L. van den
Keywords: Health
[PDF]

6 Is it correct to correct? Developmental milestones in 555 "normal" preterm infants compared with term infants.
article 1991    
Author: Ouden, L. den · Rijken, M. · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Ruys, J.H.
Keywords: Health
[Abstract]

7 Nonresponse bias in a follow-up study of 19-year-old adolescents born as preterm infants
article 2005    
Author: Hille, E.T.M. · Elbertse, L. · Bennebroek Gravenhorst, J. · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Adolescent · Adult · Bias (Epidemiology) · Developmental Disabilities · Educational Status · Female · Follow-Up Studies · Humans · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Male · Mothers · Netherlands · Patient Participation · Questionnaires · Socioeconomic Factors · Follow-up studies · Outcomes of high-risk infants · Preterm infants · Academic achievement · Birth weight · Controlled study · Dysmaturity · Gestational age · Human experiment · Newborn mortality · Nonresponse bias · Prematurity · Psychological aspect · Sex difference · Social aspect · Special education · Clinical trial · Developmental disorder · Educational status · Epidemiology · Multicenter study · Newborn · Patient participation · Small for date infant · Socioeconomics
[Abstract]

8 Changes in perinatal care and survival in very preterm and extremely preterm infants in the Netherlands between 1983 and 1995
article 2004    
Author: Anthony, S. · Ouden, L.D. · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, P. · Gravenhorst, J.B.
Keywords: Health · Implications · Obstetrical and neonatal management · Survival · Adulthood · Age · Artificial ventilation · Cesarean section · Controlled study · Data base · Delivery · Disease severity · Follow up · Major clinical study · Newborn · Newborn morbidity · Newborn mortality · Obstetric care · Perinatal care · Prematurity · Very low birth weight · Apgar Score · Cause of Death · Female · Humans · Incidence · Infant Mortality · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Very Low Birth Weight · Intensive Care Units, Neonatal · Logistic Models · Male · Multivariate Analysis · Netherlands · Perinatal Care · Pregnancy · Probability · Registries · Retrospective Studies · Risk Assessment · Survival Analysis
[Abstract]

9 Length velocity acceleration at 9 months of age in a representative birth cohort of Dutch infants
article 2000    
Author: Broeck, J. van den · Brand, R. · Massa, G. · Herngreen, W.P. · Wit, J.M.
Keywords: Health · ANOVA · Length · Child growth · Growth acceleration · Major clinical study · Mathematical model · Morphometrics · Statistical analysis · Velocity · Aging · Body Height · Cohort Studies · Female · Growth · Humans · Infant · Infant, Newborn · Male · Mathematics · Models, Biological · Netherlands
[Abstract]

10 Warmtekosten, ieder z'n deel: energiebesparing door individuele warmtemeting bij collectieve cv-installaties
report 1995    
Author: Haan, C.D. de · Straatman, J.T.H. · Brand, R.A.
Keywords: Energy · Stookkosten · Centrale verwarming

11 Assessment of global emissions from fuel combustion in the final decades of the 20th century. Application of the Emission Inventory Model TEAM
report 2007    
Author: Pulles, M.P.J. · Bolscher, M. van het · Brand, R.A. · Visschedijk, A.
Keywords: Emission
[PDF] [Abstract]

12 Vergelijking van het Van Wiechen-schema en de Bayley-ontwikkelingsschalen bij veel te vroeg geboren kinderen op de leeftijd van 2 jaar en de relatie tot de uitkomst op 5 jaar
article 1994    
Author: Ouden, A.L. den · Verloove-Vanhorick, S.P. · Brand, R. · Ruys, J.H.
[Abstract]

13 Transient hypothyroxinaemia associated with developmental delay in very preterm infants
article 1992    
Author: Meijer, W.J. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Brand, R. · Brande, J.L. van den
Keywords: Thyroxine · Child · Child development · Female · Male · Major clinical study · Newborn · Prematurity · Preschool child · Psychomotor development · Thyroxine blood level · Very low birth weight · Child, Preschool · Developmental Disabilities · Follow-Up Studies · Human · Hypothyroidism · Infant · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Logistic Models · Odds Ratio · Psychomotor Performance · Thyroxine
[Abstract]

14 The relation between neonatal thyroxine levels and neurodevelopmental outcome at age 5 and 9 years in a national cohort of very preterm and/or very low birth weight infants
article 1996    
Author: Ouden, A.L. den · Kok, J.H. · Verkerk, P.H. · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Thyrotropin · Clinical feature · Clinical trial · Cohort analysis · Follow up · Language development · Major clinical study · Mental development · Nervous system development · Neurologic disease · Neurologic examination · Prematurity · Priority journal · Prospective study · Screening test · Speech · Thyroxine blood level · Very low birth weight · Birth Weight · Child · Child, Preschool · Cohort Studies · Follow-Up Studies · Gestational Age · Humans · Infant, Newborn · Infant, Premature · Prospective Studies · Thyroxine
[Abstract]

15 Percentielgrenzen voor geboortegewicht van vroeggeborenen moeten worden herzien [The birthweight percentiles of preterm infants need to be updated]
article 1994    
Author: Kwan, A.L. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Verwey, R.A. · Brand, R. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · Major clinical study · Newborn · Premature labor · Birth Weight · English Abstract · Gestational Age · Human · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Netherlands
[Abstract]

16 The use of health services in the first 2 years of life in a nationwide cohort of very preterm and/or very low birthweight infants in The Netherlands: rehospitalisation and out-patient care
article 1991    
Author: Zeben-van der Aa, D.M. van · Verloove-Vanhorick, S.P. · Brand, R. · Ruys, J.H.
Keywords: Health
[Abstract]

17 School performance at nine years of age in very premature and very low birth weight infants : Perinatal risk factors and predictors at five years of age
article 1994    
Author: Hille, E.T.M. · Ouden, A.L. den · Bauer, L. · Oudenrijn, C. van den · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Academic achievement · Development · Major clinical study · Newborn · Prediction · Prematurity · Prognosis · School child · Sex difference · Small for date infant · Social status · Very low birth weight · Birth Weight · Child · Child Development · Child, Preschool · Cohort Studies · Disabled Persons · Education, Special · Educational Status · Female · Follow-Up Studies · Forecasting · Gestational Age · Human · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Mainstreaming (Education) · Male · Mental Retardation · Risk Factors · Social Class · Support, Non-U.S. Gov't · Survival Rate
[Abstract]

18 Evaluation of care for the preterm infant: Review of literature on follow-up of preterm and low birthweight infants : Report from the collaborative Project On Preterm and Small for gestational age infants (POPS) in The Netherlands
article 1992    
Author: Ens-Dokkum, M.H. · Schreuder, A.M. · Veen, S. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Brand, R. · Ruys, J.H.
Keywords: Health · Child development · Developmental disorder · Epidemiology · Follow up · Gestational age · Human · Low birth weight · Netherlands · Newborn care · Newborn intensive care · Newborn morbidity · Newborn mortality · Perinatal period · Pregnancy · Prematurity · Review · Risk factor · Very low birth weight · Follow-Up Studies · Human · Infant Mortality · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Small for Gestational Age · Intensive Care Units, Neonatal · Morbidity · Netherlands · Outcome Assessment (Health Care) · Quality of Health Care · Research Design · Survival Rate
[Abstract]

19 Social Lifestyle, Risk-taking Behavior, and Psychopathology in Young Adults Born Very Preterm or with a Very Low Birthweight
article 2008    
Author: Hille, E.T.M. · Dorrepaal, C. · Perenboom, R. · Gravenhorst, J.B. · Brand, R. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Zorginnovatie · adolescent · adult · alcohol consumption · article · cigarette smoking · controlled study · criminal behavior · drug use · dysmaturity · female · high risk behavior · human · lifestyle · longitudinal study · major clinical study · male · mental disease · Netherlands · outcome assessment · peer group · prematurity · priority journal · self report · sex difference · sexual behavior · social interaction · social life · very low birth weight · Adult · Female · Follow-Up Studies · Humans · Infant, Newborn · Infant, Premature · Infant, Very Low Birth Weight · Life Style · Male · Mental Disorders · Risk-Taking · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

20 Sudden infant death syndrome in child care settings in the Netherlands
article 2004    
Author: Jonge, G.A. de · Lanting, C.I. · Brand, R. · Ruys, J.H. · Semmekrot, B.A. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Health · Age · Body position · Child health care · Disease association · Hypothesis · Incidence · Major clinical study · Parent · Prevalence · Safety · Sleep · Smoking · Stress · Sudden infant death syndrome · Child care · Retrospective study · Statistics · Female · Humans · Incidence · Infant · Infant Care · Male · Netherlands · Retrospective Studies · Risk Factors · Sudden Infant Death
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date