Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date

1 Participeren in een leven met langdurige arbeidsongeschiktheid
article 2006    
Author: Cremer, R. · Brenninkmeijer, V.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Welzijn · Arbeid door gehandicapten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Abstract]

2 How to conduct research on burnout: Advantages and disadvantages of a unidimensional approach in burnout research
article 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Yperen, N. van
Keywords: Workplace · Comparative study · Depersonalization · Emotional stress · Measurement · Methodology · Practice guideline · Research · Adult · Burnout, Professional · Female · Humans · Male · Middle Aged · Occupational Diseases · Questionnaires · Research Design · Werkdruk · Modellenonderzoek · Psychische arbeidsbelasting · Vermoeidheid · Metingen · Meetmethoden
[Abstract]

3 The effectiveness of the JOBS program among the long-term unemployed: A randomized experiment in the Netherlands
article 2012    
Author: Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Intervention study · Self-efficacy · Unemployment · Vocational guidance · Healthy for Life · Healthy Living · Healthy Living · WE - Work & Employment · Themalijn
[Abstract]

4 Depressed and absent from work: Predicting prolonged depressive symptomatology among employees
article 2008    
Author: Brenninkmeijer, V. · Houtman, I. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Occupational mental health · Occupational rehabilitation · Sickness absence · absenteeism · adult · aged · article · cohort analysis · controlled study · depression · disability · disease course · education · employee · employer · female · follow up · human · interview · longitudinal study · male · mental disease · mental health · prediction · priority journal · questionnaire · screening · standardization · symptomatology · work resumption · world health organization · Adult · Aged · Cohort Studies · Depressive Disorder · Female · Forecasting · Health Surveys · Humans · Longitudinal Studies · Male · Middle Aged · Occupational Health Services · Personnel Management · Questionnaires · Sex Factors · Sick Leave · Workload · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

5 Moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten in relatie tot verzuimbegeleiding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Protocollen · Methodologie · Arbeidsongeschiktheid · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

6 Tevreden cliënten, geslaagde reïntegratie?: een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
article 2003    
Author: Brenninkmeijer, V. · Cremer, R. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Clienten

7 Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie? : een nadere beschouwing van het begrip cliënttevredenheid
article 2004    
Author: Brenninkmeijer, V. · Cremer, R. · Blonk, R.W.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Dienstverlenende arbeid · Clienten · Klanten
[Abstract]

8 Gender differences in sickness absence and disability in the EU: Figures, regulations, and possible explanations
bookPart 2005    
Author: Houtman, I.L.D. · Brenninkmeijer, V.
Keywords: Veilig en Gezond Werken

9 Long-term disability arrangements : a comparative study of assessment and quality control
report 2004    
Author: Boer, W.E.L. de · Brenninkmeijer, V. · Zuidam, W.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeleid · Europa · Verenigde Staten
[PDF] [Abstract]

10 Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?
report 2002    
Author: Cremer, R. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Clienten klanten · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Enquetes
[PDF] [Abstract]

11 Impact of changing social structures on stress and quality of life: Individual and social perspectives : The Netherlands
book 2005    
Author: Brenninkmeijer, V. · Evers, M. · Jettinghof, K. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

12 Impact of changing social structures on stress and quality of life: Individual and social perspectives : Family Study
report 2006    
Author: Jettinghoff, K. · Brenninkmeijer, V. · Evers, M. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

13 Competencies for the Contemporary Career: Development and Preliminary Validation of the Career Competencies Questionnaire
article 2013    
Author: Akkermans, J. · Brenninkmeijer, V. · Huibers, M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · career competencies · career development · measurement instrument · validation · young employees · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

14 Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Houwelingen, A. van · Blonk, R. · Yperen, M. van
Keywords: Arbeidsparticipatie · Nederland · Attitude · Gedrag · Sociale betrekkingen · Werklozen · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

15 De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland
article 2003    
Author: Zuidam, W. · Cremer, R. · Brenninkmeijer, V. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Privatisering
[Abstract]

16 Slovenië : een aangename verrassing
article 2003    
Author: Boer, W. de · Brenninkmeijer, V. · Groot, M.D. de
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en Gezond Werken · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Joegoslavie
[Abstract]

17 Reïntegratie en activering van moeders met jonge kinderen : onderzoek JOBS
article 2007    
Author: Bennenbroek, F. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Groenestege, M.
Keywords: Health Workplace · Jeugd en Gezondheid · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door vrouwen met kinderen · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Gelderland
[Abstract]

18 Claimbeoordeling in het buitenland : lessen voor de nieuwe WAO
article 2004    
Author: Brenninkmeijer, V. · Boer, W.E.L. de · Besseling, J.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Belgie · Noorwegen · Duitsland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Verenigde Staten · Groot Brittannie · Verenigd Koninkrijk · Sociale zekerheid · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Hongarije · Italie
[Abstract]

19 Een nieuwe kijk op het werk en de loopbaan van jonge werknemers [A new perspective on the work and career of young employees]
article 2015    
Author: Akkermans, J. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Young workers · Career competencies · Employability · Well-being · Job design · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts : een empirisch onderzoek
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S.E. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Diagnostiek · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date