Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 Indicatoren CJG-gezinsbegeleiding Den Haag
report 2014    
Author: Broerse, A.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Opvoedingsondersteuning · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

2 Indicatoren JGZ-richtlijn Kindermishandeling
report 2015    
Author: Broerse, A.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Kindermishandeling · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Eindrapportage indicatoren richtlijn secundaire preventie kindermishandeling
report 2009    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Zorginnovatie · Child abuse · Prevention
[PDF]

4 Rapportage audit Stichting Quat
report 2010    
Author: Broerse, A. · Schoone-Harmsen, M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

5 Indicatoren richtlijn Nazorg voor vroeg en/of 'small for gestational age' (SGA) geboren kinderen
report 2012    
Author: Broerse, A. · Pal, S.M. van der
Keywords: Health · Richtlijnen · vroeggeboorten · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Methodiek CJG gezinsbegeleiding 'Samen doen wat nodig is'
report 2012    
Author: Pannebakker, N. · Broerse, A. · Kocken, P.L.
Keywords: Health · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Toolkit Netwerkinnovatie 2009
report 2009    
Author: Broerse, A. · Perenboom, R.J.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · innovatie · toolkit · netwerk · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

8 Indicatoren JGZ richtlijn Opvoedingsondersteuning
report 2013    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Wolff, M. de
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Opvoedingsondersteuning · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
report 2008    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M · Dik, G.
Keywords: Health · Zorginnovatie
[PDF]

10 Samen voor de jeugd : academische werkplaats jeugd publieke gezondheid,noordelijk Zuid-Holland
article 2014    
Author: Kocken, P. · Pannebakker, N. · Pannebakker, F. · Broerse, A. · Lanting, C.
Keywords: Health · Jeugd · Kinderen · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 Een Haagse best practice voor het coördineren van zorg vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin
article 2012    
Author: Pannebakker, N.M. · Chung, M. · Broerse, A. · Kocken, P.L.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

12 Indicatoren en gegevensset voor het Nationaal Programma Grieppreventie
report 2011    
Author: Ploeg, C.P.B. van der · Broerse, A.
Keywords: Health · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Landelijke implementatie JGZ richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. Evaluatie en good practices
report 2012    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Kooijman, K. · Vergeer, M. · Beckers, M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 De JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling: een complexe richtlijn landelijk implementeren. Hoe gaat dat?
article 2012    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Kooijman, K. · Vergeer, M. · Beckers, M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

15 Jeugdgezondheidszorg voert richtlijn in voor het handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Jgz-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling
article 2012    
Author: Kamphuis, M. · Heerdink, N. · Wagenaar, M. · Broerse, A.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Eindrapportage Indicatoren Richtlijn Zindelijkheid Urine en Feces
report 2010    
Author: Kramer, A.J.W. · Broerse, A. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Zindelijkheid · Urine · Feces · Kinderen · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

17 Prestatie-indicatoren voor de consument
article 2005    
Author: Broerse, A. · Groenewoud, A.S. · Luijk, R. · Berg, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

18 Richtlijn kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming
report 2016    
Author: Vink, R. · Wolff, M. de · Broerse, A. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Kindermishandeling · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

19 Vroeg signaleren van ongunstige opgroeiomstandigheden door verloskundigen in Zaanstad en Amsterdam-Noord
report 2009    
Author: Vink, R.M. · Rijnders, M.E.B. · Dommelen, P. van · Broerse, A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

20 Effectonderzoek proefimplementatie richtlijn secundaire preventie kindermishandeling
report 2009    
Author: Broerse, A. · Fleuren, M.A.H. · Kamphuis, M. · Dommelen, P. van · Reeuwijk-Werkhorst, J. van
Keywords: Sociology · Jeugd en Gezondheid · Child abuse · Prevention
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date