Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 32 found. Next | Sort by date

1 Inclusieve organanisaties
lecture 2013    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Activeringsbeleid: wat levert het op? : maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering
article 2007    
Author: Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Kosten-batenanalyse · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[PDF] [Abstract]

3 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra
book 2012    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten
report 2006    
Author: Smit, A. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Gehandicapten · Arbeidsproces · Jongeren
[PDF] [Abstract]

5 Social return en verdringing: strategieën ter preventie, een verkenning
lecture 2014    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Social return · Preventie · Werkvoorziening · Leerlingen · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

6 Social return en verdringing: strategieën ter preventie, een verkenning
report 2014    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Social return · Preventie · Werkvoorziening · Leerlingen · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Social return bij de gemeente Amsterdam
article 2009    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Chronische werloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Algemene bijstandswet · ABW · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Opschalen van succesvolle sociale ondernemingen
report 2014    
Author: Smit, A. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Ondernemingen · Arbeidsreintegratie · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

9 Social return bij inkoop door gemeenten
article 2011    
Author: Brouwer, P. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Gemeenten · Social return · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

10 De uitkering in door social return: over verdringing en hoe dat te voorkomend
article 2014    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Contracteis helpt kwetsbare groepen
article 2011    
Author: Brouwer, P. · Smit, A. · Zwinkels, W.
Keywords: Workplace · Social return · Jongeren · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

12 Inclusieve arbeidsorganisaties
bookPart 2012    
Author: Wijk, E. van · Brouwer, P. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Social return bij het rijk. Inkooptechnische haalbaarheid
report 2011    
Author: Brouwer, P. · Andriessen, S. · Wijk, E. van
Keywords: Workplace · Social return · rijk · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven
report 2005    
Author: Brouwer, P. · Ybema, J.F. · Venema, A.
Keywords: Workplace Ergonomics · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · AAnsprakelijkheid bij arbeidsongevlalen · Kosten-batenanalyse
[PDF] [Abstract]

15 Participatieladder voor gemeenten. Handvatten voor effectieve inzet van middelen
article 2011    
Author: Brouwer, P. · Hoeve, M. · Smit-Rietveld, C.
Keywords: Informatics Workplace · Participatie · Reintegratie · Arbeidsparticipatie · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion SBA - Strategic Business Analysis · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Kans voor gemeenten: social return bij inkoop
article 2011    
Author: Andriessen, S. · Brouwer, P. · Smit, A.
Keywords: Workplace · Gemeenten · Social return · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Meer waarde creëren. Een verkennend onderzoek naar de kosten en baten van het Praktijkonderwijs
book 2010    
Author: Oosterling, M. · Brouwer, P. · Nijman, D.K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

18 Effectiviteit re-integratie ID'ers
report 2008    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F.B.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

19 De meerwaarde van Emma at Work
report 2009    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F.B.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

20 Verzekerd van een effectieve prikkel: een verkennend onderzoek naar het effect van private uitvoering van de WGA
report 2006    
Author: Zwinkels, W. · Brouwer, P. · Braat, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen · Doorbetaling van lonen · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Eigen risico · Gedekt risico · Privatisering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 32 found. Next | Sort by date