Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date

1 Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
report 2002    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Sociale voorlichting · Communicatie
[PDF] [Abstract]

2 A healthcare contribution to poverty prevention & to a healthy work force: Paying attention to 'work' and keeping/getting a job
lecture 2012    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

3 Occupational health and primary Health Care Strategies
article 2011    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Connecting health and labour: a global perspective. Results of the WHO Conference, 2011, The Hague
lecture 2012    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

5 Blind spot for work in general/public health: a danger for the third pillar
lecture 2011    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

6 How to link Health to Labour? Prevention and the workers’ health perspective
lecture 2013    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 De wetsvoorstellen TZ/Arbo en hun betekenis voor sociaal-geneeskundigen
article 1994    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF] [Abstract]

8 Arbo-curatieve samenwerking: de geschiedenis
bookPart 1994    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Arbeidsomstandigheden · Werknemers

9 Privatisering Ziektewet dreigt doel voorbij te schieten
article 1996    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Ziektewet · ZW · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Indienstneming van gehandicapten · Nederland
[Abstract]

10 Voorkomen is beter dan genezen : preventie en beperking van arbeidsongeschiktheid, gezien vanuit medisch oogpunt
bookPart 1992    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace

11 Sociaal-medische begeleiding: modegril of uitdaging?
article 1990    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Bedrijfsgezondheidszorg · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Verzekeringsgeneeskundige controle
[PDF] [Abstract]

12 Blind spot for work in health care: only a Dutch problem?
report 2005    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

13 Sociaal-medische begeleiding : dé aanpak van verzuim voor werkgevers en werknemers
book 1995    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Sociaal medisch team · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Arbodiensten · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 Curatieve gezondheidszorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
book 1985    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Ziektewet · ZW · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Algemene swet · AAW · Arbeidstherapie · Revalidatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Gebrek aan Arbocuratieve afstemming jarenlang herkend maar niet erkend : van verleden tot heden (1) : de periode tot begin jaren '90
article 2001    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · History · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Therapie · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen
[PDF] [Abstract]

16 Sociaal-medische begeleiding: een model voor ziekteverzuimbeleid in de praktijk
book 1994    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Sociaal-medische voorzieningen · Sociaal medisch team · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Preventie · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 The importance of bridging General and Occupational Health Care
lecture 2009    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Veilig en Gezond Werken

18 Linking Occupational and Primary Health Care: the Dutch Case
lecture 2009    
Author: Buijs, P.C.
Keywords: Veilig en Gezond Werken
[Abstract]

19 Blinde vlek voor arbeid in de gezondheidszorg: buitenlandse remedies voor Nederlands probleem?
report 2005    
Author: Buijs, P.C. · Weel, A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

20 Ontwikkeling richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten
report 2005    
Author: Kremer, A.M. · Buijs, P.C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 50 found. Next | Sort by date