Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 42 found. Next | Sort by date

1 Goed werkgeverschap in internationaal perspectief : onder de vlag van maatschappelijk verantwoord ondernemen
book 2006    
Author: Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace
[Abstract]

2 Het succes van leeftijdsbewust personeelsbeleid
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF]

3 Zelfroosteren in openbare bibliotheken
lecture 2010    
Author: Dalen, E.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Organisation · SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Zweden, sociaal paradijs zelfroosteren komt in Nederland moeilijk van de grond
article 2010    
Author: Dalen, E.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Employabilitykansen in Shared service centers: medewerker in gestandaardiseerde functie blijft vaak te lang op één plek
article 2006    
Author: Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Employability · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Kantoorpersoneel · Administratieve arbeidskrachten · Competenties · Carriere · Loopbaan · Promotie · Functieomschrijving · Taakomschrijving · Taakinhoud · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

6 Optimale inzet van mensen
article 2003    
Author: Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidstheorie · Arbeidseconomie · Arbeidswetenschap · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbeidsparticipatie · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

7 Arbeid en gezondheid : inzetbaarheid baart zorgen
article 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Employability · Human resources management en development · HRM · HRD
[PDF] [Abstract]

8 Melktransport bereidt zich voor op veranderde arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid
article 2011    
Author: Dalen, E.J. van · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

9 Startbijeenkomst individueel roosteren, 16 februari. Openbare bibliotheken
lecture 2011    
Author: Strating, H. · Goudswaard, A. · Dalen, E.J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Werken waar nodig. De praktijk van individueel roosteren in Nederland
article 2010    
Author: Pikkemaat, N. · Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

11 Zelfroosteren past in vele trends : balans werk en privé is eigen verantwoordelijkheid
article 2009    
Author: Leede, J. de · Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Werknemers · Werkweek · Arbeidsduur · Roosters
[PDF] [Abstract]

12 Houd medewerkers inzetbaar!: leeftijdsbewust personeelsbeleid en de Doorbraak-methode
report 2007    
Author: Lammersen, G. · Dalen, E.J. van
Keywords: Workplace · Employability · Bevordering van arbeid door ouderen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsbelasting · Organisatie van de arbeid · Technologische verbeteringen · Thuiszorg · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria
[PDF] [Abstract]

13 Doorbraakmethode voor leeftijdsbeleid werpt vruchten af : de kracht van kleinschalig experimenteren
article 2008    
Author: Dalen, E.J. van · Lammersen, G.
Keywords: Workplace · Employability · Werkdruk · Leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Personeel · Werknemers · Arbeidsmobiliteit · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

14 De brug tussen arbeid, gezondheid en inzetbaarheid
article 2004    
Author: Dalen, E.J. van · Gründemann, R.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Human resources management en development · HRM · HRD · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Preventie
[PDF] [Abstract]

15 Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : onveiligheid binnen de organisatie kan leiden tot ziekteverzuim
article 2005    
Author: Dalen, E.J. van · Nuyens, M.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Agressie · Afwijkend gedrag · Mobbing · Pesten · Arbobeleid bedrijven · Seksuele intimidatie · Shopstewards · Vertrouwenspersonen · Human resources management en development · HRM · HRD
[Abstract]

16 Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : het versterken van de sociale veiligheid in de organisatie
article 2003    
Author: Dalen, E.J. van · Nuyens, M.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Agressie · Afwijkend gedrag · Shopstewards · Vertrouwenspersonen · Pesten · Mobbing · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Seksuele intimidatie · Verkrachting · Seksueel geweld · Incest · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Case studies
[PDF] [Abstract]

17 Zet leeftijd niet centraal : verklaringen voor succesvol leeftijdsbeleid uit de praktijk
article 2006    
Author: Dalen, E.J. van · Sloten, G. van
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Leeftijd · Werknemers
[PDF]

18 Excelleren in en door personeelsplanning
bookPart 2003    
Author: Dalen, E.J. van · Wiezer, N.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Case studies · Personeelsplanning · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Managementmethoden
[Abstract]

19 De Unie congresnota : een andere blik op mens en samenleving : blikopener : leven en werken in een netwerksamenleving
report 2003    
Author: Dalen, E.J. van · Dirk, H. · Kruse, L. · Teuwen, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Internet · Reorganisatie · Vakbonden · Futurologie · Organisatie van de arbeid · Maatschappijhervorming · Sociale verandering
[Abstract]

20 HRM in de toekomst
book 2003    
Author: Gründemann, R. · Dalen, E.J. van · Vries, S. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · EEG · EGKS · Euratom · Europese gemeenschappen · Human resources management en development · HRM · HRD · Tijd · Tijdrekening · Beroepsbevolking · Organisatie van de arbeid · Maatschappijhervorming · Sociale verandering · Automatisering · Arbeidsrelatie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 42 found. Next | Sort by date