Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Naar een beroepsopleiding tot ergonoom : Een onderzoek naar de behoefte aan, de mogelijkheden tot en de voorwaarde voor een opleiding tot ergonoom
report 1992    
Author: Dam, J.
Keywords: Ergonomics · Opleidingen · Ergonomie
[PDF]

2 De opleiding tot bedrijfsarts 1987
report 1987    
Author: Dam, J.
Keywords: Workplace
[PDF]

3 Bgd speelt een belangrijke rol bij reintegratie
article 1990    
Author: Dam, J.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Ziekteverzuim
[PDF] [Abstract]

4 Het keurings- en besluitvormingsproces bij aanstellingskeuringen; een voorstudie onder tien artsen
report 1990    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Dam, J.
Keywords: Workplace · Geneeskundige keuringen
[PDF] [Abstract]

5 Scholing serieuze maatregel bij verminderen werkstress : onderzoek goederenvervoer over de weg
article 1992    
Author: Dam, J. · Houtman, I. · Kompier, M.
Keywords: Nederland · Vervoer over de weg · Voorlichting · Stress · Geestelijke overbelasting · Goederenvervoer over de weg · Chauffeurs
[PDF] [Abstract]

6 Literatuuronderzoek : een handleiding voor de opzet en de uitvoering van literatuuronderzoek
report 1990    
Author: Dam, J. · Platenburg, P.F.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

7 Scholing en werkstress in het goederenvervoer over de weg : Inventarisatie van behoeften aan en mogelijkheden tot scholing op het gebied van werkstress in een bedrijfstak
report 1992    
Author: Dam, J. · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Vervoer over de weg · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Chauffeurs · Loodswezen
[PDF] [Abstract]

8 Re-interpreting the biochronology of the La Celia and Los Gargantones mammal sites (Late Miocene, Murcia, Spain)
article 2014    
Author: Dam, J.A. van · Furió, M. · Balen, R.T. van
Keywords: Geosciences · Biochronology · Lagomorpha · Lipotyphla · Mammalia · Miocene · Rodentia · Spain · biochronology · fossil assemblage · fossil record · lagomorph · Miocene · morphology · rodent · taxonomy · Murcia [Spain] · Spain · Alilepus · Atlantoxerus · Blarinella · Insectivora · Lagomorpha · Mammalia · Occitanomys · Prolagus · Rodentia · Geological Survey Netherlands · Energy / Geological Survey Netherlands · Earth / Environmental · GM - Geomodelling · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

9 Quality and effectiveness of occupational health services evaluated by the providers
article 1993    
Author: Draaisma, D. · Dam, J. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Conference paper · Doctor patient relation · Health care quality · Health hazard · Medical research · Preventive medicine · Self evaluation · Work environment · Evaluation Studies · Human · Netherlands · Occupational Health Services
[Abstract]

10 Vermindering werkstress goederenvervoer door scholing op maat
article 1992    
Author: Dam, J. · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Vervoer over de weg · Stress · Geestelijke overbelasting · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Goederenvervoer over de weg · Chauffeurs
[PDF] [Abstract]

11 Literatuuronderzoek : een handleiding voor de opzet en de uitvoering van literatuuronderzoek
report 1993    
Author: Dam, J. · Ouwehand, L.M. · Williams, D.M.
Keywords: Workplace · Literatuuronderzoek · Arbodiensten deskundige diensten · Verzekringsgeneeskundig onderzoek
[PDF] [Abstract]

12 Scholing en werkstress in het goederenvervoer over de weg : Inventarisatie van behoeften aan en mogelijkheden tot scholing op het gebied van werkstress in een bedrijfstak
report 1991    
Author: Dam, J. · Houtman, I.L.D. · Kompier, M.A.J.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Nederland · Vervoer over de weg · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Chauffeurs · Loodswezen
[PDF]

13 Inventarisatie en evaluatie van cursussen op het gebied van werkstress
book 1992    
Author: Houtman, I.L.D. · Dam, J. · Hessen, P. van · Heuvel, S. van den · Kompier, M.
Keywords: Workplace · Arbodoc · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Cursussen
[PDF] [Abstract]

14 De praktijk van de medische aanstellingskeuring in Nederland ; Een samenvattend verslag van een aantal onderzoeken naar de omvang, uitvoering en kwaliteit van medische aanstellingskeuringen
book 1991    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Kort, W.L.A.M. de · Dam, J.
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Nederland · Aanstelling · Personeelsselectie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

15 Technisch energie- en CO2-besparingspotentieel van micro-wkk in Nederland (2010-2030).
bookPart 2006    
Author: Bakker, E.J. · Jong, Arjen de · Dam, J. · Wolferen, H va.
[PDF] [Abstract]

16 Energie- en CO2-besparingspotentieel van micro-wkk in Nederland (2010-2030) - UPDATE 2008
report 2008    
Author: Jeeninga, H. · Bakker, E.J. · Jong, Arjen de · Dam, J. · Wolferen, H van · Gastel, M. va.
[PDF] [Abstract]

17 Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg : eerste deelonderzoek: het oordeel van de beroepsbeoefenaren
report 1991    
Author: Draaisma, D. · Winter, C.R. de · Dam, J. · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Health · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

18 De BGD over bedrijfsgezondheidszorg; Samenvatting en beschouwing van de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg naar het oordeel van de beroepsbeoefenaren zelf
report 1991    
Author: Draaisma, D. · Dam, J. · Winter, C.R. de · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

19 De medische aanstellingskeuring als selectie-instrument : afgekeurd?
article 1993    
Author: Lourijsen, E.C.M.P. · Dam, J. · Kort, W.L.A.M. de
Keywords: Workplace · Medische keuring · Aanstellingskeuring · Nederland · Aanstelling · Personeelsselektie · Personeelsvoorziening
[PDF] [Abstract]

20 Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg : tweede deelonderzoek : oordelen in de cliëntorganisaties en vergelijking met de oordelen van de beroepsbeoefenaren
book 1993    
Author: Draaisma, D. · Winter, C.R. de · Dam, J. · Smulders, P.G.W. · Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Personeelsafdeling · Directeuren · Directie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date