Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date

1 Buren; een onderzoek naar de invloed van overeenkomsten en verschillen tussen buren op het welbevinden
dissertation 1981    
Author: Danz, M.J.
Keywords: Sociology
[PDF]

2 Geluidbelasting, auditief vermogen en woonbeleving van ouderen
report 1989    
Author: Danz, M.J.
Keywords: Health
[PDF]

3 Psychosociale problemen van Turkse en Nederlandse adolescenten
article 1987    
Author: Grundemann, R.W.M. · Danz, M.J.
Keywords: Health · Gezondheid · Adolscenten · Migranten · Turken
[PDF] [Abstract]

4 Jeugd en seks : kennis, houding en gedrag bij Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland
report 1993    
Author: Danz, M.J. · Vogels, T. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Health · Jongeren · Jeugd · Seks · Houding · Gedrag · Turken · Marokkaan
[PDF]

5 Experimenteren in de woningbouw; projekt: Bloemendaal-Oost, Gouda
report 1979    
Author: Danz, M.J. · Lengkeek, J. · Gründemann, R.W.M
Keywords: Workplace
[PDF]

6 Dental prevention among Turkish and Moroccan parents in The Hague
article 1998    
Author: Brugman, E. · Verrips, G.H. · Danz, M.J. · Kalsbeek, H.
Keywords: Health · Dental prevention · Ethnicity · Oral hygiene practices · Analysis of variance · Ethnology · Mouth hygiene · Statistics · Utilization review · Adult · Analysis of Variance · Bottle Feeding · Chi-Square Distribution · Dental Care · Dental Caries · Dental Prophylaxis · Ethnic Groups · Female · Humans · Infant · Morocco · Netherlands · Oral Hygiene · Preventive Dentistry · Questionnaires · Toothbrushing · Turkey
[Abstract]

7 Jongeren in Turkije; Een schets op basis van Turkse onderzoekpublikaties. Psycho-sociale problemen van Turkse adolescenten; rapport 3 (incl. aantekeningen)
report 1985    
Author: Koopman, D. · Danz, M.J. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Health · Jongeren · Turkije
[PDF]

8 Turkse jongeren; verslag van een vooronderzoek Psycho-sociale problemen van Turkse adolescenten, rapport no. 4
report 1986    
Author: Danz, M.J. · Grundemann, R.W.M. · Koopman, D.
Keywords: Health · Migranten · Jongeren · Psycho-sociale
[PDF]

9 Klassegenoten. De situatie van Turkse en Nederlandse jongeren vergeleken : Psycho-sociale problemen van Turkse adolescenten, rapport 5
report 1987    
Author: Danz, M.J. · Grundemann, R.W.M. · Koopman, D.
Keywords: Health · Migranten · Culture · Psychosocial environment · Adolescents · Young Adult
[PDF]

10 Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en opvoeding (tgvo) voor Turkse en Marokkaanse bezoekers van het consultatiebureau in Den Haag
report 1998    
Author: Verrips, G.H. · Brugman, E. · Danz, M.J. · Kalsbeek, H.
Keywords: Health
[PDF]

11 Keukens voor gehandicapte ouderen; deelrapport: licht-motorisch gehandicapte ouderen over de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Een exploratie
report 1985    
Author: Danz, M.J. · Schlatmann, M.J.T. · Staats, P.G.M.
Keywords: Health
[PDF]

12 Regionale gegevens Jeugd en Seks
report 1991    
Author: Vogels, T. · Vliet, R.W.F. van der · Danz, M.J
Keywords: Sociology · Gezondheid · Gedrag · Relaties · Jongeren
[PDF] [Abstract]

13 Lijf, sport en middelen; een verkennend onderzoek naar het gebruik van prestatie verhogende middelen bij jonge mensen
report 1994    
Author: Vogels, T. · Brugman, E. · Coumans, B. · Danz, M.J. · Hirasing, R.A. · Kernebeek, E. van
Keywords: Health · Doping
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date