Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 86 found. Next | Sort by date

1 De rol van kwaliteit van leven in de dagelijkse klinische oncologische praktijk
article 2004    
Author: Detmar, S.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

2 Levenslang gezond : kennisinvesteringsprojecten 2016
report 2016    
Author: Detmar, S.
Keywords: Workplace · Vitaal · Ouderen · Gedrag · Jongeren · Gezond · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

3 The role of quality of life in daily clinical oncology practice
dissertation 2001    
Author: Detmar, S.B.
Keywords: Health
[PDF]

4 Use of HRQOL questionnaires to facilitate patient-physician communication
article 2003    
Author: Detmar, S.B.
Keywords: Health · Antineoplastic agent · Awareness · Cancer chemotherapy · Clinical practice · Doctor patient relation · Editorial · Functional assessment · Health care quality · Health status · Human · Interpersonal communication · Medical research · Outcomes research · Palliative therapy · Patient care · Patient information · Patient referral · Physical capacity · Physical disease · Prescription · Primary medical care · Psychological aspect · Psychosocial disorder · Quality of life · Questionnaire · Scoring system · Self report · Social aspect · Standardization · Symptomatology

5 Levenslang gezond kennisinvesteringsprojecten 2013
report 2014    
Author: Meeteren, N. van · Detmar, S.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human Healthy Living · LS - Life Style HL - Healthy for Life · BSS - Behavioural and Societal Sciences Themalijn
[PDF] [Abstract]

6 Psychosociale risicosignalering in de zwangerschap, een overzicht van Nederlandse instrumenten
article 2012    
Author: Vink, R.M. · Detmar, S.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Kennisinvesteringsprojecten 2012 en plannen voor 2013 innovatiegebied levenslang gezond
report 2013    
Author: Meeteren, N. van · Detmar, S.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human Healthy Living · CH - Child Health HL - Healthy for Life · BSS - Behavioural and Societal Sciences Themalijn
[PDF] [Abstract]

8 Health-related quality of life assessment in daily clinical oncology practice
bookPart 2003    
Author: Detmar, S. · Aaronson, N.K.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

9 Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte pleit voor aandacht achterstandswijken: Hoe bereiken we allochtone zwangeren?
article 2010    
Author: Korfker, D. · Detmar, S. · Buitendijk, S.
Keywords: Health · Perinatal mortality · Non-western migrants · Disadvantaged neighborhoods · Migrant outreach workers · Culturally sensitive information
[PDF] [Abstract]

10 Factoren die geassocieerd zijn met het niet deelnemen van Turkse vrouwen aan screening op baarmoederhalskanker
article 2003    
Author: Lale, N. · Ory, F. · Detmar, S.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Preventie · Screening · Allochtonen · Baarmoederhalskanker
[PDF] [Abstract]

11 Evaluatie hielprik voorlichting 2008
report 2008    
Author: Pal, S. van der · Detmar, S.
Keywords: Health
[PDF]

12 Étude rétrospective sur la prévalence de l’excision ou mutilation génitale féminine (MGF) constatée par les sages-femmes en 2008
report 2009    
Author: Korfker, D. · Rijnders, M. · Detmar, S.
Keywords: Biology

13 Retrospective study into the prevalence of female circumcision or FGM (female genital mutilation) in midwifery practice in 2008
report 2009    
Author: Korfker, D. · Rijnders, M. · Detmar, S.
Keywords: Biology

14 Informeren dragers sikkelcelziekte na neonatale screening
report 2010    
Author: Pal, S. van der · Detmar, S.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

15 Hielprik in het ziekenhuis
report 2010    
Author: Pal, S. van der · Detmar, S.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

16 De 1e 1000 dagen: het versterken van de vroege ontwikkeling : een literatuurverkenning ten behoeve van gemeenten
report 2019    
Author: Detmar, S.B. · Wolff, M. de
Keywords: Ontwikkeling · Kinderen · Interventies · Gemeenten · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Meerjarenprogramma 2015-2018 Thema Arbeid en Gezondheid P204 Prevention, Work en Health Bijstelling 2016
report 2015    
Author: Putten, D.J. van · Bongers, P.M. · Detmar, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life Healthy Living · WHC - Work, Health and Care WE - Work & Employment CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences Themalijn
[PDF]

18 Implementatie van CenteringPregnancy in Nederland 2012-2015
report 2016    
Author: Rijnders, M.E.B. · Detmar, S.B. · Herschderfer, K.C.
Keywords: Health · Vrouwen · Zwanger · Bevalling · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Gezinnen met een kind met chronische nierinsufficiëntie : tussenrapportage monitor TNO / Nierstichting Nederland, vervolgpeiling 2006
report 2007    
Author: Hosli, E.J · Detmar, S.B. · Bruil, J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

20 Keuzehulp prenataal onderzoek Downsyndroom
article 2008    
Author: Schonbeck, Y. · Akker, E. van den · Otten, W. · Detmar, S.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 86 found. Next | Sort by date