Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 181 found. Next | Sort by date

1 Workplace innovation harnessing the intelligence form within
lecture 2014    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Innovation · Workplace · Management · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

2 Ervaringsprofielen sleutel tot hervorming arbeidsmarkt
article 2010    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Knowledge management, innovation and creativity
report 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Leiding Geven · Leiderschap · Management · Reorganisatie · Innovatie · Begaafdheid · Creativiteit
[PDF] [Abstract]

4 Sociale innovatie, voorwaarde voor een duurzame economie
lecture 2012    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Sociale innovatie · ETP Gedrag en prestatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

5 The Netherlands: Evolution of Wages during the Crisis
report 2012    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Japan heeft laten zien hoe het niet moet
article 2012    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en prestatie · Workplace · Innovation · Work and Employment · Healthy Living · Organisation GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs

7 One year Euwin: interim report to DGENTR
report 2013    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Column : sociale innovatie en marktwerking
article 2009    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werknemers · Veilig en gezond werken · Sociale innovatie · Marktwerking · Industrie
[PDF]

9 The Netherlands: Working conditions in central public administration
report 2013    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Quality of work indicators · Employees · Public · Private · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Samenwerken tussen organisaties : systemische netwerken als voorbeeld
article 2001    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Organisatie van de arbeid · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Organisatiemethoden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Reorganisatie · Autoindustrie · Netwerkplanning · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Case studies · Automobielen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

11 Systemische netwerken van organisaties : symbiotische samenwerking in de zeteltoelevering in de auto-industrie
dissertation 1999    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Organisatie van de arbeid · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Organisatiemethoden · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Reorganisatie · Autoindustrie · Netwerkplanning · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Case studies · Automobielen
[Abstract]

12 The Netherlands: TNO questionnaires on working conditions
bookPart 1994    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Europa · Research · Databanken
[PDF]

13 Monitoring occupational health and safety in Europe : time constraints and its complications
report 1994    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Beroepsziekten · Statistieken · Stress · Geestelijke overbelasting · Hart-en vaatziekten · Bloeddruk · EEG-landen
[Abstract]

14 Time constraints and autonomy at work in the European Union
book 1998    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Tijdsbesteding · Aanstellingsvoorwaarden · Eeg-landen
[PDF] [Abstract]

15 Time constraints and autonomy at work in the European Union
report 1997    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Tijdsbesteding · Aanstellingsvoorwaarden · Eeg-landen
[PDF]

16 Preventie van psychosociale belasting door het verbeteren van de werkorganisatie
article 2000    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Psychische arbeidsbelasting · Preventie · Luchthavens · Vliegvelden
[Abstract]

17 ICT: plaag of zegen? : effecten van ICT op HRM en het primaire proces
bookPart 2003    
Author: Dhondt, S.
Keywords: Arbeidsproductiviteit · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Human resources management en development · HRM · HRD · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Managementmethoden · Communicatiemedia
[Abstract]

18 Social innovation related to innovation in management studies
bookPart 2014    
Author: Dhondt, S. · Oeij, P.
Keywords: Workplace · Social Innovation · Risk · Management · Policy · Governance · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

19 Reflectie TNO
bookPart 2012    
Author: Dhondt, S. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en prestatie · Management · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF] [Abstract]

20 Europese sociale innovatie? Opschalen Vlaamse en Nederlandse ervaringen
article 2012    
Author: Dhondt, S. · Pot, F.
Keywords: Workplace · ETP Gedrag en prestatie · Sociale innovatie · Netherlands · Belgium · Work and Employment · Healthy Living · Organisation GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 181 found. Next | Sort by date