Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date

1 Essential interventions on workers' health by primary health care : a scoping review of the literature: a technical report
report 2014    
Author: Buijs, P. · Dijk, F. van
Keywords: Workplace · Prevention · Workers · Health · Workplace · Interventions · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Meer aandacht voor werk : een antwoord op de dreigende tweedeling in de gezondheidszorg
article 1998    
Author: Dijk, F. van · Buijs, P.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Personeel · Werknemers · Organisatie · Gezondheidszorg
[Abstract]

3 Primary health care and workers' health
lecture 2013    
Author: Buijs, P.C. · Dijk, F. van
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Preventive effectiveness of pre-employment medical assessments
article 1997    
Author: Kort, W. de · Dijk, F. van
Keywords: Decision Making · Employment · Humans · Occupational Diseases · Occupational Health Services · Predictive Value of Tests · Preventive Health Services · Risk Factors
[Abstract]

5 Dutch occupational physicians and general practitioners wish to improve cooperation
article 1999    
Author: Buijs, P. · Amstel, R. van · Dijk, F. van
Keywords: Workplace · Sickness absence · Absenteeism · Employee · Employer · General practitioner · Health care quality · Interview · Netherlands · Occupational health service · Occupational physician · Physician attitude · Priority journal · Professional practice · Teamwork · Work environment · Family Practice · Humans · Interprofessional Relations · Netherlands · Occupational Health · Questionnaires
[Abstract]

6 Verschillen tussen twee afdelingen op een scheepswerf
report 1990    
Author: Dijk, F. van · Winter, C.R. de · Vries, F. de
Keywords: Workplace
[PDF]

7 Report on Additional Materials and Instruments: ESPrIT Strengthening the Occupational Health Expertise and Scientific Capacity of Public Health Institution of Turkey
report 2016    
Author: Venema, A. · Zoelen, S. van · Hermans, L. · Dijk, F. van
Keywords: Workplace · Occupational health · Literature · Turkey · Expertise · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Deskundigen stellen prioriteiten voor arbobreed onderzoekprogramma: implementeren maatregelen hoog op verlanglijst
article 1996    
Author: Beek, A. van der · Frings-Dresen, M. · Dijk, F. van · Houtman, I.L.D. · Fortuin, R.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuimbeleid · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfsgezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

9 How general practitioners can manage work-related psychological complaints. Design and pilot of a guideline: A contribution towards solving a huge problem
article 2006    
Author: Buijs, P. · Anema, H. · Evers, M. · Dijk, F. van · Klink, J. van der
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Absenteeism · Burnout · Clinical protocol · Doctor patient relation · Fatigue · General practice · Human · Interpersonal communication · Job stress · Medical expert · Mental disease · Occupational exposure · Physician attitude · Problem solving · Professional secrecy · Professionalism · Trust · Work resumption · Family Practice · Guideline Adherence · Humans · Occupational Diseases · Occupational Health · Patient Satisfaction · Physician-Patient Relations · Practice Guidelines · Questionnaires · Referral and Consultation · Stress

10 Report on Knowledge Gaps and needs: ESPrIT Strengthening the Occupational Health Expertise and Scientific Capacity of Public Health Institution of Turkey
report 2016    
Author: Hermans, L. · Zoelen, S.A. van · Venema, A · Dijk, F. van
Keywords: Workplace · Occupational health · Literature · Turkey · Expertise · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 Een virtuele bibliotheek voor arbo en sociale zekerheid
article 2003    
Author: Dijk, F. van · Reinders, G. · Schaafsma, F. · Spreeuwers, D. · Hulshof, C. · Abspoel, M. · Vlek, F. · Verbeek, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Nederland · Internet · Documentaire informatie · Bibliotheken · Arbodiensten · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

12 Ziekteverzuim, WAO-toetreding en reïntegratie bij een groot industrieel bedrijf : eindrapport van het project 'Verschil in WAO-toetredingsrisico'
report 1989    
Author: Hellinga, P. · Lenshoek, D.E. · Dijk, F. van · Haselen, D.A. van · Boer, S. de · Koffeman, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Sociaal-medische begeleiding
[PDF] [Abstract]

13 Weer aan 't werk: reïntegratie van langdurig zieken en Wao'ers bij een groot bedrijf
book 1988    
Author: Haselen, D.A. van · Lenshoek, D.E. · Dijk, F. van · Boer, S. de · Hellinga, P. · Koffeman, C.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Leeftijd · Nationaliteit · Geslacht · Verwantschap · Arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

14 Development and evaluation of a training program on occupational health research and sutveillance in Turkey
article 2019    
Author: Braeckman, L. · Venema, A. · Zoelen, S.A.V. · Hermans, L. · Ridder, M. de · Ergör, A. · Combining, O. · Diaeresis, A. · Laan, G. van der · Dijk, F. van
Keywords: Addie model · Adult training · Evaluation · Occupational diseases · Clinical article · Female · Human · Human experiment · Male · Occupational physician · Self concept · Skill · Training · Turkey (republic) · Work and Employment · Healthy Living
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date