Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 De ergonomie in Engeland globale oriëntatie betreffende werktheorieën : een verslag van een studiereis
report 1963    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

2 Arbeid en stress : het vaststellen van aanpassingsproblemen in werksituaties
book 1969    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Diagnostiek · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Psychologie · Persoonlijkheid
[PDF] [Abstract]

3 Menselijke stuur- en regeltaken en informatieverwerking
report 1972    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

4 Functional age of industrial workers : a transversal survey of ageing capacities and a method for a assessing functional age
dissertation 1972    
Author: Dirken, J.M.
Keywords: Health

5 Een onderzoek ter ontwikkeling van een diagnosticum voor habitule actie bereidheid
report 1974    
Author: Wartna, G.F. · Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

6 Een onderzoek naar de invloed van sociale wenselijkheid op de meetresultaten van de vragenlijst voor Habituele-Actie-Bereidheid
report 1970    
Author: Dirken, J.M. · Wartna, G.F.
Keywords: Workplace
[PDF]

7 Vooronderzoek naar de habituele aktie bereidheid
report 1968    
Author: Wartna, G.F. · Dirken, J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

8 De vragenlijst voor habituele aktie bereidheid poging tot normering en validering van een nieuw arbeids-psychologische meetinstrument
report 1968    
Author: Schroots, J.J.F. · Dirken, J.M.
Keywords: Work environment
[PDF]

9 Operatorstaken in de procesindustrie : een multidisciplinaire oriënterende studie
report 1970    
Author: Dirken, J.M. · Sluijs, H. van der · Vlist, R. van der · Kuipers, H. · Vries, B.A. de · Klinkhamer, H.A.W.
Keywords: Workplace
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date