Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 57 found. Next | Sort by date

1 A task-level measurement approach to P-J fit : making (mis)fit more visible and actionable
lecture 2014    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Task · Measurement · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Beoordelen nieuwe stijl
article 2014    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Functioneren · Arbeidsbetrekkingen · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Generatiepact: gek of geniaal?
article 2015    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Ouderen · Werknemers · Deeltijd · Flexibiliteit · Jongeren · Generatie-pact · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 De misleiding van 70/20/10
article 2015    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Opleiding · Human resources · Organisaties · Personeel · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Zet de grote hr-plannen overboord
article 2015    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 De uitdaging voor hr na de crisis
article 2015    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Human resources · Organisaties · Personeel · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Sleutelen aan banen met mooi werk tool
report 2011    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

8 Management by vitality : examining the "Active" well-being and performance outcomes of high performance work practices at work unit level
dissertation 2009    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Personeelsbeleid · Ondernemingsbeleid · Gezondheid · Personeel · Werknemers · Arbeidsvoldoening
[PDF] [Abstract]

9 HRM-toepassingen van een digitale job crafting applicatie: onderdeel: 7. Het individu
bookPart 2013    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

10 Striking a balance between work effort and resource regeneration vitality as a sustainable performance concept
bookPart 2014    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Vitality · Work · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

11 Job crafting : Sleutelen aan eigen inzetbaarheid
lecture 2012    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Human · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Macht aan de parttimer
article 2014    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Werkgeverschap · Arbeidsbetrekkingen · Werknemers · Parttime · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Changing face of multi-jobbing
report 2014    
Author: Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

14 Ondernemerschap als loopbaanstap: nieuw hr-beleid TNO
article 2017    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Werknemers · HR · Ondernemer · TNO · Loopbaan · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Monitor onafhankelijke arbeidsadviseur halfjaarrapportage 2010
report 2010    
Author: Fermin, B. · Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Arbeidsadviseur · Monitoring · Reintegratie
[PDF] [Abstract]

16 Wat vraagt de klant? Onderzoek naar informatie- en adviesbehoeft onder (potentiële) klanten van de keten van werk en inkomen
report 2010    
Author: Fermin, B. · Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

17 Werk maken van VWNW mobiliteit : tien initiatieven voor van werk mobiliteit en hun passendheid voor het Nederlandse MKB
report 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

18 Monitor onafhankelijke arbeidsadviseur. Jaarrapportage 2010
report 2011    
Author: Fermin, B. · Dorenbosch, L.
Keywords: Workplace · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

19 Gedeeld werkgeverschap naar Frans voorbeeld: veelbelovend van-werk-naar-werk instrument voor het midden- en kleinbedrijf?
article 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[Abstract]

20 Boeien en Binden in partnerteams. Resultaten van het monitoren van een pilot met zelfsturende partnerteams bij Ambius
report 2010    
Author: Dorenbosch, L. · Bank, M.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 57 found. Next | Sort by date