Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 A conceptual approach for the evaluation of the quality and effectiveness of occupational health care
bookPart 1991    
Author: Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Bedrijfsgezondheidszorg · Preventie · Biological monitoring · Geindustrialiseerde landen
[Abstract]

2 Ziekteverzuim, WAO-intrede en Verzekeringsvorm in de Ziektewet
report 1983    
Author: Draaisma, D.
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

3 Taak, gezondheid en welbevinden van uitvoerders in het bouwbedrijf: verslag van een verkennend bedrijfsgezondheidskundig onderzoek in de woning-, utiliteits- en wegenbouw
report 1980    
Author: Draaisma, D. · Hoolboom, H.
Keywords: Workplace
[PDF]

4 Het monitoren van de ontwikkeling van bedrijfsgezondheidszorg : Contouren van een monitoringsysteem ten behoeve van de overheid
report 1992    
Author: Draaisma, D. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen · Arbeidsomstandigheden · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Nederland · Gezondheidszorg
[PDF] [Abstract]

5 De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
report 1992    
Author: Putten, D.J. van · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Verpleegkundigen · Ziekte en gezondheid · Werkomgeving · Werkomstandigheden · Arbeidsomstandigheden · Gezondheidstoestand · Enquetes · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Welzijnszorg
[PDF] [Abstract]

6 Werk en gezondheid van uitvoerders in het bouwbedrijf : Een longitudinaal onderzoek onder blijvers en uitvallers in de periode 1983-1987
report 1989    
Author: Draaisma, D. · Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ongezonde arbeidsomstandigheden · Bouwindustrie · Ziekte · Gezondheidstoestand
[PDF] [Abstract]

7 De effecten van prikkels tegen ziekteverzuim
article 1992    
Author: Smulders, P.G.W. · Gründemann, R.W.M. · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Nederland
[PDF] [Abstract]

8 Taak, gezondheid en welbevinden van uitvoerders in het bouwbedrijf : verkorte rapportage van het onderzoeksprojekt
report 1984    
Author: Draaisma, D. · Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H
Keywords: Workplace
[PDF]

9 A model for individual sickness absence frequencies
report 1980    
Author: Nooten, W.N. van · Draaisma, D. · Ris, B.G.M
Keywords: Workplace · Absenteeism · Sickness
[PDF]

10 Regulations, policies and practices concerning work stress prevention and improving well-being at work in Sweden, Great-Britain, Germany, France and the Netherlands
report 1994    
Author: Gier, E. de · Kompier, M. · Draaisma, D. · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Sociografie · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Welzijn
[PDF] [Abstract]

11 Enige achtergronden van het dalend ziekteverzuim in Nederland: Resultaten van een sekundaire analyse van de NIPG/TNO-ziekteverzuimstatistiek
book 1983    
Author: Smulders, P. · Dijkstra, A. · Leeuwen, P. van · Draaisma, D.
Keywords: Workplace
[PDF]

12 Quality and effectiveness of occupational health services evaluated by the providers
article 1993    
Author: Draaisma, D. · Dam, J. · Winter, C.R. de
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Conference paper · Doctor patient relation · Health care quality · Health hazard · Medical research · Preventive medicine · Self evaluation · Work environment · Evaluation Studies · Human · Netherlands · Occupational Health Services
[Abstract]

13 Regulations, policies and practices concerning work stress in five European countries
article 1994    
Author: Kompier, M. · Gier, E. de · Smulders, P. · Draaisma, D.
Keywords: Workplace · European comparison · Policy · Work stress · Cost benefit analysis · France · Germany · Health care policy · Human · Monitoring · Netherlands · Occupational health · Practice guideline · Risk assessment · Social psychology · Stress · Sweden · United kingdom
[Abstract]

14 Werk en gezondheid van uitvoerders in longitudinaal perspectief (II) : voorspelling van de gezondheid van de blijvers achteraf
article 1992    
Author: Gründemann, R.W.M. · Draaisma, D. · Hoolboom, H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Arbeidsbelasting · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

15 Werk en gezondheid van uitvoerders in longitudinaal perspectief (I) : de omvang, de aard en een voorspelling achteraf van uitval uit het werk
article 1991    
Author: Draaisma, D. · Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Ontslag · Werkloosheid · Vervroegde uittreding · VUT · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

16 Bedrijfsgezondheidszorg en preventief beleid in arbeidsorganisaties : Onderzoeksprogramma 1991-1995
report 1991    
Author: Putten, D. van · Bloemhoff, A. · Dam, H. · Draaisma, D. · Lourijssen, E. · Rövekamp, T. · Smulders, P.
Keywords: Workplace
[PDF]

17 The legislatio policy and practice concerning the prevention of stress atwork in the Netherlands, United Kingdom, Germany and France
bookPart 1994    
Author: Gier, E. de · Kompier, M. · Draaisma, D. · Smulders, P.G.W.
Keywords: Workplace · Wetgeving · Stress · Netherlands
[Abstract]

18 Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg : eerste deelonderzoek: het oordeel van de beroepsbeoefenaren
report 1991    
Author: Draaisma, D. · Winter, C.R. de · Dam, J. · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Health · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

19 De BGD over bedrijfsgezondheidszorg; Samenvatting en beschouwing van de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg naar het oordeel van de beroepsbeoefenaren zelf
report 1991    
Author: Draaisma, D. · Dam, J. · Winter, C.R. de · Heuvel, S.G. van den
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst
[PDF] [Abstract]

20 Kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg : tweede deelonderzoek : oordelen in de cliëntorganisaties en vergelijking met de oordelen van de beroepsbeoefenaren
book 1993    
Author: Draaisma, D. · Winter, C.R. de · Dam, J. · Smulders, P.G.W. · Willems, J.H.B.M.
Keywords: Workplace · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Bedrijfsgeneeskundige dienst · Bedrijfsgezondheidsdienst · Personeelsafdeling · Directeuren · Directie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date