Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date

1 Trends in arbeids "senioren in de instroom of is het uitstroom?
lecture 2009    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Workplace
[PDF]

2 The active labour market policy reconsidered : a vision on the future
report 2004    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Labour · Future
[PDF]

3 Future working environment challenges in the Netherlands
report 2010    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

4 Beter Samen in Noord: een integrale aanpak voor patiënten met meervoudige of complexe problemen
article 2018    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Patiënten · Systematiek · Healthy for Life · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Voorgeschiedenis: de periode tot 1901
bookPart 2006    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

6 Opbouw: de periode tot 1901-1920
bookPart 2006    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

7 Voortgang en verandering: de periode tot 1920-1966
bookPart 2006    
Author: Genabeek, J. van
Keywords: Veilig en Gezond Werken
[PDF]

8 Zinloos zwartepieten over de reïntegratiemarkt
article 2005    
Author: Wevers, C. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

9 CAO, wetgeving en levensloop
article 2008    
Author: Huiskamp, R. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

10 Trends in migratie en arbeid: een exploratie
report 2007    
Author: Klerkx, M. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

11 Evaluatie aanbestedingsprocedure 2002
report 2002    
Author: Vinke, H. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Aanbesteding · Inkoop · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Epiloog
bookPart 2007    
Author: Wevers, C. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

13 Meer oog voor arbeid in de gezondheidszorg. Een theoretische verkenning naar belemmeringen en mogelijke oorzaken van de 'blinde vlek' voor arbeid in de zorg
report 2010    
Author: Wevers, C.W.J. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

14 Trends in arbeid. Keuzes voor toekomstige kennisontwikkeling
report 2009    
Author: Genabeek, J. van · Wevers, C.W.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

15 Europese ervaringen met sociale economie : werk voor gehandicapten en langdurig werklozen in sociale ondernemingen
report 2008    
Author: Smit, A. · Genabeek, J. van · Klerkx, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Productiviteit · Baten kosten analyse · Organisatiebeleid · Innovatie
[PDF] [Abstract]

16 De toekomst werkt : mens en bedrijf in 2020
report 2007    
Author: Gründemann, R. · Genabeek, J. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Vrouwenarbeid · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsmarktprognoses · Onderkant van de arbeidsmarkt · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

17 Agenda voor de toekomst : sociale zekerheid en arbeidsmarkt
report 2005    
Author: Wevers, C.W.J. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Overheidsbeleid · Overheidsingrijpen
[PDF] [Abstract]

18 Particulier initiatief in de sociale economie
article 2007    
Author: Smit, A.A. · Genabeek, J. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsmarkt · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

19 De participatiestaat in 2020 : toekomstige ontwikkelingen van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid
bookPart 2007    
Author: Genabeek, J. van · Huiskamp, R. · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

20 Cao à la carte en levensloop : grenzen aan keuzes
article 2006    
Author: Huiskamp, R. · Genabeek, J. van · Wevers, C.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Individualisering · Flexibele arbeidsvoorwaarden · CAO · Collectieve arbeidsovereenkomsten · Secundaire arbeidsvoorwaarden · Employee benefits · Sabbatsjaar · Tijdelijke uittreding · Loopbaanonderbreking · Verlofsparen · Spaarverlof · Herverdeling betaalde en onbetaalde arbeid · Levensloop
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 58 found. Next | Sort by date