Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date

1 Is veiligheid een daad of een gevolg? Het antwoord vinden we in de ethiek
lecture 2009    
Author: Gort, J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [PDF]

2 Preventive Actions on Early Warnings for Occupational Risks
lecture 2011    
Author: Gort, J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 Veranderen voor veiligheid. Hoe doe je dat eigenlijk?
article 2011    
Author: Gort, J.
Keywords: Workplace · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Topics and research funding processes and mechanisms in The Netherlands TNO Overview of thematic and management approaches of national research programmes on industrial safety
bookPart 2012    
Author: Gort,J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

5 Topics and research funding processes and mechanisms in The Netherlands TNO Overview of thematic and management approaches of national research programmes on industrial safety
lecture 2012    
Author: Gort,J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

6 Een nieuwe kijk op veiligheid in de core business
lecture 2004    
Author: Gort, J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living

7 Veiligheidscultuur transportbedrijven: ongevallen horen niet bij het vak!
article 2003    
Author: Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Nederland · Transportbedrijven · Vervoersondernemingen · Veiligheidsplannen · Arbojaarplannen · Bedrijfsnoodplannen · Verkeer · Traffic · Ongevallenpreventie
[Abstract]

8 Boekbespreking : wat is goed ongevalsonderzoek?
article 2014    
Author: Gort, J. · Swuste, P.
Keywords: Workplace · Ongevallen · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SHB - Safe & Healthy Business · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

9 Effectiviteit van veiligheidsverbeterprogramma's (VVP's): behavioral based safety
lecture 2009    
Author: Clignett, L. · Gort, J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

10 A tool for decision makers: calculation of cost-benefits of OSH (abstract)
article 2008    
Author: Gort, J. · Mauritel, L.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF] [Abstract]

11 Mag het een mannetje minder zijn? : onderzoek naar kritieke bezettingsgraad bij productie-plants
article 2001    
Author: Gort, J. · Lemkowitz, S.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische producten · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Chemische industrie · Procesindustrie · Technologie
[Abstract]

12 Advies aanpassing richtlijn certificatie arbodiensten
report 2003    
Author: Gort, J. · Scheppingen, A. van
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Metrologie · Normalisatie · Arbodiensten · Certificatie
[PDF] [Abstract]

13 Ongevallenanalyse
book 2007    
Author: Alphen, W.J.T. van · Gort, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken
[Abstract]

14 Een geïntegreerde bedrijfsveiligheidsanalyse voor bedrijven met procesinstallaties
article 2004    
Author: Gort, J. · Reinders, J.E.A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Industriële en Externe Veiligheid · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische industrie · Procesindustrie · Kosten-batenanalyse · Gevaarlijke stoffen
[Abstract]

15 Een geïntegreerde bedrijfsveiligheidsanalyse voor bedrijven met procesinstallaties : Een praktijkcase
article 2005    
Author: Gort, J. · Reinders, J.E.A.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Chemische producten · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische industrie · Procesindustrie
[Abstract]

16 Gevaarlijk werk en bedrijfsongevallen volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003
lecture 2004    
Author: Smulders, P.G.W. · Gort, J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living

17 Veiligheid tijdens repatie bij Chorus Hoogovens
article 2004    
Author: Gort, J. · Molenaar, R. · Tito, J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living

18 Een gezond rooster als basis : leefwijze ploegendienstwerkers verhoogt risico op gezondheidsklachten
article 2002    
Author: Graaf, A. van de · Gort, J.
Keywords: Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychische factoren · Arbeid · Invloed vermoeidheid op arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO
[PDF] [Abstract]

19 Safety Culture : analyse van de kosten en baten : eindrapport
report 2004    
Author: Bozuwa, J. · Gort, J. · Koningsveld, E. · Devillers, E. · Smit, G.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Vervoer over de weg · Verkeersveiligheid · Kosten-batenanalyse · Bedrijfseconomie · Goederenvervoer over de weg · Bedrijfscultuur · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

20 A report on developing a checklist to assess company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture: final report
report 2003    
Author: Steijger, N. · Starren, H. · Keus, M. · Gort, J. · Vervoort, M.
Keywords: Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Checklists · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date