Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Het therapeutisch effect van cannabisgebruik bij mensen met MS
report 2001    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health
[PDF]

2 Evaluatie van de cursus 'In Balans' in het kader van het project Wonen Plus / 75+ in Beweging
report 2004    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

3 Sportief bewegen voor mensen met multiple sclerose: ontwikkeling en toepassing van een sportief beweegprogramma
report 2004    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health Sports · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

4 Woon Wijs Voorkom Vallen: procesevaluatie van een valpreventieprogramma
report 2004    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

5 Blessures in senioren korfbal
report 2004    
Author: Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

6 Onderzoek in een implementatie georiënteerd project: implementatielessen bij valpreventie in verzorgingstehuizen
report 2004    
Author: Graafmans, W.C. · Schoone, M.
Keywords: Health · Zorginnovatie
[Abstract]

7 Indicatoren voor een verhoogde valkans bij ouderen
report 2000    
Author: Graafmans, W.C. · Wijlhuizen, G.J.
Keywords: Health
[PDF]

8 Samenstellen en evalueren van een interventieprogramma voor preventie van vallen bij bewoners van verzorgingstehuizen
report 2004    
Author: Graafmans, W.C. · Wijlhuizen, G.J. · Chorus, A.M.J.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

9 Effectevaluatie Grip op eigen veiligheid : resultaten van een onderzoek van een multimethode interventie gericht op reductie van ongevallen bij ouderen (65+) in Sneek
report 2003    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Radder, J.J. · Graafmans, W.C.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

10 Blessures in het betaald voetbal : een onderzoek naar het vóórkomen, de aard en de gevolgen van blessures
report 2003    
Author: Graafmans, W.C. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Sports Health · Leefomgeving en gezondheid · Voetbal · Blessures · Benen · Voeten · Ziekteverzuim · Preventie · Letsels
[PDF] [Abstract]

11 Risico inventarisatie sportblessures (RIS) : de ontwikkeling en toepassing van een blessureregistratie
report 2003    
Author: Graafmans, W.C. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
[PDF]

12 Procesevaluatie van certificering door de stichting 'Zorg voor Borstvoeding' : bevorderende en belemmerende factoren binnen kraamzorgorganisaties bij de besluitvorming het UNICEF certificaat 'Zorg voor Borstvoeding' te halen
report 2003    
Author: Graafmans, W.C. · Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Health
[PDF]

13 Sportzorg op de kaart : een ruimtelijke verkenning van vraag en aanbod van sportzorgaanbieders in Nederland
book 2003    
Author: Boven, P.F. van · Togt, C.R. van der · Graafmans, W.C.
Keywords: Health

14 Daily physical activity and the use of a walking aid in relation to falls in elderly people in a residential care setting
article 2003    
Author: Graafmans, W.C. · Lips, P. · Wijlhuizen, G.J. · Pluijm, S.M. · Bouter, L.M.
Keywords: Health · Elderly subject · Falls · Physical activity · Risk of falling · Accident prevention · Falling · Geriatric care · Leisure · Major clinical study · Physical activity · Prevalence · Residential care · Risk · Walking aid · Accidental Falls · Activities of Daily Living · Aged · Aged, 80 and over · Assisted Living Facilities · Chi-Square Distribution · Confidence Intervals · Exercise · Female · Frail Elderly · Geriatric Assessment · Homes for the Aged · Humans · Male · Netherlands · Nursing Homes · Odds Ratio · Walkers
[Abstract]

15 Vallen bij ouderen in en om huis. Effectiviteit van preventieve bouwkundige veiligheidsvoorzieningen in woningen me het Seniorenlabel
report 2003    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Graafmans, W.C. · Chorus, A.M.J. · Hertog, P.C. den · Michels, P. · Hesemans, L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

16 Comparability of published perinatal mortality rates in Western Europe: The quantitative impact of differences in gestational age and birthweight criteria
article 2001    
Author: Graafmans, W.C. · Richardus, J.-H. · Macfarlane, A. · Rebagliato, M. · Blondel, B. · Pauline Verloove-Vanhorick, S. · Mackenbach, J.P.
Keywords: Health · Adjustment · Birth weight · Data base · Gestational age · Newborn death · Perinatal death · Perinatal mortality · Registration · Stillbirth · Western Europe · Birth Weight · Data Collection · Europe · Fetal Death · Gestational Age · Humans · Infant · Infant Mortality · Infant, Newborn
[Abstract]

17 Easing Internet access of health information for elderly users
article 2004    
Author: Alpay, L.L. · Toussaint, P.J. · Ezendam, N.P.M. · Rövekamp, T.A.J.M. · Graafmans, W.C. · Westendorp, R.G.J.
Keywords: Health · Elderly users · Health information · Internet · Website design · Access to information · Adult · Aged · Clinical practice · Cognition · Consumer · Controlled study · Data analysis · Falling · Geriatric care · Human · Human computer interaction · Incidence · Medical information system · Methodology · Patient care · Task performance · Technology
[Abstract]

18 An European concerted action investigating the validity of perinatal mortality as an outcome indicator for the quality of antenatal and perinatal care
article 1997    
Author: Richardus, J.H. · Graafmans, W.C. · Pal-de Bruin, K.M. van der · Amelink-Verburg, M.P. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Mackenbach, J.P.
Keywords: Health · Antenatal care · Europe · Infant mortality · Perinatal care · Perinatal mortality · Quality of care · Europe · Female · Humans · Infant Mortality · Infant, Newborn · Perinatal Care · Predictive Value of Tests · Pregnancy · Risk Factors
[Abstract]

19 The reliability of perinatal and neonatal mortality rates: Differential under-reporting in linked professional registers vs. Dutch civil registers
article 2001    
Author: Anthony, S. · Pal-de Bruin, K.M. van der · Graafmans, W.C. · Dorrepaal, C.A. · Borkent-Polet, M. · Hemel, O.J.S. van · Jansen, F.H.M. · Lya Ouden, A. den
Keywords: Health · Data Collection · Databases, Factual · Gestational Age · Humans · Infant Mortality · Infant, Low Birth Weight · Infant, Newborn · Infant, Premature · Netherlands · Reproducibility of Results · Risk Factors · Socioeconomic Factors · Statistics
[Abstract]

20 Suboptimal care and perinatal mortality in ten European regions: Methodology and evaluation of an international audit
article 2003    
Author: Richardus, J.H. · Graafmans, W.C. · Bergsjø, P. · Lloyd, D.J. · Bakketeig, L.S. · Bannon, E.M. · Borkent-Polet, M. · Davidson, L.L. · Defoort, P. · Esparteiro Leitão, A. · Langhoff-Roos, J. · Moral Garcia, A. · Papantoniou, N.E. · Wennergren, M. · Amelink-Verburg, M.P. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Mackenbach, J.P.
Keywords: Health · Perinatal audit · Perinatal mortality · Suboptimal care · Controlled study · Fetus · Fetus death · Gestational age · Health care delivery · Health care organization · Health care quality · Intrauterine growth retardation · Major clinical study · Medical audit · Methodology · Newborn · Newborn care · Pewborn death · Perinatal care · Perinatal mortality · Prenatal care · Social aspect · Europe · Female · Humans · Infant Mortality · Infant, Newborn · Maternal Health Services · Medical Audit · Pregnancy · Quality Assurance, Health Care · Questionnaires
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date