Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date

1 Blijvers, groeiers, vertrekkers: resultaten van het pilotproject 'Slimmer werken'
article 2011    
Author: Giesen, F. · Hazelzet, A.
Keywords: Workplace · opleiding · laagopgeleiden · scholing · ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

2 Duurzame inzetbaarheid zo blijven meer mensen blijvend aan het werk
lecture 2013    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

3 Prestatieladder Socialer Ondernemen Handleiding versie 1.3
report 2015    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Van de bank aan de bak : gereedschap voor effectieve re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
report 2015    
Author: Hazelzet, A. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Cliënten · Werknemers · Arbeidsmarkt · Participatiewet · Arbeidsbeperking · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 De kennis ligt voor het oprapen
article 2017    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Vraagtekens bij kwaliteit assessment instrumenten
article 1996    
Author: Hazelzet, A. · Mul, A.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Mircheck · Gehandicapten · Carriere · Loopbaan · Promoties · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[PDF] [Abstract]

7 Prestatieladder Socialer Ondernemen: Handleiding versie 1.4
report 2016    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsmarkt · Organisaties · Sociaal ondernemen · Prestatieladder Socialer Ondernemen · Werknemers · Healthy for Life · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Literatuurverkenning inclusief werkgeverschap
lecture 2016    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

9 Telewerken als werkaanpassing in het kader van het verzuim- en reïntegratiebeleid: een onderzoeksproject van NIA TNO
article 1998    
Author: Hazelzet, A. · Marcelissen, F.
Keywords: Workplace
[Abstract]

10 Methodisch werken: waarom wel, waarom niet? Onderzoek naar factoren die methodisch werken van klantmanagers bij sociale diensten bevorderen
report 2017    
Author: Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsomstandigheden · Sociale dienst · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Passend telewerken
article 2002    
Author: Andriessen, S. · Hazelzet, A.M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Telewerk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Arbeid door gehandicapten · Indienstneming van gehandicapten
[PDF] [Abstract]

12 Beoordeling in het kader van de WIW : een schouwspel met gebreken?
article 2003    
Author: Hazelzet, A. · Boer, W. de
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Nederland · Interviews · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Wet inschakeling werkzoekenden · WIW · Loonsuppletie · Loonsubsidie · Overheidsinkomsten · Overheidsuitgaven · Rijksbegroting · Collectieve voorzieningen · Collectieve sector · Gemeentelijk beleid
[PDF] [Abstract]

13 Vakman nieuwe stijl: beschrijving en evaluatie van een aanpak voor de professionalisering van werkcoaches bij Werkzaak Rivierenland
report 2017    
Author: Hazelzet, A.M. · Koopmans, L.
Keywords: Workplace · Werknemers · Kennis · Arbeidsmarkt · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Meer mensen aan het werk door Inclusieve Technologie?
report 2019    
Author: Looze, M. de · Hazelzet, A.
Keywords: Arbeidsmarkt · Technologie · Innovatie · Werknemers
[PDF] [Abstract]

15 Laaggeletterd in het werk : een kwalitatief onderzoek naar lees-, schrijf-, en rekentaken in de kenniseconomie
book 2006    
Author: Smit, A. · Hazelzet, A. · Bohnenn, E.
Keywords: Workplace · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Ongeletterden · Analfabeten · Arbeid door migranten · Personeel · Werknemers · Opleidingsniveau · Taalvaardigheid
[PDF] [Abstract]

16 Professionalisering van klantmanagers in het sociale domein : gewoon ... je werk goed willen doen?!
report 2015    
Author: Hazelzet, A.M. · Torre, W. van der
Keywords: Workplace · Sociale zekerheid · Arbeidsmarkt · Particiaptiewet · Reintegratie · Professionaliteit · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Vakman Nieuwe Stijl. Ontwikkeling van een leerplatform, dat werknemers uitdaagt hun vakmanschap op peil te houden
report 2013    
Author: Hazelzet, A.M. · Keijzer, L. · Stubbé, H.
Keywords: Workplace · vakman · leren · werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Human · SP - Sustainable Productivity TPI - Training & Performance Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Scholingsintentie van lager opgeleide werknemers : Resultaten van een eerste meting
article 2009    
Author: Keijzer, L. · Oomens, S. · Hazelzet, A..
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

19 Vakmanschap nieuwe stijl
article 2012    
Author: Sanders, J. · Cremer, R. · Hazelzet, A.
Keywords: Workplace · vakmanschap · reintegratie · client · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

20 Toch een opleiding. Stimuleren van scholingsdeelname van laagopgeleiden
article 2011    
Author: Sanders, J. · Hazelzet, A. · Cielen, P.
Keywords: Workplace · Opleiding · Laagopgeleiden · Scholing · Ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 66 found. Next | Sort by date