Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Effectieve interventies op het gebied van voeding en training ter bevordering van de gezondheid van militairen
article 2006    
Author: Bakker-Zierikzee, A.M. · Pasman, W.J. · Helmhout, P.
Keywords: Training · Biomedical Research · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Overheidsdiensten · Leger · Krijgsmacht · Militairen · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer · Sport · Verwondingen · Letsels · Preventie · Overheid · Overheidsdiensten
[PDF] [Abstract]

2 Een intranetsite voor een gezond lichaamsgewicht : WeightCo@ch KL
article 2003    
Author: Stafleu, A. · Jansen-van der Vliet, M. · Helmhout, P.
Keywords: Movement · Leger · Krijgsmacht · Gezondheidsvoorlichting · Gezondheidsopvoeding · Lichaamsgewicht · Preventie
[Abstract]

3 Fitheid en gezondheid bij Nederlandse militairen : veranderingen in de periode 1985/87 en 1995/97
article 1998    
Author: Brussaard, J.H. · Meuling, W.J.A. · Helmhout, P. · Löwik, M.R.H.
Keywords: Nutrition

4 Het bedrijfsbelang van gezonde leefgewoonten : visie op onderzoek naar de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel
article 2002    
Author: Stasse-Wolthuis, M. · Brussaard, J.H. · Bertina, F.M. · Helmhout, P.H. · Jansen, M.C.J.F.
Keywords: Health · Physiological Sciences · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · GVO · Leger · Krijgsmacht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date