Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 45 found. Next | Sort by date

1 Langdurig zitten: een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid
report 2013    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Health · Gedrag · Zitten · Gezondheid · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Fietsen naar het werk levert grote bijdrage aan het behalen van de beweegnorm
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

3 Regelmatig sporten kan risico op depressie verminderen in sedentaire werknemers met verhoogd risico op depressie
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

4 Verandering van de fysieke omgeving beïnvloedt in sterke mate het lunchwandelgedrag
bookPart 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

5 Beleidsadvies stimuleren van fietsen naar het werk
bookPart 2011    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

6 Stimuleren van lunchwandelen blijkt beperkt succesvol
bookPart 2006    
Author: Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Workplace

7 Characteristics of a population of commuter cyclists in the Netherlands: Perceived barriers and facilitators in the personal, social and physical environment
article 2010    
Author: Engbers, L.H. · Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

8 Fietsen is groen, gezond en voordelig: onderbouwing van 10 argumenten om te fietsen
report 2010    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Gijlswijk, R.N. van
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

9 Relatie tussen de beschikbaarheid van een auto van de zaak en lichaamsbeweging
article 2014    
Author: Koornneef, M. · Hendriksen, I.J.M. · Bernaards, C.M.
Keywords: Health · Lichaamsbeweging, · Combinorm, · Nederlandse Norm Gezond Bewegen, · Fitnorm, · Leaseauto · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Effectevaluatie bedrijfssport
report 2010    
Author: Stege, J.P. · Hendriksen, I.J.M. · Bernaards, C.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

11 Maak werk van wandelen
article 2008    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Thé, K.H. · Ribbens, M.
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Lichaamsbeweging · Wandelen · Lunchpauze · Bedrijfsfitness · Gedrag · Gezondheidsvoorlichting
[PDF] [Abstract]

12 Associaties tussen sedentair gedrag en werk-gerelateerde uitkomstmaten: resultaten van een cross-sectioneel onderzoek
report 2015    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Hofstetter, H. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Werknemers · Zitten · Werkdruk · Productiviteit · Verzuim · Vitaliteit · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk
report 2010    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Fekkes, M. · Butter, M. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

14 Wandelen tijdens de lunch
report 2003    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Middelkoop, M. van · Bervaes, J.C.A.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Gedrag · Incentives · Prikkels · Bedrijfsklimaat · Werknemers · Gezondheidsbevordering
[PDF] [Abstract]

15 Elektrisch fietsen in het woon-werkverkeer: effecten op mobiliteit en gezondheid
report 2013    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Knaap, E.T.W. van der · Rooijen, T. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Nederlander weet eigen conditie slecht in te schatten : resultaten Nationale Gezondheidstest 2005
report 2006    
Author: Jans, M.P. · Verheijden, M.W. · Hendriksen, I.J.M. · Hildebrandt, V.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

17 The association between commuter cycling and sickness absence
article 2010    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Simons, M. · Garre, F.G. · Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Active transport · Cycling · Dose-response relationship · Physical activity · Absenteeism · Adult · Dose response · Female · Health behavior · Human · Male · Questionnaire · Self report · Work environment
[Abstract]

18 Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers
article 2009    
Author: Simons, M. · Boer, A. de · Jans, M. · Hendriksen, I.J.M.
Keywords: Health · Bedrijfsmaaltijden · Bedrijfskantines · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Wandelen · Gedrag · Werknemers
[PDF] [Abstract]

19 Onderzoeksvragen in het kader van het project Brainport per Pedelec
report 2009    
Author: Hendriksen, I.J.M. · Schrijver, J.M. · Rooijen, T. van · Gijlswijk, R.N. van
Keywords: Health · Bewegen en gezondheid
[PDF]

20 Process evaluation of a worksite social and physical environmental intervention
article 2013    
Author: Coffeng, J.K. · Hendriksen, I.J.M. · Mechelen, W. van · Boot, C.R.L.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 45 found. Next | Sort by date