Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 185 found. Next | Sort by date

1 Prevention of work related musculoskeletal disorders : setting priorities using the standardized Dutch Musculoskeletal Questionnaire
dissertation 2001    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Spieraandoeningen · Lichaambeweging · Lichaamshouding · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsziekten
[PDF] [Abstract]

2 Sporten is vooral aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde : bewegingsprogramma's : een marginaal verschijnsel?
article 1997    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Bewegingstherapie · Nederland · Sport · Bedrijfsfitness · Bedrijfsrecreatie
[PDF] [Abstract]

3 Back pain in the working population: Prevalence rates in Dutch trades and professions
article 1995    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Beroepsziekten · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Beroepsgroepen · Beroepen · Back pain · Professions · Trades · Work-related disease · Adolescent · Adult · Aged · Back Pain · Female · Human · Male · Middle Age · Netherlands · Occupational Diseases · Prevalence
[Abstract]

4 Musculoskeletal symptoms and workload in 12 branches of Dutch agriculture
article 1995    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Agriculture · Musculoskeletal symptoms · Physical workload · Questionnaire · Adult · Employee · Employer · Human · Human experiment · Knee · Low back pain · Male · Musculoskeletal disease · Neck pain · Netherlands · Normal human · Shoulder pain · Symptom · Vegetable · Workload
[Abstract]

5 Nederlandse jeugd zit meer dan goed voor ze is
bookPart 2011    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

6 TNO-leefstijlscan voor bedrijven: maak uw medewerkers bewust van hun (on)gezonde leefstijl
report 2007    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

7 Bewegen op en rond het werk wordt steeds leuker
bookPart 2008    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport

8 A review of epidemiological research on risk factors of low back pain
bookPart 1987    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Ergonomie · Research · Repeterende arbeid · Kortcyclisch werk · Spieraandoeningen · Arbeidsbelasting · Internationaal

9 Stabiele beweegpatronen : ruim de helft van de Nederlanders sport
article 2002    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Lifestyle · Statistieken · Sport
[Abstract]

10 Werk, gezondheid en verzuim bij een groep bouwvakkers
article 1985    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

11 Onderzoek naar de problematiek van het bewegingsapparaat bij stukadoors en timmerlieden
article 1985    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living
[PDF]

12 Werkbelasting in de landbouw
article 1996    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Landbouw · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Spieraandoeningen · Akkerbouw · Tuinbouw
[Abstract]

13 Results and discussion of a study on the impact of commuting on health and safety in the Netherlands
bookPart 1987    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace
[Abstract]

14 Rugklachten wijd verbreid onder beroepsbevolking
article 1990    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Rugklachten · Hernia · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Werk en gezondheid van uitvoerders in het bouwbedrijf
article 1990    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Gezondheid · Bouw · Arbeidsomstandigheden · Nederland
[PDF]

16 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : perspektieven voor epidemiologisch onderzoek
report 1988    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Arbeidsbelasting · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

17 Rapportage werkplan 2006-2007 : Denktank sport, bewegen en arbeid
report 2008    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

18 Rapportage werkplan 2006-2007 : denktank sport, bewegen en arbeid
report 2008    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Bewegen · Arbeid · Sport
[PDF]

19 Activiteitenrapportage Follow-up Kennisarena (Addendum programmasubsidie TNO 2008-2009)
report 2009    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

20 Preventie beroepsgebonden rugproblematiek : perspectieven voor epidemiologisch onderzoek
book 1988    
Author: Hildebrandt, V.H.
Keywords: Workplace · Rugklachten · Hernia · Nederland · Ergonomie · Arbeidsbelasting · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 185 found. Next | Sort by date