Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date

1 Peiling gebruik en informatiebehoefte monitorproducten TNO
report 2012    
Author: Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Information Society · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Women not more exposed than men to work-related physical risks
report 2007    
Author: Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

3 Impact of high-risk jobs on long-term work absence
report 2009    
Author: Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Check je werkplek: Landelijke campagne stimuleert kleine bedrijven succesvol tot ri&e
article 2012    
Author: Bus, J. · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Eerkplek · Arbeidsomstandigheden · Ri&e · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Stable working conditions with decline in work disability
report 2012    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Meer werknemers met burn-outklachten
article 2011    
Author: Driessen, M. · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Redenen van psychisch verzuim en de meerwaarde van externe counselling
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Ziekteverzuim · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuimbegeleiding · Ziekenhuizen · Verpleegtehuizen
[PDF] [Abstract]

8 Ex arbeidsongeschikten werkzaam als zelfstandige
report 2008    
Author: Hooftman, W. · Besseling, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Veilig en Gezond Werken · Zelfstandigen · Arbeidsongeschikten · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Gehandicapten · Arbeid
[PDF] [Abstract]

9 Working conditions remain stable in the Netherlands
book 2008    
Author: Houtman, I. · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

10 Check je werkplek roadshow: een RI&E quiz tegen koudwatervrees
lecture 2014    
Author: Hooftman, W.E.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
report 2007    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie
[PDF] [Abstract]

12 Gender differences in work-related risk factors for musculoskeletal symptoms and absenteeism
dissertation 2006    
Author: Hooftman, W.E.
Keywords: Health
[PDF]

13 Factsheet Monitoring & determinanten duurzame inzetbaarheid
report 2019    
Author: Hooftman, W. · Venema, A.
Keywords: Gezondheid · Stress · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Duurzame inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 OSH system at national level - Netherlands
other 2014    
Author: Kwantes, J.H. · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Occupational health · Occupational safety · Legislation · Working conditions · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SHB - Safe & Healthy Business WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

15 Veilige zorg én gezond werken goede praktijk: van zwaar naar duurzaam werken
book 2013    
Author: Jong, T. de · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Zorg · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Risicoberoepen voor langdurig verzuim
report 2008    
Author: Ybema, J.F. · Hooftman, W.
Keywords: Documentatie · Informatie · Enquetes · Steekproeven · Opinieonderzoeken · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Beroepsgroepen · Beroepen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Netherlands : employment opportunities for people with chronic diseases
report 2014    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Absenteeism · Employment status · Work-related health outcomes · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

18 Arbobalans 2006 : arbeidsrisico's, effecten en maatregelen in Nederland
report 2007    
Author: Houtman, I. · Hooff, M. van · Hooftman, W.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbobeleid · Bedrijven · Arbeidsomstandigheden · Gezondheid · Werkdruk · Pesten · Mobbing · Psychische factoren · Arbeid · Ouderen
[PDF] [Abstract]

19 Evaluatie Arbowet: secundaire analyses monitorbestanden
report 2011    
Author: Hooftman, W. · Zwieten, M. van · Venema, A.
Keywords: Workplace · arbowet · arbobeleid · wetgeving · arbo · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Verklaring toegenomen wia-instroom NEA-deelrapportage
report 2013    
Author: Koppes, L.L.J. · Hooftman, W.E.
Keywords: Workplace · Werkgevers · Werknemers · Verzuim · Functioneren · Wia instroom · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date