Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 322 found. Next | Sort by date

1 Trends in arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer : hoge werkdruk één van de belangrijkste problemen?!
article 1999    
Author: Houtman, I.
Keywords: Workplace
[PDF]

2 Werkdruk in cijfers : feiten en fabels op een rij
article 1999    
Author: Houtman, I.
Keywords: Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Trend · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

3 Monitor stress en lichamelijke belasting: werkgevers en werknemers over risico's, gevolgen en maatregelen
article 1999    
Author: Houtman, I.
Keywords: Workplace · Stress · Gezondheid
[Abstract]

4 Netherlands Contribution on the Use of Alcohol/Drugs at the Workplace
report 2012    
Author: Houtman, I.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of niet nemen (Brochure)
report 2012    
Author: Houtman, I.
Keywords: Workplace · Werkgevers · Werknemers · Duurzame inzetbaarheid · Werken · Langer · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Work and health statistics in the Netherlands
book 2004    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Veilig en Gezond Werken · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychoneurosen · Statistieken · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[PDF] [Abstract]

7 Work resumption particularly in employees absent for psychological reasons: the individual and organisational level
lecture 2006    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Absenteeism · Workers · Organization
[PDF]

8 Role of survey data as support of policymaking (on working time) my vision and way forward
lecture 2018    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

9 Indicators of working conditions in the European Union
book 1997    
Author: Dhondt, S. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Europa · Psychische arbeidsbelasting · Fysische factoren · Arbeid · Gevaarlijke stoffen · Arbeidsmilieu · Arbeid beinvloedende factoren · Organisatie van de arbeid
[PDF] [Abstract]

10 Nieuwe thema's in het psychologisch onderzoek naar arbeid en organisatie
article 2005    
Author: Houtman, I. · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Veilig en gezond werken · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Psychische arbeidsbelasting · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie
[PDF] [Abstract]

11 Monitoren van psychosociale risico's op het werk
report 2008    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Werkstress · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsrisico's
[PDF]

12 Symposium: Future Policy Development on Psychosocial Risks and Mental Health at Work in the European Union
article 2016    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

13 Priorities in EU policy scenarios: reflections on mental health
article 2016    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

14 Branch Profiles and Working Conditions: Secondary Analyses on the Third European Survey
article 2001    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace
[Abstract]

15 Inleiding op het thema 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie'
article 2004    
Author: Schaufeli, W. · Houtman, I.
Keywords: Psychoneurosen · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Vermoeidheid
[PDF] [Abstract]

16 De praktische (ir)relevantie van het Job Demand-Control-model
article 2003    
Author: Houtman, I. · Smulders, P.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Docenten · Onderwijzend personeel · On-the-job-leren · Permanente educatie · Leven lang leren
[PDF] [Abstract]

17 Taxonomie van beroepen met publiekscontacten bij de Gemeente Amsterdam : beschikbare gegevens
report 2001    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Overheidsdiensten · Classificatie · Psychische factoren · Arbeid · Functionele leeftijd
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
report 2007    
Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie
[PDF] [Abstract]

19 Work and health statistics in the Netherlands
book 2007    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Veilig en Gezond Werken · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Psychoneurosen · Statistieken · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC
[PDF]

20 Heavy work and the possibility of early retirement
report 2010    
Author: Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 322 found. Next | Sort by date