Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date

1 Motivated and healthy to work! Predictors of and interventions for sustainable employment and promoting return to work [Gemotiveerd en gezond aan het werk! Voorspellers van en interventies voor duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van werkhervatting]
dissertation 2019    
Author: Huijs, J.J.J.M.
Keywords: Werknemers · Arbeidsmarkt · Inzetbaarheid · Vaardigheden · Werkhervatting · Motivated · Healthy · Work · Predictors · Interventions · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Mentaal gepensioneerden willen gehoord worden
article 2019    
Author: Huijs, J.J.J.M.
Keywords: Werknemers · Inzetbaarheid · Vaardigheden · Werkhervatting · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

3 Wegwijzer pesten
report 2016    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Twuijver, M.W. · Brakel, H.
Keywords: Workplace · Gezondheid · Pesten · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Organisaties · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Monitor onafhankelijke arbeidsadviseur : halfjaarrapportage 2008
report 2008    
Author: Fermin, B.M.F. · Huijs, J.J.J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

5 Monitor onafhankelijke arbeidsadviseur : jaarrapportage 2008
report 2009    
Author: Fermin, B.M.F. · Huijs, J.J.J.M.
Keywords: Workplace
[PDF]

6 Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie
report 2014    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Houtman, I.L.D. · Kallen, V.L.
Keywords: Workplace · Verzuim · Ziekteverzuim · Politie · Reintegratie · Oorzaken · Klachten · Politie · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations Life · SP - Sustainable Productivity and Employability MSB - Microbiology and Systems Biology · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Nieuwsbrief onderzoek : de effectiviteit van de integrale behandeling WNK bedrijven, Hulpkring & TNO
report 2011    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Luijters, K. · Bal, M. · Domen, I.
Keywords: Workplace

8 Development of a new measure for mental retirement; testing of a three-factor structure of mentale retirement in different subgroups
article 2019    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Houtman, I.L.D. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Mental retirement · Employability · Development · Engagement · Appreciation · Construct validity · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016
report 2017    
Author: Sanders, J.M.A,F. · Putnik, K. · Huijs, J.J.J.M. · Gründemann, R.W.M.
Keywords: Workplace · Arbeidsmartk · Werknemers · Woningbouw · Woningcorporaties · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Opvolging activiteiten gericht op verzuimreductie bij politie
report 2018    
Author: Houtman, I.L.D. · Huijs, J.J.J.M. · Vroome, E.M.M. de
Keywords: Workplace · Politie · Ziekteverzuim · Verzuim · Aanpak · Healthy for Life · Healthy Living · Life Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Vakman Nieuwe Stijl: Proces- en effectevaluatie Intergemeentelijke Sociale Dienst gemeente Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL)
report 2016    
Author: Meer, L. van der · Hazelzet, A.M. · Huijs, J.J.J.M. · Koopmans, L.
Keywords: Workplace · Professionalisering · Consulenten · Vakmanschap · Sociale dienst · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Effect of a participatieve action intervention program on reducing mental retirement
article 2019    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Houtman, I.L.D. · Taris, T.W. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Mental retirement · Participatory program · Tailor-made intervention · Effect study · Multilevel analysis · Adult · Aging · Cohort analysis · Controlled study · Employability · Female · Follow up · Human · Human experiment · Major clinical study · Male · Multilevel analysis · Netherlands · Organization · Prospective study · Questionnaire · Retirement · Skill · Work engagement · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Succes en faalfactoren bij de implementatie van werkgeversarrangementen
report 2015    
Author: Emmerik, M.L. van · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Werkgevers · Inzetbaarheid · Arbeidsmarkt · Gedrag · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 Obstakels in werk : wat belemmert werkhervatting bij werknemers met psychische klachten?
article 2009    
Author: Oomens, P.C.J. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidspsychologie · Bedrijfspsychologie · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

15 Participatie: iedereen doet mee!
article 2009    
Author: Genabeek, J. van · Bennenbroek, F. · Huijs, J.J.J.M. · Giesen, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Job search · Arbeidsmarktgedrag · Gezondheid · Algemene bijstandswet · ABW
[PDF] [Abstract]

16 Work Characteristics and Return to Work in Long-Term Sick-Listed Employees with Depressive Symptoms
article 2017    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Koppes, L.L.J. · Taris, T.W. · Blonk, R.WE.B.
Keywords: Workplace · Return to work · Depression · Work characteristics · Self-efficacy · Sick leave · Employee · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Differences in predictors of return to work among long-term sick-listed employees with different self-reported reasons for sick leave
article 2012    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Koppes, L.L.J. · Taris, T.W. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Long-term sick leave · Mental health problems · Physical problems · Predictor · Return to work · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Return-2-Work; TNO-onderzoek naar langdurig ziekteverzuim en werkhervatting; Methodologie en globale resultaten
report 2010    
Author: Koppes, L. · Huijs, J.J.J.M. · Houtman, I. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

19 Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie
report 2010    
Author: Oomens, S. · Huijs, J.J.J.M. · Andriessen, S. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkhervatting · Psychische klachten
[PDF] [Abstract]

20 Effectiviteit van de richtlijn 'Werk en psychische klachten' voor psychologen
report 2009    
Author: Oomens, P.C.J. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date