Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Applicatiecursus Medische Milieukunde 1993-1994
report 1993    
Author: Lindeman-Cloquet, P.E.M. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health
[PDF]

2 Ouder- en kindcentra in Amsterdam: evaluatie van het protocol 'als een kind je opvalt' in vier stadsdelen
report 2006    
Author: Verlaan, M.L. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health · Jeugd en gezondheid · Ouders · Kindcentra · Verwijzen · Protocol · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

3 Basisvoorwaarden voor implementatie en borging van de standaarden Jeugdgezondheidszorg
report 2006    
Author: Fleuren, M.A.H. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

4 Ouder- en kindcentra in Amsterdam: evaluatie van het protocol 'preventie logopedie' in stadsdeel De Baarsjes
report 2006    
Author: Verlaan, M.L. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health · Jeugd en gezondheid · Ouders · Kindcentra · Verwijzen · Protocol · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

5 Ouder- en kindcentra in Amsterdam: stadsbrede evaluatie van het protocol 'prenatale zorgcoördinatie'
report 2006    
Author: Verlaan, M.L. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health · Jeugd en gezondheid · Ouders · Kindcentra · Verwijzen · Protocol · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

6 Ouder- en kindcentra in Amsterdam: evaluatie van het protocol 'wijs verwijzen' in stadsdeel Noord
report 2006    
Author: Verlaan, M.L. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health · Jeugd en gezondheid · Ouders · Kindcentra · Verwijzen · Protocol · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

7 Hulpverlenen doe je samen : werkboek voor de deelnemers
book 1997    
Author: Osselen-Riem, A. van · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health

8 Hulpverlenen doe je samen : docentenhandleiding
book 1997    
Author: Osselen-Riem, A. van · Jong, O.R.W. de
Keywords: Health

9 Opleiden voor de toekomst in Gezondheidsbevordering en Preventie
article 2011    
Author: Jong, O.R.W. de · Keijsers, F.E.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

10 Proefimplementatie van twee AVVV-richtlijnen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bejegening en begeleiding van CVA-getroffenen en hun naastbetrokkenen & Zorg bij een verstoord slaap-waakritme + Bijlagen Deel II en deel III: Handleidingen
report 2005    
Author: Jong, O.R.W. de · Fleuren, M.A.H. · Verlaan, M.L.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[Abstract]

11 Psychiater en Kwaliteit 2000-2002 : Evaluatie van de kwaliteitsprojecten
report 2003    
Author: Jong, O.R.W. de · Bruin, S.R. de · Quak, A.B.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

12 Samenwerkingscompetenties in beleid, onderzoek, praktijk (BOP). Voor effectieve interventies in sport bewegen en onderwijs
report 2012    
Author: Driessen Mareeuw, F.A. van den · Jong, O.R.W. de · Keijsers, J.F.E.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Coordinatie Informatie en Communicatie in de Eerste Lijn (CICEL) : een verkenning van de CICEL functie in de eerste lijn
report 2003    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Tuin, B.C.M. · Stiggelbout, M. · Jong, O.R.W. de
Keywords: Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

14 An implementation study of two evidence-based exercise and health education programmes for older adults with osteoarthritis of the knee and hip
article 2004    
Author: Jong, O.R.W de · Hopman-Rock, M. · Tak, E.C.M.P. · Klazinga, N.S.
Keywords: Health · Academic achievement · Adult · Age · Clinical trial · Controlled clinical trial · Gender · Health center · Health education · Hip osteoarthritis · Home care · Income · Knee osteoarthritis · Major clinical study · Marriage · Pain · Patient mobility · Randomized controlled trial · Self concept · Statistical analysis · Aged · Evidence-Based Medicine · Exercise · Female · Health Education · Humans · Male · Middle Aged · Netherlands · Osteoarthritis, Hip · Osteoarthritis, Knee
[Abstract]

15 Preventie in de curatieve sector en het nieuwe stelsel
article 2006    
Author: Davidse, W. · Jong, O.R.W. de · Assendelft, W.J.J.
Keywords: Health · Gezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

16 Procesevaluatie District op Orde
report 2004    
Author: Jong, O.R.W. de · Bruin, S.R. de · Reeuwijk-Werkhorst, H. van · Quak, A.B.W.M.
Keywords: Health · Zorginnovatie

17 De resultaten van de proefimplementatie van twee leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en heup : deel 1 en deel 2
report 2002    
Author: Jong, O.R.W. de · Tak, E.C.P.M. · Hespen, A.T.H. van · Hopman-Rock, M.
Keywords: Health
[PDF] [PDF]

18 Determinanten kun je niet implementeren : onderzoek naar de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de implementatiecriteria van ZON
report 2001    
Author: Jong, O.R.W. de · Verlaan, M.L. · Fleuren, M.A.H. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health
[PDF]

19 Implementatie van standaarden in de jeugdgezondheidszorg
article 2002    
Author: Fleuren, M.A.H. · Jong, O.R.W. de · Filedt Kok-Weimar, T.L. · Leerdam, F.J.M. van
Keywords: Health
[PDF]

20 Preventie in de verzekerde zorg
report 2005    
Author: Jong, O.R.W. de · Reewijk-Werkhorst, J. van · Davidse, W. · Perenboom, R.J.M. · Quak, A.B.W.M. · Assendelft, W.J.J.
Keywords: Health · Zorginnovatie · Preventie

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date