Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date

1 Quality of life in adults with congenital heart disease
dissertation 2002    
Author: Kamphuis, M.
Keywords: Health
[PDF]

2 JGZ-richtlijn huidafwijkingen taakomschrijvingen en richtlijn voor de preventie, signalering,diagnostiek, begeleiding, behandeling en verwijzing
report 2012    
Author: Kamphuis, M.
Keywords: Health · Huidafwijkingen · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Preventie · Signalering · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 JGZ-richtlijn zindelijkheid urine en feces
article 2013    
Author: Beltman, M. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Zindelijkheid · Kinderen · Preventie · Urine · Feces · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Eindrapportage indicatoren richtlijn secundaire preventie kindermishandeling
report 2009    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Zorginnovatie · Child abuse · Prevention
[PDF]

5 Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding
report 2015    
Author: Kamphuis, M. · Schönbeck , Y.
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Borstvoeding · Zuigelingen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Indicatoren JGZ richtlijn Opvoedingsondersteuning
report 2013    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Wolff, M. de
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Opvoedingsondersteuning · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Determinantenanalyse/proefimplementatie JGZ-richtlijn kleine lengte
report 2009    
Author: Fleuren, M.A.H. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

8 Determinantenanalyse/proefimplementatie JGZ-richtlijn niet-scrotale testis
report 2009    
Author: Fleuren, M.A.H. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

9 Schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen [School absenteeism as a signal for psychological problems]
article 2014    
Author: Haagmans, M.L.M. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

10 Impact of lifestyle factors on caries experience in three different age groups : 9, 15, and 21-year-olds
article 2015    
Author: Dusseldorp, E. · Kamphuis, M. · Schuller, A.
Keywords: Health · Dental · Food · Drinks · Caries · Dental health promotion · Early childhood caries · Health promotion · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

11 Methodiek ontwikkeling en implementatie van JGZ-standaarden
report 2006    
Author: Kamphuis, M. · Wilde, J.A. de
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

12 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar
report 2008    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M · Dik, G.
Keywords: Health · Zorginnovatie
[PDF]

13 Methodiek en ontwikkeling van JGZ standaarden door de JAS in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven
bookPart 2006    
Author: Kamphuis, M. · Wilde, J.A. de
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid

14 Eindrapportage Indicatoren Richtlijn Zindelijkheid Urine en Feces
report 2010    
Author: Kramer, A.J.W. · Broerse, A. · Kamphuis, M.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid · Zindelijkheid · Urine · Feces · Kinderen · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

15 De JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling: een complexe richtlijn landelijk implementeren. Hoe gaat dat?
article 2012    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Kooijman, K. · Vergeer, M. · Beckers, M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

16 Landelijke implementatie JGZ richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. Evaluatie en good practices
report 2012    
Author: Broerse, A. · Kamphuis, M. · Kooijman, K. · Vergeer, M. · Beckers, M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

17 Jeugdgezondheidszorg voert richtlijn in voor het handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Jgz-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling
article 2012    
Author: Kamphuis, M. · Heerdink, N. · Wagenaar, M. · Broerse, A.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Handreiking 'Randvoorwaarden voor de invoering van de JGZ-richtlijn Zindelijkheid voor de JGZ-organisaties'
report 2010    
Author: Fleuren, M.A.H. · Kamphuis, M. · Deurlo, J.A.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

19 Resultaten van een implementatieonderzoek naar de methodiek ‘Eén gezin, één plan’
article 2013    
Author: Pannebakker, N.M. · Kamphuis, M. · Kocken, P.L.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Resultaten · Methodiek · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 Nieuwe richtlijn niet-scrotale testis [New guideline for undescended testis]
article 2014    
Author: Wiersma, T. · Kamphuis, M. · Akker-van Marle, E. van den
Keywords: Health · Richtlijnen · Testis · Jeuhdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date