Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date

1 Gezondheidsbevordering : van analyse naar actie
article 2011    
Author: Keijsers, J.F.E.M. · Vaandrager, L.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Het rendement van geluk
article 2016    
Author: Keijsers, J. · Jansen, M. · Ruland, E.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 De JGZ-professional van de toekomst: van nazorg naar voorzorg
article 2018    
Author: Iyer, V. · Tönis, I. · Keijsers, J.
Keywords: Preventie · Jeugdgezondheidzorg · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Factsheet Publiek-private samenwerking (PPS) @ TNO verklarinsmodel en leeraanbod
report 2014    
Author: Dittrich, K. · Keijsers, J. · Stadlander, M.
Keywords: Leren · Modellen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 De ' multimorbiditeitsdokter ' heeft de toekomst (The 'multimorbidity generalist' is the future )
article 2012    
Author: Plochg, T. · Keijsers, J.F.E.M. · Levi, M.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Healthy Living · HL - Healthy for Life · Themalijn

6 Intersectorale allianties. Een literatuurstudie en onderzoeksraamwerk
report 2012    
Author: Tubbing, L. · Tjemkes, B. · Vos, P. · Keijsers, J. · Paulussen, T.
Keywords: Health · ETP Gezondheidsbevordering · Healthy for Life · Healthy Living · Human GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences ETP - Enabling Technology Programs
[PDF]

7 Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod
report 2010    
Author: Jong, J. de · Rengelink, S. · Keijsers, J. · Paulussen, Th.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

8 Ontwikkelen,invoeren én evalueren: de casus JGZ
article 2009    
Author: Fleuren, M. · Keijsers, J. · Buitendijk, S. · Detmar, S.
Keywords: Health · richtlijnen · jeugdgezondheidszorg · Healthy for Life · Healthy Living
[Abstract]

9 Monitoring verankering Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG)
article 2011    
Author: Keijsers, J.F.E.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

10 Overzicht en analyse scholingsaanbod gezondheidsbevordering/preventie
article 2011    
Author: Keijsers, J.F.E.M. · Jong, R. de
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

11 Toekomstbestendige zorg: van visie naar actie!
article 2017    
Author: Plochg, T · Keijsers, J.F.E.M. · Wigersma, L.
Keywords: Health · Gezondheid · Ziekenhuizen · Modellen · Publieke gezondheidszirg · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Hoe bewegen JGZ professionals van nazorg naar voorzorg?
lecture 2017    
Author: Tönis, I. · Iyer, V. · Keijsers, J.F.E.M.
Keywords: Health · Gezondheid · Preventie · Competenties · Professionals · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

13 Effectiviteitsanalyse van gvo/ggz-preventie interventies: ontwikkeling van een analyse-instrument. Analyse-instrument
book 1994    
Author: Driel, W. van · Keijsers, J. · Zaal, K. · Güttinger, V.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Geestelijke gezondheid · Geestelijke volksgezondheid · Welzijn · Instituut voor onderzoek en voorlichting · Sociale geneeskunde
[PDF] [Abstract]

14 Verlaag zorgkosten door investeringen in preventie : als meer mensen meer gezonde levensjaren hebben, maken ze in hun hele leven gemiddeld minder zorgkosten per jaar
article 2014    
Author: Plochg, T. · Keijsers, J.F.E.M. · Goor, I. van de · Baaijens, H.
Keywords: Health · Zorguitgaven · Preventie · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

15 Verschuiving naar voorzorg leidt tot minder kosten
report 2014    
Author: Plochg, T. · Keijsers, J.F.E.M. · Goor, I. van de · Baaijens, H.
Keywords: Health · Zorguitgaven · Preventie · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

16 Ehealth analyse en sturingsinstrument (eASI): ontwikkeling en toepassing versie 1.0
article 2011    
Author: Mikolajczak, J. · Blanson Henkemans, O.A. · Keijsers, J.F.E.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

17 Samenwerkingscompetenties in beleid, onderzoek, praktijk (BOP). Voor effectieve interventies in sport bewegen en onderwijs
report 2012    
Author: Driessen Mareeuw, F.A. van den · Jong, O.R.W. de · Keijsers, J.F.E.M.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

18 Eindrapport Monitor Verankering AWPG Samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
report 2013    
Author: Schokker, D.F. · Keer, M. · Keijsers, J.F.E.M. · Paulussen, T.G.W.M.
Keywords: Health · Gezondheid · Monitoring · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Richtlijnen genoeg, nu de uitvoering nog: Programmatische aanpak nodig van ontwikkeling, invoering en evaluatie
article 2010    
Author: Fleuren, M.A.H. · Keijsers, J.F.E.M. · Koense, Y. · Swinkels, J.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

20 Ehealth analyse en sturingsinstrument (eASI) : toepasbare, valide en betrouwbare digitale vragenlijst voor het meten van effect van ehealth op zelfmanagement
lecture 2013    
Author: Blanson Henkemans, O. · Keijsers, J. · Rijn, O. van · Haren, P. van
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date