Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date

1 De aanpak van werkstress en burnout: de stap van werknemer naar organisatie
bookPart 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Preventie · Ziekteverzuim · beroepsrehabilitatie · reintegratie · Werknemers
[Abstract]

2 Tijden onder druk : effecten van de vierdaagse werkweek (1)
article 1999    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Werkweek · Dagelijkse arbeidsduur · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden
[Abstract]

3 Voor-, nadeel op termijn : effecten van de vierdaagse werkweek (2)
article 1999    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Werkweek · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Welzijn
[Abstract]

4 Questionnaire EWCO car on impact of the crisis on working conditions: the Netherlands
report 2013    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

5 Netherlands EWCO CAR on working conditions of nationals with a foreign background
report 2011    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

6 Bedrijfstakorganisaties aan de Arbo-slag : een inventariserend onderzoek naar de dienstverlening van bedrijfstakorganisaties ten behoeve van de arbeidsomstandighedenzorg in ondernemingen
book 1992    
Author: Nossent, S.M. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Vakbeweging · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfstakken · Werkgeversorganisaties · Productschappen
[PDF] [Abstract]

7 Job flexibility and job insecurity : the Dutch case
article 1999    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Vuuren, T. van
Keywords: Biology · Arbeidswet · Nederland · Flexibilisering van de arbeid · Bestaanszekerheid · Welzijn · Winkelsluitingswet · Arbeidstijdenwet · Flexibele arbeidsrelaties
[Abstract]

8 Uitgezonden of uitgezonderd worden
report 2002    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Enquetes · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

9 Uitgezonden of uitgezonderd worden : een schriftelijk enquêteonderzoek onder een representatieve steekproef van 1448 uitzendwerknemers
report 2000    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendkrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Kwaliteitscontrole · Kwaliteit · Enquetes · Opninieonderzoeken · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

10 Maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingsraden
book 1994    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Ziekteverzuimbeleid · Oudere werknemers
[PDF] [Abstract]

11 Onderzoek toepassing Farboregeling
report 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Jongen, M.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Investeringen · Arbobeleid bedrijven · Belasting · Non-profit organisaties · Loonbelasting · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

12 Tweede evaluatie Wet flexibiliteit en zekerheid
report 2007    
Author: Knegt, R. · Klein Hesselink, D.J. · Houwing, H. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Flexibele arbeidsrelaties · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Rechtspositie · Ontslag · Proeftijd · Introductie van personeel · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

13 Characteristics of companies using new working time schedules: Balancing Interest 17th International Symposium on Shiftwork and Working Time, 18-22 September 2005, Hoofddorp, the Netherlands: program and abstracts
article 2005    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Nelemans, R.J.C.
Keywords: Shift work · Annualized working time hours · On call work · Employees · Companies
[PDF] [Abstract]

14 Verzuim door ziekte en ongevallen 1988-1989 : trends risicogroepen personeelsverloopongevallen
report 1990    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Reuling, A.M.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Arbeidsomstandigheden · Werknemers
[PDF]

15 Leidt onregelmatig werken tot regelmatig ziek zijn? : start van een longitudinaal onderzoek
article 1992    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Verboon, F.C. · Veerman, T.J.
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbodoc · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Werktijden · Arbeidsduur · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Profilering langdurig zieke vangnetters
book 2011    
Author: Burg, C.L. van der · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Vangnetters · Langdurig zieken · Reintegratie · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

17 Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2010
book 2011    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Workplace · Dynamiek · Arbeidsmarkt · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

18 Arbeidsongevallen 1990 en 1991 : jaarcijfers op basis van NIA-arbeidsongevallen registratie
book 1993    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Nieuwland, J.J. van · Berg, T.D.P.J. van den
Keywords: Workplace · Arbeid · Ongevallen
[PDF]

19 Sportende werknemer in kwaad daglicht zetten heilloze weg : jaarlijkse besparing van 1,2 miljard aan verzuimkosten
article 1997    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Backx, F.J.G. · Velden, A.W.A.M. van der
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Sport · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeel · Werknemers · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Is effect preventie zichtbaar in nieuwste cijfers? : arbeidsongevallen en verzuim 1991
article 1992    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Nieuwland, J. van · Berg, T. van den
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nationale statistieken · Registratie · Nederland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date