Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 42 found. Next | Sort by date

1 Questionnaire EWCO car on impact of the crisis on working conditions: the Netherlands
report 2013    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Netherlands EWCO CAR on working conditions of nationals with a foreign background
report 2011    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 De aanpak van werkstress en burnout: de stap van werknemer naar organisatie
bookPart 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Preventie · Ziekteverzuim · beroepsrehabilitatie · reintegratie · Werknemers
[Abstract]

4 Tijden onder druk : effecten van de vierdaagse werkweek (1)
article 1999    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Nederland · Werkweek · Dagelijkse arbeidsduur · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden
[Abstract]

5 Voor-, nadeel op termijn : effecten van de vierdaagse werkweek (2)
article 1999    
Author: Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Werkweek · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Welzijn
[Abstract]

6 Bedrijfstakorganisaties aan de Arbo-slag : een inventariserend onderzoek naar de dienstverlening van bedrijfstakorganisaties ten behoeve van de arbeidsomstandighedenzorg in ondernemingen
book 1992    
Author: Nossent, S.M. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Nederland · Vakbeweging · Arbobeleid bedrijven · Bedrijfstakken · Werkgeversorganisaties · Productschappen
[PDF] [Abstract]

7 Uitgezonden of uitgezonderd worden : een schriftelijk enquêteonderzoek onder een representatieve steekproef van 1448 uitzendwerknemers
report 2000    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendkrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Kwaliteitscontrole · Kwaliteit · Enquetes · Opninieonderzoeken · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

8 Maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingsraden
book 1994    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Evers, G.E.
Keywords: Workplace · Ondernemingsraden · Personeelsraden · Ziekteverzuimbeleid · Oudere werknemers
[PDF] [Abstract]

9 Job flexibility and job insecurity : the Dutch case
article 1999    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Vuuren, T. van
Keywords: Biology · Arbeidswet · Nederland · Flexibilisering van de arbeid · Bestaanszekerheid · Welzijn · Winkelsluitingswet · Arbeidstijdenwet · Flexibele arbeidsrelaties
[Abstract]

10 Uitgezonden of uitgezonderd worden
report 2002    
Author: Miedema, E.P. · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Enquetes · Uitleenbedrijven · Uitzendbureaus · Koppelbazen · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Arbeidsmarktpositie · Flexibele arbeidsrelaties · Gemeenschappelijk administratiekantoor · GAK · Werknemerscategorieen
[PDF] [Abstract]

11 Onderzoek toepassing Farboregeling
report 2003    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Jongen, M.J.M.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Investeringen · Arbobeleid bedrijven · Belasting · Non-profit organisaties · Loonbelasting · Baten · Kosten · Sociale kosten
[PDF] [Abstract]

12 Profilering langdurig zieke vangnetters
book 2011    
Author: Burg, C.L. van der · Klein Hesselink, D.J.
Keywords: Workplace · Vangnetters · Langdurig zieken · Reintegratie · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

13 Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2010
book 2011    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Sanders, J.M.A.F.
Keywords: Workplace · Dynamiek · Arbeidsmarkt · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 Tweede evaluatie Wet flexibiliteit en zekerheid
report 2007    
Author: Knegt, R. · Klein Hesselink, D.J. · Houwing, H. · Brouwer, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Flexibele arbeidsrelaties · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Rechtspositie · Ontslag · Proeftijd · Introductie van personeel · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid
[PDF] [Abstract]

15 Verzuim door ziekte en ongevallen 1988-1989 : trends risicogroepen personeelsverloopongevallen
report 1990    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Reuling, A.M.H.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Arbeidsomstandigheden · Werknemers
[PDF]

16 Leidt onregelmatig werken tot regelmatig ziek zijn? : start van een longitudinaal onderzoek
article 1992    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Verboon, F.C. · Veerman, T.J.
Keywords: Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbodoc · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Werktijden · Arbeidsduur · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Characteristics of companies using new working time schedules: Balancing Interest 17th International Symposium on Shiftwork and Working Time, 18-22 September 2005, Hoofddorp, the Netherlands: program and abstracts
article 2005    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Nelemans, R.J.C.
Keywords: Shift work · Annualized working time hours · On call work · Employees · Companies
[PDF] [Abstract]

18 De inkomensbescherming van flexwerkers bij ziekte en werkloosheid: onderzoek naar de aard en de omvang van het beschermd zijn van flexibele arbeid en werkloosheid
report 1998    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Evers, G. · Wevers, C.W.J.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Nederland · Werkloosheidswet · WW · Ziektewet · ZW · Flexibilisering van de arbeid · Flexibele arbeidsrelaties · Flexibele arbeidsvoorwaarden · Loonhoogte · Inkomensverdeling · Inkomens · Deeltijdarbeidskrachten · Part-time arbeidskrachten
[PDF] [Abstract]

19 Interventies bij werkdruk : gids voor arboprofessionals
book 1999    
Author: Vaas, S. · Klein Hesselink, D.J. · Berg, S.A. van den · Peeters, M.M.H.
Keywords: Workplace · Werkdruk · Preventie · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Professionalisering · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische overbelasting · Arbodiensten · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Management rapport Arbeidsmarktverkenning netwerkbedrijven
book 2013    
Author: Sanders, J. · Boneschansker, O. · Klein Hesselink, D.J. · Fermin, B. · Muller, B.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation Organisation · SP - Sustainable Productivity WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 42 found. Next | Sort by date