Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 75 found. Next | Sort by date

1 Sickness absenteeism at an all-time low
report 2011    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Werkstress en verandering : Verslag van een quasi-experimenteel evaluatieonderzoek van de cursus Anders Werken : een methode om werkstress bij werknemers op uitvoerend en laag leidinggevend niveau te verminderen
dissertation 2002    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Working conditions · Stress analysis · Werkstress · Werknemers · Ziekteverzuim · Preventie
[PDF] [Abstract]

3 Rising numbers of temporary employees and independent contractors
report 2010    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Reduced work-related stress in the hotel and restaurant sector
report 2006    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

5 Ongevallenregistratie in bedrijf : over de melding, registratie en analyse van arbeidsongevallen
book 1995    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Registratie · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ongevallenpreventie · Morbiditeit · Ziektestatistieken · Ongevallenstatistieken · Ziekteverzuimbeleid · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Ziektewet · ZW · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Netherlands: flexible forms of work: very atypical contractual arrangements
report 2010    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Positive outcomes of flexibility and security act
report 2009    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Werkstressinterventies: tevéél theorie?
bookPart 2008    
Author: Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

9 Leidraad Preventie : leidraad voor preventie van psychische arbeidsongeschiktheid
report 2003    
Author: Franck, E. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace
[PDF]

10 Interventions to prevent and manage psychosocial risks and work-related stress
other 2014    
Author: Klein Hesselink, J. · Jain, A.
Keywords: Workplace · Workplace · Psychosocial factors · Workers · Occupational safety · Stress · Interventions · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

11 Working time
other 2014    
Author: Klein Hesselink, J. · Goudswaard, A.
Keywords: Workplace · Health · Workers · Wellbeing · Working time · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

12 Netherlands: EWCO comparative analytical report on Work-related Stress
report 2011    
Author: Klein Hesselink, J. · Houtman, I.
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

13 Monitoring van arbeidsongevallen in Nederland.
article 2010    
Author: Venema, A. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken

14 Regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid
article 2014    
Author: Boneschansker, O. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Sustainable employability · Regional differences · Prevention of premature leave · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Arbeid, gezondheid en ziekteverzuim 2005-2008
bookPart 2010    
Author: Klein Hesselink, J. · Smulders, P.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

16 Afwijkende arbeidstijden leiden niet tot hoger ziekteverzuim : nieuwe inzichten vanuit onderzoek en beleid
article 1995    
Author: Klein Hesselink, J. · Vos, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Flexibilisering van de arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland
[PDF] [Abstract]

17 Planten op werk zorgen voor positief gevoel en hogere produktiviteit: natuurlijke situatie leidt tot minder gespannenheid
article 1995    
Author: Klein Hesselink, J. · Hopstaken, L.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Psychische arbeidsbelasting · Planten · Arbeidsmilieu · Arbeid beinvloedende factoren · Welzijn · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

18 Zijn bedrijfstakorganisaties arbo-actief : inventariserend onderzoek
article 1992    
Author: Nossent, S. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Nederland · Vakbeweging · Bedrijfstakken · Publiekrechtelijke lichamen · PBO · Werkgeversorganisaties · Arbobeleid bedrijven
[PDF] [Abstract]

19 Nederland lang geen koploper flexibilisering
article 1997    
Author: Smulders, P. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Nederland · Flexibilisering van de arbeid · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Bedrijfstakken · EEG-landen
[PDF] [Abstract]

20 Eindmeting arboconvenant horeca : rapportage van de resultaten
report 2004    
Author: Nelemans, R. · Vaas, F. · Klein Hesselink, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Statistieken · Nederland · Horecabedrijven · Convenanten · Professionalisering · Arbeidsvoorwaarden · Maaltijden · Drankenverstrekking
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 75 found. Next | Sort by date