Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Psychische problemen en de werksituatie: handboek voor een actieve sociaal-medische begeleiding
book 1995    
Author: Klink, J.J.L. van der
Keywords: Historisch materiaal TNO · Alcoholisme · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Mircheck · Psychische factoren · Arbeid · Sociaal medisch team · Buitenlandse arbeidskrachten · Arbeid door buitenlanders
[PDF] [Abstract]

2 Psychische aandoeningen
bookPart 2002    
Author: Blonk, R.W.B. · Klink, J.J.L. van der
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Periodiek geneeskundig onderzoek · Screening · Therapie · Diagnostiek · Registratie · Preventie · Epidemiologie · EEG-landen

3 Maatregelen werkdruk en werkstress : catalogus ontwikkeld in het kader van arboconvenanten : stand der wetenschap 2001
report 2001    
Author: Klein Hesselink, D.J. · Klink, J.J.L. van der · Vaas, S. · Houtveen, J.H. · Frielink, S.J.
Keywords: Work environment · Werkdruk · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

4 Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders : a cluster randomised controlled design
article 2003    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Ziekteverzuimbeleid · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Kosten · Sociale verzekering · Sociale lasten · Nederland
[Abstract]

5 The benefits of interventions for work-related stress
article 2001    
Author: Klink, J.J.L. van der · Blonk, R.W.B. · Schene, A.H. · Dijk, F.J.H. van
Keywords: Workplace · Werkdruk · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid
[Abstract]

6 Individual and work-related predictors of work outcomes related to sustainable employment among male shift and day workers
article 2014    
Author: Ven, H.A. van de · Klein Hesselink, J. · Bultmann, U. · Boer, M.R. de · Looze, M.P. de · Klink, J.J.L. van der · Brouwer, S.
Keywords: Workplace · Ageing · Men · Occupational health · Personnel turnover · Work schedule tolerance · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 Sleep and need for recovery in shift workers: do chronotype and age matter?
article 2016    
Author: Ven, H.A. van de · Klink, J.J.L. van der · Vetter, C. · Roenneberg, T. · Gordijn, M. · Koolhaas, W. · Looze, M.P. de · Brouwer, S. · Bültmann, U.
Keywords: Workplace · Work schedule tolerance · Recovery · Regression analysis · Circadian rhythms · Cross-sectional study · Individual Differences · Logistic regression analysis · Longitudinal research · Munich Chronotype Questionnaire · Shift work · Work schedules · Sleep research · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

8 Associations between shift schedule characteristics with sleep, need for recovery, health and performance measures for regular (semi-)continuous 3-shift systems
article 2016    
Author: Ven, H.A. van de · Brouwer, S. · Koolhaas, W. · Goudswaard, A. · Looze, M.P. de · Kecklund, G. · Almansa, J. · Bültmann, U. · Klink, J.J.L. van der
Keywords: Workplace · Fatigue · Health · Shift work · Sleep · Work functioning · Work schedule tolerance · Fatigue of materials · Health · Recovery · Regression analysis · Need for recoveries · Work schedules · Sleep research · Cross-sectional study · Human · Human experiment · Linear regression analysis · Model · Statistical model · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

9 The Work Role Functioning Questionnaire v2.0 Showed Consistent Factor Structure Across Six Working Samples
article 2018    
Author: Abma, F.I. · Bultmann, U. · Amick III, B.C. · Arends, I. · Dorland, P.A. · Flach, P.A. · Klink, J.J.L van der · Ven H.A., van de · Bjørner, J.B.
Keywords: Workplace · Confirmatory factor analyses · Work role functioning · Validity · Workers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Factors associated with work participation and work functioning in depressed workers: A systematic review
article 2010    
Author: Lagerveld, S.E. · Bültmann, U. · Franche, R.L. · Dijk, F.J.H. van · Vlasveld, M.C. · Feltz van der - Cornelis, C.M. · Bruinvels, D.J. · Huijs, J.J.J.M. · Blonk, R.W.B. · Klink, J.J.L. van der · Nieuwenhuijsen, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Depressive disorder · Occupational health · Sick leave · Unemployment · Work disability · Workplace
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date