Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date

1 Luchtspouw als ventilatiekanaal. Eenvoudige regeling van constante luchtstroom
article 2007    
Author: Knoll, B.
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructures · Built Environment
[Abstract]

2 Zin en onzin van EPC verlaging met ventilatie
lecture 2005    
Author: Knoll, B.
Keywords: Architecture and Building Climate · Buildings and Infrastructure · Built Environment

3 Eisen voor zelfregelende ventilatieroosters in eengezinswoningen.
report 1988    
Author: Knoll, B.
Keywords: Architecture and Building
[PDF]

4 Natuurlijke ventilatie wint aan populariteit
article 1999    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

5 Ontwikkelingen in ventilatie
article 1999    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

6 Ventilatiesysteem brengt uitkomst: minder last van uitlaatgassen
article 1996    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate · Nederland · Uitlaatgassen · Ventilatoren · Afvalmanagement · Milieudienstverlening
[PDF] [Abstract]

7 Ontwikkelingen in ventilatie
article 2000    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

8 De route naar goede ventilatiesystemen (2). Oorzaak naar slecht ventilatiesystemen licht altijd bij de ander
article 2012    
Author: Knoll, B.
Keywords: Architecture Climate · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · ECS - Energy & Comfort Systems · TS - Technical Sciences
[Abstract]

9 Nieuwbouw én renovatie vereisen innovatieve ventilatie. Bas Knoll, Onderzoeker TNO 'Energie, Comfort en Binnenmilieu'
article 2012    
Author: Knoll, B.
Keywords: Energy · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · ECS - Energy & Comfort Systems · TS - Technical Sciences
[Abstract]

10 De route naar goede ventilatiesystemen (1). Oorzaak van slecht ventilatiesysteem ligt altijd bij de ander
article 2012    
Author: Knoll, B.
Keywords: Energy · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · ECS - Energy & Comfort Systems · TS - Technical Sciences
[Abstract]

11 Parkeergarages natuurlijk ventileren? Bijdrage ana het Minisymposium ter gelegenheid van het afscheid van Ir. N. Feis bij TNO op 4 november 1983
report 1983    
Author: Knoll, B.
Keywords: Architecture · Garages
[PDF] [Abstract]

12 Klimaatongelijkheid is een killer voor energiezuinigheid. Grip op autonome luchtstroming in de kas
article 2014    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Fluid Mechanics Chemistry & Energetics · HTFD - Heat Transfer & Fluid Dynamics · TS - Technical Sciences
[Abstract]

13 Met injectiebeluchting op weg naar het ideale ventileren. Huidige manier van luchten maar beperkt effect
article 2008    
Author: Knoll, B.
Keywords: Climate

14 Positieve kanten 2e fase Arbowet
article 1988    
Author: Dubbeld, M. · Knoll, B
Keywords: Work environment
[PDF]

15 De Cp generator: Een kennissysteem voor bepaling van winddrukken
article 1996    
Author: Knoll, B. · Phaff, J.C.
[Abstract]

16 De Cp generator: Een eenvoudige methode voor bepaling van winddrukken (The Cp generator: An easy method for determining wind pressure)
article 1996    
Author: Knoll, B. · Phaff, J.C.
Keywords: Energy

17 Ventilatie bij het lassen
book 1989    
Author: Knoll, B. · Crommelin, R.D.
Keywords: Workplace · Lassen · Ventilatie · Rook · As · Vliegas
[PDF] [Abstract]

18 Geregelde natuurlijke ventilatie: Een aantrekkelijk alternatief naast mechanische en natuurlijke ventilatie
article 1996    
Author: Cleef, L.H.M. · Knoll, B.
Keywords: Climate
[Abstract]

19 Renovation concepts for saving 75% on total domestic energy consumption
article 2009    
Author: Koene, F.G.H. · Knoll, B.
[PDF] [Abstract]

20 Vaststelling van een meetmethode voor het thermisch klimaat, waarmee de thermische belasting van werkende mensen kan worden afgeleid
report 1986    
Author: Knoll, B. · Ouden, H.P.L.
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date