Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date

1 Geavanceerde technologie en gezond werken
article 2013    
Author: Korte, E. de
Keywords: Workplace · Innovatie · Sociale media · Gezondheid · Arbeid · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

2 De redactie stelt zich voor
article 2015    
Author: Korte, E. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Gedragsbeinvloeding door digitale middelen: persuasive technology for health and wellbeing at work
lecture 2016    
Author: Korte, E. de
Keywords: Workplace · Digitalisering · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Gezondheid · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

4 Beter presteren op je werk door Het Nieuwe Werken?
article 2015    
Author: Koopmans, L. · Korte, E. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

5 Aangetoonde effecten van het kantoorinterieur
lecture 2009    
Author: Korte, E. de · Vink, P.
Keywords: Workplace
[PDF]

6 Robotica
article 2016    
Author: Bosch, T. · Korte, E. de
Keywords: Health · Robotisering · Werknemers · Innovatie · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

7 De digitale stresscoach : totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is watching you?
bookPart 2014    
Author: Lieshout, M. van · Wiezer, N. · Korte, E. de
Keywords: Workplace · Stress · Gezondheid · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

8 Beweegmomentjes maken zittend werk dynamischer! Fit op Kantoor deel 2
article 2012    
Author: Commissaris, D. · Hitters, K. · Korte, E. de · Mol, P.J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

9 Beweegmomentjes maken zittend werk dynamischer! Fit op Kantoor deel 2
article 2012    
Author: Commissaris, D. · Hitters, K. · Korte, E. de · Mol, P.J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

10 Inrichting van een creatieve werkomgeving
article 2010    
Author: Groenesteijn, L. · Formanoy, M. · Blok, M. · Korte, E. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

11 Beweegmomentjes in het werk maken zittend werk dynamischer
article 2012    
Author: Commissaris, D. · Hitters, K. · Korte, E. de · Mol, P.J.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Effects of meeting room interior design on team performance in a creativity task
article 2011    
Author: Korte, E. de · Kuijt, L. · Kleij, R. van der
Keywords: Workplace · Arousal · Creativity · Heart rate variability · Innovation spaces · Meeting room · Mood · New ways of working · Psychological safety · Team performance · Organisation Human · SP - Sustainable Productivity HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

13 Creatief gedrag gekleurd. Hoe ontmoetingsruimten creativiteit kunnen beïnvloeden
article 2011    
Author: Korte, E. de · Kuijt, L. · Kleij, R. van der
Keywords: Workplace · arousal · creativity · heart rate variability · innovation spaces · meeting room · mood · New ways of working · psychological safety · team performance · Healthy Living · Organisation Human · SP - Sustainable Productivity HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

14 Effects of the office environment on health and productivity 1: Effects of coffee corner position
article 2007    
Author: Vink, P. · Korte, E.de · Blok, M. · Groenesteijn, L.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Coffee corner · Creativity · Health · Office interior · Productivity · Job analysis · Job satisfaction · Occupational diseases · Productivity · Coffee corner · Office interiors · Social support · Health care
[Abstract]

15 Effects of the office environment on health and productivity 1: Auditory and visual distraction
article 2007    
Author: Korte, E. de · Kuijt-Evers, L. · Vink, P.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Distraction · Health · Office · Productivity · Medical problems · Occupational diseases · Problem solving · Productivity · Auditory distraction · Computer tasks · Office environment · Health care
[Abstract]

16 Het effect van het introduceren van een lespakket om gezond computeren te stimuleren op kennis, attitude en gedrag bij 11-jarige kinderen
report 2008    
Author: Kraker, H. de · Formanoy, M. · Korte, E. de
Keywords: Workplace
[PDF]

17 Een buddy voor het stimuleren van bewegen bij werknemers
report 2005    
Author: Korte, E. de · Verheijden, M. · Jans, M. · Hildebrandt, V.
[PDF] [Abstract]

18 Ervaringen met de implementatie van maatregelen ter preventie van klachten aan het bewegingsapparaat : succes en faalfactoren
report 2005    
Author: Douwes, M. · Korte, E. de · The, K.H.
Keywords: Workplace · Preventie · Klachten · Maatregelen · Bewegingsapparaat
[PDF] [Abstract]

19 The effect of a healthy computing educational program on knowledge, attitude and computer behaviour in middle school children
article 2008    
Author: Kraker, H. de · Formanoy, M. · Korte, E. de
Keywords: Ergonomics · Computer ergonomics · Health · School · Children · Intervention · Evaluation

20 Innovatiemanagement en FM. Creativiteit bevorderen met future centers
article 2012    
Author: Korte, E. de · Blok, M. · Kuijt-Evers, L. · Iske, P. · Vink, P.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 29 found. Next | Sort by date