Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date

1 Hoe de zaaghulp verlichting brengt : goede praktijken : van zwaar naar duurzaam werken
book 2014    
Author: Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Gipsbloksteller · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

2 Beter achter je schermen met Bas
article 2017    
Author: Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Beeldschermen · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Gezondheid · Checklist · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

3 Behandeling en reïntegratie van RSI-patiënten : verkennende inventarisatie van activiteiten en meningen van RSI-deskundige behandelaars
report 2003    
Author: Kraker, H. de · Blatter, B.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Case studies · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · TNO
[PDF] [Abstract]

4 The development of a practical tool for risk assessment of manual work – the HAT-tool
article 2008    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Ergonomics · Risk assessment · Physical workload · Upper limb disorders · Prevention
[Abstract]

5 Richtlijn fysieke belasting voor het verwerken van metalen dakplaten. TNO onderzoek naar de fysieke belasting
report 2011    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

6 Beoordeling fysieke belasting van leggen van metalen dakplaten
report 2011    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

7 Beoordeling fysieke belasting bij handmatig plaatsen van metalen dakplaten
report 2011    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Organisation · WH - Work & Health · Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

8 Fysieke belasting onder de loep. Twee nieuwe methoden voor beoordelen fysieke belasting
article 2012    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Arbeidsrisico's · Houdingen · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

9 New risk assessment tools in the Netherlands
article 2012    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: MSD · physical load at work · practical tools · risk assessment · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

10 The hand arm risk assessment method (HARM), continued development
article 2010    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Prevention · Work-Related · Musculoskeletal · Disorders · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

11 HARM overview and its application: Some practical examples
article 2012    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: MSD · practical application · prevention officer · risk assessment · work place analysis · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

12 New risk assessment tools in The Netherlands
lecture 2012    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

13 Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM). De ontwikkeling en toepassing van een nieuwe methode
article 2010    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

14 Ontwikkeling van een niveau I checklist fysieke belasting: concept van het onderdeel hand-armtaken
report 2010    
Author: Kraker, H, de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Ergonomie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

15 Development of a non-expert risk assessment method for hand-arm related tasks (HARM)
article 2014    
Author: Douwes, M. · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Manual tasks · Risk assessment · Upper limb symptoms · Health and safety · Literature studies · Manual tasks · Manual-handling operation · Risk assessment methods · Upper limbs · Work environments · Working postures · Hand tools · Health · Industry · Algorithm · Arm movement · Arm pain · Body posture · Concurrent validity · Cntrolled study · Force · Hand arm vibration · Human · Human experiment · Manual labor · Neck pain · Reliability · Risk factor · Shoulder pain · Task performance · Wrist · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

16 Gezond verwerken metalen dakelementen : van zwaar naar duurzaam werken
book 2015    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Kleinmetaal · Daken · Fysieke belasting · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Bas helpt bij je beeldschermwerk
article 2017    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Beeldschermen · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Gezondheid · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

18 Resultaten van behoeftepeiling kennis- en informatie over duurzaam fysiek werk
report 2017    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Gezondheid · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 Bewust belast, beter belast: app helpt denkwijze veranderen
article 2019    
Author: Kraker, H. de · Douwes, M.
Keywords: Fysieke belasting · Ziekteverzuim · Werkgevers · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Bewegingsapparaat · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

20 Hoe de bokjes helpen goede praktijk: van zwaar naar duurzaam werken
book 2013    
Author: Jong, T. de · Kraker, H. de
Keywords: Workplace · Fysieke belasting · Afbouw · Arbeidsomstandigheden · Werkgevers · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date