Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date

1 Het vergroten van self-efficacy: een sleutel tot snellere werkhervatting
article 2008    
Author: Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF] [Abstract]

2 Preventie psychische arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Stress · Geestelijke overbelasting · Preventie · Neuropathieen · Psychische factoren · Arbeid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

3 De betekenis van vraagsturing in de reïntegratiemarkt
article 2003    
Author: Lagerveld, S. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijnszorg
[Abstract]

4 Vraagsturing op de reintegratiemarkt?
report 2003    
Author: Cremer, R. · Lagerveld, S.E.
Keywords: Workplace · Reintegratie · Vraag en aanbod · Ticket to work
[PDF]

5 Combined protocol for guidance of occupational health
book 2011    
Author: Lagerveld, S.E. · Carolan, S.
Keywords: Workplace

6 Werking Wet verbetering poortwachter onder werknemers : hoofdonderzoek en herhaalonderzoek
book 2006    
Author: Ybema, J.F. · Evers, M. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF] [Abstract]

7 Preventie Psychische Arbeidsongeschiktheid bij Zelfstandig ondernemers (PPAZ) : resultaten van een gecontroleerd effectonderzoek
report 2003    
Author: Blonk, R.W.B. · Lagerveld, S.E.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Preventie · Arbeidsongeschiktheid · Zelfstandigen · Arbeidsbelasting · Psychische · Stress · Gedrag
[PDF] [Abstract]

8 Moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten in relatie tot verzuimbegeleiding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
report 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Blonk, R.
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Protocollen · Methodologie · Arbeidsongeschiktheid · Chronisch zieken
[PDF] [Abstract]

9 Protocol Werkhervatting bij arbeidsgerelateerde psychische klachten
book 2006    
Author: Schie, J. van · Blonk, R. · Lagerveld. S.
Keywords: Workplace
[Abstract]

10 Return to Work after sick leave due to mental health problems
other 2014    
Author: Lagerveld, S. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Return to work · Mental health · Workers · Sick leave · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SHB - Safe & Healthy Business · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

11 Mental health
other 2014    
Author: Lagerveld, S. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Mental health · Disorders · Interventions · Return to work · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

12 Ontwikkeling van een dynamische test voor leervermogen van laagopgeleiden
report 2014    
Author: Oprins, E. · Corbalan, G. · Lagerveld, S.
Keywords: Workplace · Leervermogen · Werknemers · Testen · Scholing · Loopbaan · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations Human Performances · SP - Sustainable Productivity and Employability TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

13 Reïntegratie en activering van moeders met jonge kinderen : onderzoek JOBS
article 2007    
Author: Bennenbroek, F. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Groenestege, M.
Keywords: Health Workplace · Jeugd en Gezondheid · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeid door vrouwen met kinderen · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herintreding door vrouwen · Herintreedsters · Algemene bijstandswet · ABW · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Gelderland
[Abstract]

14 Begeleiding van zelfstandig ondernemers met psychische klachten: gecombineerde arbeidsdeskundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie
article 2004    
Author: Blonk, R. · Lagerveld, S. · Bennenbroek, F. · Cremer, R.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Stress · Geestelijke overbelasting · Psychoanalyse · Psychotherapie · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren
[Abstract]

15 Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts : een empirisch onderzoek
article 2006    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S.E. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Ziekteverzuimbegeleiding · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Controlerende artsen · Verzekeringsgeneeskundigen · Diagnostiek · Nederland
[PDF] [Abstract]

16 Predicting the Effectiveness of Work-focused Treatment of Common Mental Disorders: The Influence of Baseline Self-efficacy, Depression and Anxiety
article 2016    
Author: Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S. · Blonk, R. · Schaufeli, W.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

17 Work-Focused Treatment of Common Mental Disorders and Return to Work: A Comparative Outcome Study
article 2012    
Author: Lagerveld, S.E. · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Wijngaards-de Meij, L. · Schaufeli, W.B.
Keywords: Workplace · Medical leave · Methodology · Psychological aspect · Psychological rating scale · Adjustment Disorders · Adult · Anxiety · Cognitive Therapy · Depression · Employment · Humans · Intellectual Disability · Male · Psychiatric Status Rating Scales · Sick Leave · Treatment Outcome · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Healthy Living · PSC - Participation & Social Cohesion WE - Work & Employment · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

18 Return to work among employees with mental health problems: Development and validation of a self-efficacy questionnaire
article 2010    
Author: Lagerveld, S.E. · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Schaufeli, W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Instrument validation · Mental health · Occupational health · Return to work · Self-efficacy · Work disability · Work-related stress · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

19 Return to work: A comparison of two cognitive behavioural interventions in cases of work-related psychological complaints among the self-employed
article 2006    
Author: Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Lagerveld, S.E. · Houtman, I.L.D.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Absence · Burnout · Cognitive behavioural therapy · Effectiveness of psychotherapy · Rehabilitation · Self-employed · Sick leave · Work-related stress · Workplace interventions · Behavior · Health insurance · Intermethod comparison · Job adaptation · Mental disease · Social psychology
[Abstract]

20 Perceived impeding factors for return-to-work after long-term sickness absence due to major depressive disorder: A concept mapping approach
article 2014    
Author: Vries, G. de · Hees, H.L. · Koeter, M.W.J. · Lagerveld, S.E. · Schene, A.H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date