Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Burnout and work engagement : Exploring individual and psychophysiological differences
dissertation 2007    
Author: Langelaan, S.
Keywords: Command and control · burnout · work satisfaction · workload · personality
[PDF] [Abstract]

2 Arbeidsdeskundige methodiek voor vaststelling van de Gerealiseerde Loonwaarde
lecture 2012    
Author: Langelaan, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

3 Young and strong: looking for work
article 2013    
Author: Langelaan, S. · Boneschansker, O.
Keywords: Workplace · Job search behavior · Pro-active coping · Self-efficacy · Social welfare · Young employee · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

4 Arbeidsdeskundige methodiek voor de vaststelling van gerealiseerde loonwaarde
book 2012    
Author: Langelaan, S. · Schelvis, R.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

5 Ingrijpen bij radicalisering - De mogelijkheden van de eerstelijnswerker
report 2009    
Author: Lousberg, M. · Hemert, D. van · Langelaan, S.
Keywords: Safety
[PDF] [Abstract]

6 Professionalisering van Arbeidskundig handelen bij inschatten verlies van arbeidsvermogen bij personenschade Inventarisatie, evaluatie en innovatie van werkwijzen en methodieken
report 2012    
Author: Wijlhuizen, G.J. · Perenboom, R. · Langelaan, S.
Keywords: Health · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

7 Ingrijpen bij radicalisering - De mogelijkheden van de eerstelijnswerker
report 2009    
Author: Lousberg, M. · Hemert, D.A. van · Langelaan, S.
Keywords: Safety
[PDF] [Abstract]

8 Productieve integratie van WSW/ WWB en Wajong in gemengde teams
report 2012    
Author: Luijters, K. · Smit, A. · Niele, J. van · Langelaan, S.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

9 Duurzame Inzetbaarheid: Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers
report 2011    
Author: Hazelzet, A. · Sanders, J. · Langelaan, S. · Giesen, F. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Lagergeschoold · Lager opgeleid · Werknemers · Scholing · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Stimuleren van scholing bij lager opgeleide werknemers: duurzame inzetbaarheid
bookPart 2012    
Author: Hazelzet, A. · Sanders, J. · Langelaan, S. · Giesen, F. · Keijzer, L.
Keywords: Workplace · Opleiding · Laagopgeleiden · Scholing · Ontwikkeling · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

11 Teams behaving 'n sync : Measuring the self-synchronizing behavior of teams
article 2007    
Author: Bezooijen, B.J.A. van · Essens, P.J.M.D. · Vogelaar, A.L.W. · Langelaan, S.
Keywords: Defence · military · situation awareness

12 Is burnout related to allostatic load?
article 2007    
Author: Langelaan, S. · Bakker, A.B. · Schaufeli, W.B. · Rhenen, W. van · Doornen, L.J.P. van
Keywords: Informatics · burnout
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date