Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 90 found. Next | Sort by date

1 Gegevensset ten behoeve van de procesevaluatie, effectevaluatie en lange termijn follow-up van het programma neonatale hielprikscreening
report 2009    
Author: Lanting, C.I.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

2 Checklist vroegsignalering in de kraamtijd
report 2011    
Author: Lanting, C.I.
Keywords: Health · Gezondheid · Kraamtijd · Zwangerschap · Kraamverzorgenden · Verloskundigen · Vrouwen
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 JGZ-richtlijn astma bij kinderen (0-19 jaar)
article 2013    
Author: Lanting, C.I. · Heerdink, N.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Astma · Kinderen · Preventie · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Peiling Melkvoeding van Zuigelingen in 2010. Borstvoeding in de provincie Zeeland
report 2011    
Author: Lanting, C.I. · Rijpstra, A.
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

5 Een verkennend onderzoek naar de effecten van een aantal activiteiten van de campagne 'Borstvoeding verdient tijd' van het Voedingscentrum
report 2006    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Borstvoeding
[PDF]

6 Redenen en motieven om te starten en te stoppen met borstvoeding
report 2007    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

7 Apgar score and risk of cause-specific infant mortality
article 2015    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Health · Apgar score · Birth · Mortality · Assisted ventilation · Hospital admission · Human · Infant mortality · Letter · Newborn assessment · Newborn intensive care · Prematurity · Priority journal · Resuscitation · United Kingdom · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

8 Peiling melkvoeding van zuigelingen 2005: borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding
report 2006    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

9 Evaluatie van de screening op AGS/CHT/PKU bij kinderen geboren in 2004
report 2006    
Author: Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[PDF]

10 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 2000 : verslag van de Landelijke begeleidingscommissie
report 2001    
Author: Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health
[PDF]

11 Evaluatie van de screening op AGS/CHT/PKU bij kinderen geboren in 2002
report 2004    
Author: Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

12 Evaluatie van de screening op AGS/CHT/PKU bij kinderen geboren in 2003
report 2005    
Author: Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

13 Peiling melkvoeding van zuigelingen 2007: borstvoeding in Nederland en relaties met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding
report 2007    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Jeugd en Gezondheid
[Abstract]

14 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1999 en 3e meetpunt 1994 ; verslag van de Landelijke begeleidingscommissie CHT
report 2000    
Author: Verkerk, P.H. · Lanting, C.I.
Keywords: Health
[PDF]

15 Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 2000 en 3e meetpunt 1995 ; verslag van de Landelijke begeleidingscommissie
report 2001    
Author: Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health
[PDF]

16 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 2001 : verslag van de Landelijke begeleidingscommissie
report 2002    
Author: Lanting, C.I. · Verkerk, P.H.
Keywords: Health
[PDF]

17 Rapportage van de screening op fenylketonurie bij kinderen geboren in 1999 : verslag van de Landelijke begeleidingscommissie pku
report 2000    
Author: Verkerk, P.H. · Lanting, C.I.
Keywords: Health
[PDF]

18 More ways to successfully supplement vitamin D (Letter)
article 2017    
Author: Wouwe, J.P. van · Lanting, C.I.
Keywords: Health · Nnutrition · Childen · Vitamin · Letter · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

19 Borstvoeding in Nederland 2005 : een voorlopige rapportage
report 2005    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Jeugd en Gezondheid · Borstvoeding · Nederland
[PDF] [Abstract]

20 Borstvoeding in Nederland, een nadere beschouwing: achtergrondkenmerken, redenen en motieven en het effect van BFHI
report 2005    
Author: Lanting, C.I. · Wouwe, J.P. van
Keywords: Jeugd en Gezondheid · Borstvoeding · Nederland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 90 found. Next | Sort by date