Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Baanonzekerheid toegenomen
article 2012    
Author: Lautenbach, H. · Koppes, L.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

2 Oudere werknemers verwachten langer door te kunnen werken
article 2012    
Author: Lautenbach, H. · Koppes, L.
Keywords: Workplace · Werknemers · Oudere · Arbeidsomstandigheden · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Arbeidsgehandicapten 2004 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2005    
Author: Beckers, I. · Lautenbach, H. · Cuijpers, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Gehandicapten · Chronisch zieken · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktstatistieken · Werkloosheidscijfers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen
[PDF] [Abstract]

4 Arbeidsgehandicapten 2006 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2007    
Author: Lautenbach, H. · Cuijpers, M. · Kösters, L.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Bewegingsstoornissen · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen
[PDF] [Abstract]

5 Arbeidsgehandicapten 2003 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
book 2004    
Author: Beckers, I. · Gils, B. van · Lautenbach, H.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Vrouwenarbeid · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeid door gehandicapten · Arbeidsparticipatie · Opleidingsniveau · Methodologie
[PDF] [Abstract]

6 Alle hens aan dek. Niet-werkenden in beeld gebracht
report 2010    
Author: Sanders, J. · Lautenbach, H. · Smulders, P.. · Dirven, H.J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie
[PDF]

7 Personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vanuit gezondheidsperspectief
article 2010    
Author: Besseling, J. · Sanders, J. · Lautenbach, H. · Michiels, J.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

8 Evaluatie Alternatieve Aanschrijving NEA-steekproef
report 2011    
Author: Koppes, L. · Zwieten, M. van · Vroome, E. de · Dirven, H.J. · Janssen, B. · Lautenbach, H.
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

9 NEA 2011 : vinger aan de pols van werkend Nederland
report 2012    
Author: Koppes, L. · Zwieten, M. van · Hooftman, W. · Lautenbach, H. · Vroome, E. de · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

10 Zelfstandigen enquête arbeid 2012: methodologie en beschrijvende resultaten
report 2013    
Author: Ybema, J.F. · Torre, W. van der · Vroome, E. de · Bossche, S. van den · Lautenbach, H. · Banning, R. · Dirven, H.J.
Keywords: Workplace · Nea · Zea · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017: methodologie en globale resultaten
report 2017    
Author: Lautenbach, H. · Torre, W. van der · Vroome, E.M.M. de · Janssen, B.J.M. · Wouters, B. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Workplace · Zelfstandigen · Flexibiliteit · Pensioen · Inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

12 Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019: methodologie en globale resultaten
report 2019    
Author: Torre, W. van der · Lautenbach, H. · Ven, H.A. van de · Janssen, B.J.M. · Vroome, E.M.M. de · Janssen, B. · Hooftman, W.E. · Dirven, H.J. · Bossche, S.N.J. van den
Keywords: Zelfstandigen · Flexibiliteit · Pensioen · Inzetbaarheid · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date