Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Arbeidsrelaties op maat : naar een derde contract?
book 2002    
Author: Huiskamp, R. · Leede, J. de · Looise, J.C.
Keywords: Workplace · Flexibele arbeidsrelaties · Personeelsverloop · Personeelsbinding · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Individualisering · Arbeidsvoorwaarden
[Abstract]

2 ICT en het management van arbeidsrelaties : over wens en werkelijkheid rondom e-HRM
bookPart 2003    
Author: Ruel, H.J.M. · Leede, J. de · Looise, J.C.
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Internet · Literatuuronderzoek · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Communicatiemedia · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Managementmethoden
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date