Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 121 found. Next | Sort by date

1 Mens-robot samenwerking in de maak-industrie
lecture 2016    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Robots · Arbeidsomstandigheden · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

2 Opinie van een redactieraadslid........
article 2006    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit
[PDF] [Abstract]

3 Preventie van rugklachten bij zwaar werk vraagt om kwantitatief onderzoek : promoveren op arbo
article 1999    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Tillen · Rugklachten · Hernia · Nederland · Bewegingsstoornissen · Metingen · Meetmethoden · Preventie · Preventieve geneeskunde · Profylaxe
[PDF] [Abstract]

4 Ergonomie: meer dan een kwestie van gezond boerenverstand : interview met Igno Ponsioen
article 2003    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Ergonomie · Research · Werkstoelen · Bureaustoelen · Posterijen · PTT · Telecommunicatie
[PDF] [Abstract]

5 Just in time : de invloed van de tijdsaspecten van het werk op prestatie en gezondheid
lecture 2005    
Author: Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Gezondheid · Arbeid · Productiemodel
[PDF]

6 Preface to the special issue: Cybernetic manufacturing systems project-ergonomics solutions for flexible production systems
article 2010    
Author: O'Sullivan, L. · Looze, M.P.de
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

7 De oudere werknemer in onregelmatige dienst : een praktijkstudie naar de beleving van verschillende roosterdiensten door ouderen vs jongeren
lecture 2010    
Author: Groenesteijn, L. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Roosters · Werknemers · Ploegendienst · Oudere · Jongere
[PDF] [Abstract]

8 Physical ergonomics
other 2013    
Author: Looze, M.P. de · Koningsveld, E.
Keywords: Workplace · Physical load · Ergonomics · Workers · Occupational safety · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

9 Meeting diversity in ergonomics
article 2006    
Author: Looze, M.P. de · Pikaar, R.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Oudere werknemers
[Abstract]

10 Sensitivity of single-equivalent trunk extensor muscle models to anatomical and functional assumptions
article 1999    
Author: Dieën, J.H. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace

11 Crucial elements of designing for comfort
bookPart 2008    
Author: Vink, P. · Looze, M.P. de
Keywords: Psychology · Design · Comfort · Usability · Manufacturs

12 Maak mensvriendelijke robots, dan zijn ze een aanvulling: robots kunnen bijdragen aan betere werkervaringen
article 2017    
Author: Looze, M.P. de · Rhijn, G. van
Keywords: Workplace · Robots · Arbeidsomstandigheden · Werkplek · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

13 Computers, gezondheid, ergonomie en arbeid : verslag van een discussiebijeenkomst, 18 en 19 oktober, University of Surrey (UK)
article 2000    
Author: Thé, K. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ergonomie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Computersystemen · Computernetwerken
[PDF] [Abstract]

14 Advanced cabin design : how to improve comfort and performance by progressive cabin design
report 2005    
Author: Bronkhorst, R.E. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werkplekinrichting · Vervoer over de weg · Autoindustrie · Bedrijfsautos · Trucks · Vrachtautos · Chauffeurs · Veilig ontwerp · Prestatie · Welzijn · Afmetingen werkruimte
[PDF] [Abstract]

15 What is the evidence for less shift work tolerance in older workers?
article 2011    
Author: Blok, M.M. · Looze, M.P.de
Keywords: Workplace · Ageing · Health · Performance · Shift work · Sleep · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

16 Razende robots: robotisering en arbeidsbelasting
article 2016    
Author: Looze, M.P. de · Jong, T. de
Keywords: Workplace · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

17 Pauze! RSI-preventie: inventarisatie van pauzeprogramma's
article 2001    
Author: Thé, K. · Looze, M.P. de
Keywords: Arbeidspauze · Rusttijden · Productiviteit · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Computerprogrammering · Computerprogrammas
[PDF] [Abstract]

18 Approaches to work design
other 2014    
Author: Koningsveld, E. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Job design · Ergonomics · Workers · Occupational safety · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[FILE] [Abstract]

19 Mixed reality system and objective ergonomics evaluation for designing work stations in manufacturing industry
article 2011    
Author: Rhijn, J.W. van · Bosch, T. · Looze, M.P. de
Keywords: Human operator · Low cost tools · Low costs · Manufacturing industries · Mixed reality · Mixed reality systems · Objective evaluation · Virtual works · Work station · Work system · Augmented reality · Ergonomics · Industry · Virtual reality · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

20 Comfortable earth moving machinery : knowledge and experiences from the Eurocabin project
report 2003    
Author: Krause, F. · Bronkhorst, R.E. · Looze, M.P. de
Keywords: Workplace · Traffic · Machines · Ergonomics · Occupational health · Seat comfort · Nederland · Duitsland · Werkplekinrichting · Buldozers · Grondverzetwerktuigen · Bedrijfsauto's · Vrachtauto's · Veilig ontwerp · Afmetingen werkruimte · Operators · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Eeg-landen · Bouwrijp maken van terreinen · Machines
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 121 found. Next | Sort by date