Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date

1 Gangmakers van het stressproces: de rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het stressprocess in de werksituatie
dissertation 1987    
Author: Marcelissen, F.H.G
Keywords: Psychology
[PDF]

2 Wetgeving arbeidsongeschiktheid en reïntegratie in stroomversnelling : verwarrende verbeteringen?
article 1997    
Author: Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Algemene swet · AAW · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Ziekteverzuimbegeleiding
[PDF] [Abstract]

3 Second opinion bij onenigheid over arbeidsongeschiktheid : ervaringen in de praktijk
report 1998    
Author: Amstel, R. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Eigen risico · Diagnostiek · Geneeskundig onderzoek · Arbeidsgeschiktheid · Arbeidsongeschiktheid · Uwv · Arbodiensten
[PDF] [Abstract]

4 Antwoord op de ziektewet: belangrijkste gevolgen voor het verzuimbeleid
book 1996    
Author: Marcelissen, F.H.G. · Spinhoven-Hennis, M.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbodoc · Ziekteverzuimbeleid · Ziektewet · ZW · Privatisering · Kosten-batenanalyse · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 Verzuimbeleid in verandering : verschuivende opvattingen van bedrijven en instellingen over verzuim in relatie tot de invoering van de WULBZ, en de effecten op het bedrijfsbeleid
book 1997    
Author: Andriessen, S. · Verkleij, H.E.M. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Ziekteverzuimbeleid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Ziektewet · ZW · Lonen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland
[PDF] [Abstract]

6 Handboek werkstress: systematische aanpak voor de bedrijfspraktijk
book 1995    
Author: Kompier, M.A.J. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden
[PDF] [Abstract]

7 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek : voorstellen voor wijziging van de vragenlijst
report 1989    
Author: Putten, D.J. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Bedrijfsgezondheidszorg · Nederland · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Gezondheidsindicatoren · Health indicators
[PDF] [Abstract]

8 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek: handleiding voor gebruik
report 1989    
Author: Putten, D.J. van · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Nederland · Bedrijfsgezondheidszorg · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Verzekeringsgeneeskundig onderzoek · Gezondheidsindicatoren · Health indicators
[PDF] [Abstract]

9 Stress door werk? : doe er wat aan! : handleiding voor werknemers
book 1990    
Author: Kompier, M.A.J. · Vaas, S. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Stress · Geestelijke overbelasting · Nederland · Checklists
[PDF] [Abstract]

10 Hoog ziekteverzuim, toeval of niet?
article 1993    
Author: Marcelissen, F.H.G. · Putten, D.J. van
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbeleid · Registratie · Statistisch onderzoek · Nederland
[PDF] [Abstract]

11 Activerend reïntegratiebeleid en arbodiensten : medisch probleem of (intern) arbeidmarktprobleem? : aanbevelingen voor arbodiensten
report 1999    
Author: Coffeng, P.P.C. · Marcelissen, F.H.G. · Berg, S.A. van den
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbodiensten · Veiligheidspersoneel · Veiligheidsdeskundigen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

12 Werkstress risico's in bedrijf en beroep : secundaire analyse van leefsituatie-onderzoeksgegevens van 1977, 1983 en 1986
book 1991    
Author: Houtman, I.L.D. · Bloemhoff, A. · Kompier, M.A.J. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Nederland · Stress · Geestelijke overbelasting · Arbeidsbelasting · Beroepsgroepen · Beroepen
[PDF] [Abstract]

13 De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (II)
article 1988    
Author: Putten, D.J. van · Winter, C.R. de · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Bouwvakkers · Ziekteverzuimbegeleiding · Sociale geneeskunde
[PDF]

14 Paarse reintegratie: de Wet Pemba en de Wet REA
bookPart 1998    
Author: Wevers, C.W.J. · Marcelissen, F.H.G. · Vos, E.L. de
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie
[Abstract]

15 Passend telewerken : een methodiek ten behoeve van de toepassing van telewerken als werkaanpassing
report 1999    
Author: Hazelzet, A.M. · Wevers, C.W.J. · Marcelissen, F.H.G.
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Telewerk · Ziekteverzuimbeleid · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsongeschiktheid
[PDF] [Abstract]

16 Referentieprofielen : supplement met referentieprofielen voor de beoordeling van de antwoorden op de PBGO vragenlijst van individuele werknemers in de bouwnijverheid
report 1987    
Author: Putten, D.J. van · Beeren, J.A.M. · Marcelissen, F.H.G. · Oei, K.H. · Veenhof, T.P.U. · West, J.
Keywords: Workplace
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 16 of 16 found. | Sort by date