Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date

1 Voedingsonderzoek bij Turkse en Marokkaanse kinderen in Nederland : Voeding en voedingstoestand van achtjarige Turkse, Marokkaanse en Nederlandse schoolkinderen in 's-Gravenhage en Rotterdam
dissertation 1988    
Author: Meulmeester, J.F.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Food and Nutrition · Healthy Living
[PDF]

2 Preventie kindermishandeling : Een inventariserend onderzoek naar de beleidsinstrumenten van de kruisorganisaties voor het signaleren en melden van (vermoedens van) kindermishandeling bij kinderen in de leeftijd van nul jaar tot schoolgaand door consultatiebureau-medewerkers
report 1996    
Author: Goderis, S. · Meulmeester, J.F.
Keywords: Health
[PDF]

3 Jeugdgezondheidszorg in Nederland: tijd voor reorganisatie?!
article 1996    
Author: Pijpers, F.J.M. · Meulmeester, J.F.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg

4 Opleiden in de jeugdgezondheidszorg: deel van de community medicine
article 1996    
Author: Meulmeester, J.F. · Pijpers, F.L.M.
Keywords: Health · Jeugdgezondheidszorg

5 De opleiding tot jeugdarts
report 1995    
Author: Meulmeester, J.F. · Pijpers, F.I.M.
Keywords: Health
[PDF]

6 Vitaminestatus van bevolkingsgroepen
article 1985    
Author: Egger, R.J. · Meulmeester, J.F.
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Hygiene

7 Gezondheidsverschillen tussen leerlingen in het reguliere en het speciaal onderwijs
article 1998    
Author: Spee-van der Wekke, A. · Meulmeester, J.F. · Radder, J.
Keywords: Health

8 Voeding en voedingstoestand van migranten-kinderen van Mediterrane herkomst
article 1985    
Author: Meulmeester, J.F. · Bovens, M. · Wedel, M. · Luyken, R.
Keywords: Nutrition · Biology · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer
[PDF] [Abstract]

9 Voedingsgewoonten van Turkse en Marokkaanse kinderen in Nederland [Dietary habits of Turkish and Moroccan children in the Netherlands]
article 1993    
Author: Meulmeester, J.F. · Hulshof, K.F.A.M.
Keywords: Health · Diet · Ethnology · Feeding behavior · Health care policy · Nutritional status · Recall · Child · Diet Surveys · Female · Food Habits · Humans · Male · Mental Recall · Morocco · Netherlands · Nutrition Assessment · Nutrition Policy · Nutritional Status · Social Class · Turkey
[Abstract]

10 Normale en abnormale groei
bookPart 1993    
Author: Meulmeester, J.F. · Bonnet-Breusers, A.J.M.
Keywords: Health · Jeugdarts · Jeugdgezondheidszorg

11 Peilingen in de jeugdgezondheidszorg : PGO-peiling 1993/1994
report 1995    
Author: Brugman, E. · Meulmeester, J.F. · Spee-van der Wekke, J. · Beuker, R.J. · Radder, J.J.
Keywords: Health
[PDF]

12 Breakfast-skipping in children and young adolescents in the Netherlands
article 1998    
Author: Brugman, E. · Meulmeester, J.F. · Spee-Wekke, A. van der · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Breakfast · Fasting · Nutrition · Diet
[Abstract]

13 Childhood nocturnal enuresis in the Netherlands
article 1998    
Author: Spee-van der Wekke, J. · Hirasing, R.A. · Meulmeester, J.F. · Radder, J.J.
Keywords: Health · Nocturnal enuresis · Normal human · Adolescent · Child · Child, Preschool · Educational Status · Enuresis · Ethnic Groups · Female · Humans · Male · Mental Retardation · Netherlands · Parents · Prevalence
[Abstract]

14 School absence and treatment in school children with respiratory symptoms in the Netherlands: Data from the Child Health Monitoring System
article 1998    
Author: Spee-van Der Wekke, J. · Meulmeester, J.F. · Radder, J.J. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health · Absenteeism · Adolescent · Age Factors · Asthma · Child · Child, Preschool · Cough · Cross-Sectional Studies · Ethnic Groups · Female · Humans · Male · Morocco · Netherlands · Netherlands Antilles · Regression Analysis · Respiratory Sounds · Respiratory Tract Diseases · Sex Factors · Suriname · Turkey
[PDF] [Abstract]

15 Grijs en groen : ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van het kindertal in Nederland
article 1992    
Author: Spee-van der Wekke, A. · Meulmeester, J.F. · Hirasing, R. · Verloove-Vanhorick, S.P.
Keywords: Health
[PDF]

16 Child health in the Netherlands : facts and figures 1997
book 1997    
Author: Hirasing, R.A. · Zaal, M.A.E. van · Meulmeester, J.F. · Verbrugge H.P.
Keywords: Health · Children · Health
[PDF]

17 Seksueel gedrag van kleuters [Sexual behaviour of infants]
article 1994    
Author: Oostveen, J.M.E. · Meulmeester, J.F. · Cohen-Kettenis, P.T.
Keywords: Health
[Abstract]

18 Self-reported physical disabilities in children in the Netherlands
article 2000    
Author: Spee-Van Der Wekke, J. · Ouden, A.L. den · Meulmeester, J.F. · Radder, J.J.
Keywords: Health · Accident · Child · Disability · Education · Major clinical study · Postnatal development · Self report · Sociology · Speech disorder · Activities of Daily Living · Adolescent · Age Distribution · Child · Child, Preschool · Cross-Sectional Studies · Disabled Children · Female · Humans · Incidence · Male · Netherlands · Patient Participation · Quality of Life · Registries · Sex Distribution
[Abstract]

19 Biochemical and anthropometric evaluation of the nutritional status of 35-year-old Dutch men with reference to smoking and drinking habits
article 1989    
Author: Poppel, G. van · Schrijver, J. · Meulmeester, J.F. · Kempen-Voogd, N.
Keywords: Health · High density lipoprotein cholesterol · Alcohol consumption · Anthropometry · Cholesterol blood level · Human experiment · nutritional status · Smoking · Trace element blood level · Adult · Alcohol Drinking · Blood Pressure · Body Height · Body Weight · Cardiovascular Diseases · Cholesterol · Human · Iron · Male · Netherlands · Nutritional Status · Smoking · Support, Non-U.S. Gov't · Vitamins
[Abstract]

20 Tandheelkundig preventief gedrag bij Nederlandse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse kinderen van 1 en 3-4 jaar
article 1996    
Author: Wal, M.F. van der · Wensel, M.P. · Meulmeester, J.F. · Pauw-Plomp, H.
Keywords: Health · Kinderen · Fluoride · Zuiggewoontes · Tandartsbezoek · Etnische afkomst
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 31 found. Next | Sort by date