Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 36 found. Next | Sort by date

1 Hoe pak ik RSI structureel aan in mijn gemeente? : paper met goede praktijkervaringen naar aanleiding van de workshops RSI van het A+O fonds Gemeenten
book 2003    
Author: Miedema, M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Openbaar bestuur
[PDF] [Abstract]

2 Co-create to contribute
report 2012    
Author: Miedema, M.
Keywords: Research · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF] [Abstract]

3 TNO innovation for development: socio-economic impact at the poor in developmenting countries
report 2010    
Author: Miedema, M. · Chevrollier, N.
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

4 Recommended maximum holding times for prevention of discomfort of static standing postures
article 1997    
Author: Miedema, M.C. · Douwes, M. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Anthropometry · Biomechanics · Musculoskeletal system · Time and motion study · Maximum holding time · Symmetric standing postures · Ergonomics
[Abstract]

5 Fluitend opperen en metselen : ergonomische maatregelen leveren geld op
article 1995    
Author: Miedema, M. · Kroon, J. de · Vink, P.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk · Tilhulpmiddelen · Laden en lossen · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[PDF] [Abstract]

6 Ontmantel het spook; pak RSI aan!
article 2000    
Author: Miedema, M. · Blatter, B. · Frielink, S.
Keywords: Workplace · Nederland · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Preventieve geneeskunde · Profylaxe · Neuropathieen
[Abstract]

7 Multi-dynamic office chair: natural sitting behaviour with proper body support
article 1998    
Author: Delleman, N.J. · Miedema, M.C.
Keywords: Seat comfort
[PD] [Abstract]

8 Methods based on maximum holding time for evaluation of working postures
bookPart 1999    
Author: Douwes, M. · Miedema, M.C. · Dul, J.
Keywords: Workplace · Postures · Methods · Ergonomics · Working conditions · Occupational health

9 Werkboek RSI
book 2003    
Author: Miedema, M. · Thé, K. · Blatter, B. · Douwes, M.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Overheidsdiensten · Nederland · Checklists
[PDF] [Abstract]

10 Physical effects of new devices for bricklayers
article 2002    
Author: Vink, P. · Miedema, M. · Koningsveld, E. · Molen, H. van der
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Innovatie · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk · Bewegingsstoornissen · Bouwnijverheid
[PDF] [Abstract]

11 VERGO-project Defensie Pilotstudie Marine: matrozen ODND
report 1999    
Author: Miedema, M.C. · Urlings, I. · Delleman, N.J.
Keywords: Workplace

12 Working visit Ghana September 1-10th 2007
report 2007    
Author: Miedema, M. · Hoornstra, E. · Kuijper, M. · Zwanikken, S.
Keywords: Workplace
[PDF]

13 Ergonomische beoordeling van de opkar
report 1994    
Author: Miedema, M.C. · Vink, P. · Kroon, J.C.A. de
Keywords: Workplace · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Metselwerk · Tilhulpmiddelen · Baksteenbouw · Utiliteitsbouw · Wegenbouw
[PDF] [Abstract]

14 Haalbaarheidsstudie interventieonderzoek Screening en training van de quadricepsfunctie : Verslag van de eerste fase
report 1995    
Author: Boshuizen, H.C. · Miedema, M.C. · Staats, P.G.M.
Keywords: Health
[PDF]

15 Fysieke belasting in peuterspeelzalen
book 2001    
Author: Miedema, M.C. · Berg, R. van den · Groenesteijn, L. · Thé, K.H. · Beune, H.A.T.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Rugklachten · Hernia · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Enquetes · Kinderopvang · Creches · Kinderdagverblijven · Arbobeleid bedrijven · Convenanten
[PDF] [Abstract]

16 Metselen met de rug rechtop : eerste versie
report 1994    
Author: Vink, P. · Miedema, M.C. · Schat, J.J. · Kroon, J.C.A. de
Keywords: Workplace · Tillen · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Bouwbedrijf · Bouwindustrie · Metselwerk · Bouwinstallatie
[PDF] [Abstract]

17 Fatigue in the shipping industry
book 2005    
Author: Houtman, I. · Miedema, M. · Jettinghoff, K. · Starren, A. · Heinrich, J. · Gort, J. · Wulder, J. · Wubbolts, S.
Keywords: Workplace

18 Physicochemical, Proximate and Sensory Properties of Pineapple (Ananas sp.) Syrup Developed from Its Organic Side-Stream
article 2013    
Author: Tortoe, C. · Johnson, P.N.T. · Slaghek, T. · Miedema, M. · Timmermans, T.
Keywords: Nutrition · Physicochemical · Sensory · Proximate · Organic Side-Stream · Pineapple · Syrup · Food and Nutrition · Healthy Living · Life · FI - Functional Ingredients · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

19 VERGO-project Defensie Pilot-studie Landmacht: chauffeur/gewondenbegeleider 430
report 1999    
Author: Grinten, M.P. van der · Miedema, M.C. · Punte, P.A.J. · Wortel, E.
Keywords: Workplace

20 Werkdruk en RSI in de sector woningcorporaties : resultaten van een nulmeting ten behoeve van het afsluiten van een arboconvenant
book 2002    
Author: Blatter, B.M. · Heuvel, S.G. van den · Frielink, S. · Miedema, M.
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Werkdruk · Nederland · Enquetes · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Huisvesting · Volkshuisvesting · Woningbouw · Convenanten · Elsevier bedrijfsinformatie bv · Verhuur · Onroerend goed
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 36 found. Next | Sort by date