Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Bedrijven met een dubbel doel : kansen voor doorzetters!
article 2004    
Author: Smit, A. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsproductiviteit · Bias · Stereotypen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheid · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Overheidsbeleid
[Abstract]

2 Cliëntgestuurd ondernemen als reïntegratiemiddel
article 2004    
Author: Cremer, R. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Zelfstandigen · Vrije beroepsbeoefenaren · Economische zelfstandigheid · Clienten · Klanten · Ondernemingen · Bedrijven · Bedrijfsleven
[Abstract]

3 Strategisch arbomanagement : werkdocument A+O fonds Gemeenten
book 2004    
Author: Zwetsloot, G. · Scheppingen, A. van · Minderhoud, K. · Vuuren, T. van
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen
[PDF] [Abstract]

4 Inzetbaarheid van lager opgeleiden : ervaringen van branches en organisaties met employability, werkgeverschap op afstand en gesubsidieerde arbeid
report 2004    
Author: Smit, A. · Stark, K. · Schie, J. van · Revenboer, A. · Minderhoud, K.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Ongeschoolde arbeid · Laaggeschoolde arbeid · Arbeidsvoorwaarden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gepremieerde en gesubsidieerde sector
[PDF] [Abstract]

5 Evaluatie aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003
report 2004    
Author: Vinke, H. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Minderhoud, K. · Verboon, F.
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date