Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 139 found. Next | Sort by date

1 Combating stress risks with the job stress self diagnostic method: paper XV World Congress of Sociology 2002
book 2002    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Checklists · Stress · Geestelijke overbelasting · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Organisatie van de arbeid · Psychologie · Sociologie · Managementmethoden
[PDF] [Abstract]

2 Hoe werknemers onderhandelen : taakautonomie en self-efficacy bij integratief onderhandelen en onderhandelingsuitkomsten in arbeidsrelaties
book 2005    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Enquetes · Telecommunicatie
[Abstract]

3 Randvoorwaarden bij de implementatie van Slimmer Werken in de publieke dienstverlening
report 2009    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Organisatie van de arbeid · Efficiency · Werknemers · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur
[PDF] [Abstract]

4 Bevorderen onderhandelingsvaardigheden en taakautonomie goede arbeidsrelaties?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Overleg · Onderhandelen · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Arbeidsvoorwaardenoverlleg · Collectief onderhandelen · Taakautonomie · Nederland
[PDF] [Abstract]

5 De psychologie van de kwartseconde
article 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovatie · Teams · Innovation · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

6 The Resilient Innovation Team: a Study of Teams Coping with Critical Incidents during Innovation Projects
bookPart 2018    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovation · Teams · Project management · Resilience · Mindfulness · HRO · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

7 Leidinggeven in een mindfulle werkomgeving aan resilient teamwork: falen een stap voor zijn
lecture 2019    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Teamwork · Leidinggeven · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Resilient · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen? De nieuwe factor
article 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovatie · Teams · Arbeidsomstandigheden · Gedrag · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

9 Learnings of the SI-Drive project and beyond on social innovation & workplace innovation
lecture 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Teams · Innnovation · Organizations · Workplace · Resilience · Safety · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

10 From automated defensive behaviour to innovation resilience behaviour: Improving the management of R&D and innovation projects (presentation)
lecture 2016    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Project management · Innovation · Team · Resilience behavior · Defensive behaviour · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

11 Innovation resilience in team work: antecedents and results from a study of innovation teams in the Netherlands: abstract
article 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Teams · Innnovation · Organizations · Workplace · Resilience · Safety · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

12 Het belang van de psychologie van de kwartseconde om niet te falen: Teamontwikkeling (9)
article 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovatie · Teams · Innovation · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

13 The resilient innovation team A study of teams coping with critical incidents during innovation projects
dissertation 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovatie · Teams · Innovation · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

14 De psychologie van de kwartseconde. Waarom teams falen?
lecture 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovatie · Teams · Innovation · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Innovation Leadership in Innovation Projects: The Application of the Reflective Practitioner Model
article 2016    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Innovation · Leadership · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

16 Do job autonomy and negotiation self-efficacy improve employment relationships?
article 2006    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Competenties · Attitude · Gedrag · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Overleg · Onderhandelen · Efficiency · Persoonlijkheid · Taakautonomie · Psychologie
[PDF] [Abstract]

17 Innovation resilience in team work: antecedents and results from a study of innovation teams in the Netherlands: paper and presentation
lecture 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Teams · Innnovation · Organizations · Workplace · Resilience · Safety · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

18 Resilient behaviour in innovation teams for better project results
lecture 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Cases · Quality of work · Workplace innovation · Psychology · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

19 Resilient behaviour in innovation teams for better project results
article 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Cases · Quality of work · Workplace innovation · Psychology · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

20 Samenvatting proefschrift: The resilient innovation team: a study of teams coping with critical incidents during innovation projects
article 2017    
Author: Oeij, P.R.A.
Keywords: Workplace · Resilient · Innovatie · Teams · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 139 found. Next | Sort by date