Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date

1 Advies ouderenadviseurs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Drechtsteden
book 1998    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
[Abstract]

2 Samenwerking Integraal Zorgloket en Meldpunt Ouderen in Nieuw Lekkerland
report 1999    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
[Abstract]

3 Bewegen in Nederland 2000-2003
bookPart 2005    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Sports Health · Leefomgeving en gezondheid

4 Modernisering in de ouderenzorg : ouderenadviseurs
report 1998    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health
[PDF]

5 Positieve signalen in beweeggedrag Nederlandse bevolking
bookPart 2006    
Author: Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

6 Haalbaarheidsstudie Directe Toegankelijkheid Ergotherapie
report 2004    
Author: Overbeek, K. van · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

7 Gezonde steden beleid Almelo
report 1993    
Author: Zaal, K. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Health
[PDF]

8 Juridische- en verzekeringstechnische voorwaarden directe toegankelijkheid diëtisten, eerstelijns psychologen, logopedisten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar, mondhygiënisten en tandprothetici
report 2004    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Overbeek, K. van
Keywords: Health · Zorginnovatie
[PDF]

9 Kwaliteitsbevordering van Sportief Wandelen: Profielschets Sportief Wandelen begeleiders en deelnemers
report 2001    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Health
[PDF]

10 Bewegen bij volwassenen
bookPart 2009    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Movement · Sport · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Mortaliteit · Gezondheid · Werknemers · Ziekteverzuim
[Abstract]

11 Evaluatie: Delftse jeugd in beweging
bookPart 1998    
Author: Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Bewegingstherapie · Bedrijfsgezondheidszorg · Beweging · Bewegingsstoornissen · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Leeftijd
[PDF] [Abstract]

12 Procesevaluatie blessure informatie systeem (BIS)
report 2005    
Author: Stege, L. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Historisch materiaal TNO · Leefomgeving en gezondheid · Epidemiologie
[PDF] [Abstract]

13 Versterking van de positie van de zorgvrager
report 1997    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Lourijsen, E.C.P.M.
Keywords: Health
[PDF] [Abstract]

14 Trendrapport bewegen en gezondheid 1998/1999
book 1999    
Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M.
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Nederland · Case studies · GVO · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Gezondheid · Lichamelijke factoren · Arbeid · Sport · Bedrijfsfitness · Hart-en vaatziekten
[Abstract]

15 Haalbaarheidsstudie directe toegankelijkheid mondhygiënisten en tandprothetici
report 2004    
Author: Schuller, A.A. · Overbeek, K. van · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Leefomgeving en gezondheid
[PDF] [Abstract]

16 Sportartsen in Nederland : verleden, heden en toekomst
report 1997    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Loor, S. de
Keywords: Health
[PDF]

17 Gebitsletsel door sport
report 2009    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stubbe, J.H. · Schuller, A.A.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid
[PDF]

18 Behoefte aan FysioSport centra en FysioSport-consultants in Nederland
report 1999    
Author: Ooijendijk, W.T.M. · Stiggelbout, M. · Urlings, I.
Keywords: Workplace · Arbodiensten · Bedrijfsfitness · Fysiotherapie · Sport · Gezondheid · Ziekte
[PDF] [Abstract]

19 De Zorgmethode : implementatie van sport- en bewegingsprojecten voor mensen met een chronische aandoening : een monitorstudie
report 2003    
Author: Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M. · Leutscher, H.
Keywords: Health · Zorginnovatie
[PDF] [Abstract]

20 Blessures in het betaald voetbal : een onderzoek naar het vóórkomen, de aard en de gevolgen van blessures
report 2003    
Author: Graafmans, W.C. · Stiggelbout, M. · Ooijendijk, W.T.M.
Keywords: Sports Health · Leefomgeving en gezondheid · Voetbal · Blessures · Benen · Voeten · Ziekteverzuim · Preventie · Letsels
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date