Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Gezondheid en functioneren van moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden in een gesubsidieerde baan [Health and job performance of people working in sheltered employment]
article 2009    
Author: Oomens, S. · Jong, T. de · Blonk, R.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Health complaints · Job performance · Labour participation · People on welfare · Re-employment · Sheltered employment
[PDF] [Abstract]

2 Scholingsintentie van lager opgeleide werknemers : Resultaten van een eerste meting
article 2009    
Author: Keijzer, L. · Oomens, S. · Hazelzet, A..
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie

3 Return to work and work-related psychological complaints
article 2010    
Author: Blonk, R. · Oomens, S. · Huijs, J.
Keywords: Workplace

4 Effecten van activeringstrajecten : veranderingen meetbaar maken
article 2009    
Author: Brouwer, P. · Giesen, F. · Oomens, S.
Keywords: Workplace · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Algemene bijstandswet · ABW · Efficiency · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering
[Abstract]

5 Combining work and family in the Netherlands: Blessing or burden for one's mental health?
article 2007    
Author: Oomens, S. · Geurts, S. · Scheepers, P.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · General population · Mental health · MHI-5 · Role conflict · The Netherlands · Work-family interference · Conflict · Cross-sectional study · Decision making · Family stress · Health survey · Multivariate analysis · Occupational psychology · Role playing · Sample size · Social aspect · Social status · Adolescent · Adult · Aged · Employment · Family Relations · Female · Humans · Interviews as Topic · Male · Mental Health · Middle Aged · Netherlands · Questionnaires
[Abstract]

6 Explaining lower educated workers' training intentions
article 2011    
Author: Sanders, J. · Oomens, S. · Blonk, R.W.B. · Hazelzet, A.
Keywords: Workplace · Education · Employee attitudes · Employee participation · Individual behaviour · Non-academic staff · The Netherlands · Workplace training · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

7 Langdurig zieke werknemers en hun werkhervatting
bookPart 2010    
Author: Oomens, S. · Koppes, L. · Bossche, S. van den
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken
[PDF]

8 Evaluatieonderzoek richtlijn 'Werk en psychische klachten' voor psychologen
report 2009    
Author: Huijs, J.J.J.M. · Oomens, S. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace
[PDF] [Abstract]

9 Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie
report 2010    
Author: Oomens, S. · Huijs, J.J.J.M. · Andriessen, S. · Blonk, R.W.B.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkhervatting · Psychische klachten
[PDF] [Abstract]

10 Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden : Werkdocument 2 Beschrijving van deelnemers aan het jongerenpanel
report 2008    
Author: Vos, E. de · Lankhorst, A. · Oomens, S. · Besseling, J. · Andriessen, S. · Huijs, J. · Zwaan, M. van der · Paagman, H. · El Marini, S. · Sonneveld, H.
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Arbeidsmiddelen · Werkende jongeren · Agressie · Gedrag · Jongeren · Werkzoekenden
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date