Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 De opzet van een isolatie-afdeling, bezien vanuit luchttechnisch oogpunt
bookPart 1972    
Author: Ouden, H.P.L. den
Keywords: Health
[PDF]

2 De plaats van uitmonding van verticale kanalen bij eengezinshuizen
article 1972    
Author: Ouden, H.P.L. den
Keywords: Architecture and Building
[PDF]

3 Drie onderzoeken naar de werking van kanalen voor natuurlijke ventilatie, waarbij nagegaan is de invloed van de plaats en de hoogte van de uitmonding, van de bebouwing in de omgeving en van de vorm van de uitmonding
bookPart 1974    
Author: Gids, W.F. de · Ouden, H.P.L. den
Keywords: Architecture
[PDF]

4 Werking van verticale ventilatiekanalen bij natuurlijke ventilatie in de hoogbouw en in de middelhoogbouw
bookPart 1974    
Author: Ouden, H.P.L. den · Gids, W.F. de
Keywords: Environment
[PDF]

5 Voordrachten van de vakantie-leergang voor warmtetechniek gehouden op 28 en 29 augustus 1973
conferenceProceedings 1973    
Author: Claus, J. · Snellink, G. · Winkoop, G. van · Kiel, M. · Hesseling, W.F.M. · Ouden, H.P.L. den · Franke, G.G.
Keywords: Energy
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date