Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Gezinnen met een kind met chronische nierinsufficiëntie. Eindrapportage monitor TNO / Nierstichting
report 2010    
Author: Pannebakker, F.D. · Vogels, T.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

2 Langlopend grootschalig onderzoek naar kinderen en jeugdigen in Nederland: Wat heeft het gebracht en waar leidt het ons naartoe?
article 2015    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Longitudinaal onderzoek · Cohortstudies · Kinderen · Jeugd · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

3 Primaire preventie van kindermishandeling: Bekende, gebaande en gewenste paden
report 2008    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF] [Abstract]

4 Sport en bewegen door kinderen met een nierziekte
report 2008    
Author: Pannebakker, F.D. · Hosli, E.J.
Keywords: Health · Jeugd en Gezondheid
[PDF]

5 Opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg: het kan beter
article 2011    
Author: Wolff, M.S. de · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid · Gezondheid
[PDF] [Abstract]

6 Is kindermishandeling te voorkomen? Een studie naar methoden voor primiaire preventie van kindermishandeling
article 2009    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Preventie · Kindermishandeling
[PDF]

7 Dappere Dino's: interventieprogramma voor kinderen van 6-8 jaar van gescheiden ouders: Eindrapportage evaluatie Dappere Dino’s versie 2.0.
report 2014    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Kinderen · Scheiding · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

8 Begeleiding van jongeren met gescheiden ouders:beslisboom voor professionals: Beslisboom in het kader van het INBOX project
report 2016    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Jeugdzorg · Jongeren · Professionals · Ouders · Scheiding
[PDF]

9 Preventieve steun aan 6–8 jarige kinderen van gescheiden ouders: hoe succesvol is het groepsprogramma Dappere Dino’s?
article 2015    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Preventie · Basisschool · Echtscheiding · Dappere Dino’s · Groepsinterventie · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

10 Child adjustment in divorced families: Can we successfully intervene with Dutch 4- to 6-year-olds? Feasibility study Children of Divorce Intervention Program (CODIP) in the Netherlands
report 2014    
Author: Klein Velderman, M. · Cloostermans, A.P.G. · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Children · Divorece · Families · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF]

11 Impact van scheiding op het jonge kind: welzijn en psychosociaal functioneren van kinderen in scheidingssituaties uit groep 3 en 4 van de basisschool
article 2018    
Author: Klein Velderman, M. · Dommelen, P. van · Pannebakker, F.D.
Keywords: Health · Scheiding · Gedrag · Welbevinden · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

12 Support and monitoring of families after child abuse detection based on parental characteristics at the Emergency Department
article 2015    
Author: Diderich, H.M. · Pannebakker, F.D. · Dexhesne, M. · Buitendijk, S.E. · Oudesluys-Murphy, A.M.
Keywords: Health · Child abuse · Emergency department · Family support · Monitoring · Parental characteristics · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

13 Evaluatie Peer2Peer : evaluatie proefimplementatie Be-A-Man, een peer education programma ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder laagopgeleide jongens van 12-16 jaar van Turks, Marokkaanse en/of Islamitische achtergrond
report 2012    
Author: Bertens, M.G.B.C. · Pannebakker, F.D. · Kesteren, N.C.M. van
Keywords: Health · seksueel gedrag · adolescenten · allochtonen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

14 De implementatie van Dappere Dino's : groepsprogramma voor kinderen van 6-8 jaar van gescheiden ouders. Verslag van een ZonMw verspreidings- en implementatie impuls (VIMP)
report 2014    
Author: Klein Velderman, M. · Cloostermans, A. · Pannebakker, F.D. · Fleuren, M.A.H. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Kinderen · Scheiding · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[PDF] [Abstract]

15 Prevention of divorce-related problems in Dutch 4- tot 8-year-olds: Cultural adaptation and pilot study of the Children of Divorce Intervention Program
article 2018    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D. · Vliet, W. van · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Children · Separation · Divorce · Divorce intervention · Children’s adjustment · Program evaluation · Separation · Case report · Child · Clinical article · Controlled study · Feasibility study · Female · Human · Leadership · Netherlands · Pilot study · Scientist · Teacher · United States · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

16 A Social Gradient in the Effects of the Skills for Life Program on Self-Efficacy and Mental Wellbeing of Adolescent Students
article 2019    
Author: Pannebakker, F.D. · Genugten, L. van · Diekstra, R.F.W. · Gravesteijn, C. · Fekkes, M. · Kuiper, R. · Kocken, P.L.
Keywords: Adolescent · Effect evaluation · Mental health · Prevention · School program
[Abstract]

17 Facilitators and barriers to the successful implementation of a protocol to detect child abuse based on parental characteristics
article 2014    
Author: Diderich, H.M. · Dexhesne, M. · Fekkes, M. · Verkerk, P.H. · Pannebakker, F.D. · Klein Velderman, M. · Sorensna, P.J.G. · Buitendijk, S.E. · Oudesluys-Murphy, A.M.
Keywords: Health · Child maltreatment · Parental characteristic · Emergency department · Implementation · Impeding factor · Facilitating factor · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences
[Abstract]

18 A new protocol for screening adults presenting with their own medical problems at the Emergency Department to identify children at high risk for maltreatment
article 2013    
Author: Diderich, H.M. · Fekkes, M. · Verkerk, P.H. · Pannebakker, F.D. · Velderman, M.K. · Sorensen, P.J.G. · Baeten, P. · Oudesluys-Murphy, A.M.
Keywords: Health · Child abuse and neglect · Emergency Department · Intimate partner violence · Psychiatric problems · Substance abuse · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[Abstract]

19 Child adjustment in divorced families: Can we successfully intervene with Dutch 6- to 8-year-olds? Feasibility study Children of Divorce Intervention Program (CODIP) in the Netherlands
report 2011    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D. · Wolff, M.S. de · Pedro-Carroll, J.A. · Kuiper, R.M. · Vlasblom, E. · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

20 De effectiviteit van kortdurende video-hometraining in de jeugdgezondheidszorg. Resultaten van een studie in gezinnen met overmatige spanning als gevolg van een excessief huilende baby
report 2011    
Author: Klein Velderman, M. · Pannebakker, F.D. · Fukkink, R.G. · Wolff, M.S. de · Dommelen, P. van · Luijk, P.C.M. · Sleuwen, B.E. van · Reijneveld, S.A.
Keywords: Health · jeugdgezondheidszorg · effectiviteit · hometraining · video · Human · CH - Child Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date